logo Silvarium tisk

Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Výborný, s Plánem pro zdravé lesy a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje. Pokud by je takto schválili poslanci, učinili by zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstvo zatím k diskusi nepředložilo.

V říjnu 2023 představilo Hnutí DUHA Plán pro zdravé lesy zahrnující 43 návrhů a doporučení změn legislativy, finanční podpory a zadání pro s.p. Lesy ČR pro zlepšení odolnosti českých lesů vůči změně klimatu a jejich zdraví. Zdravotní stav českých lesů je přitom dlouhodobě nejhorší v Evropě.

Představení Plánu pro zdravé lesy vyvolalo reakci mimo jiné i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM), jehož podrobné stanovisko komentuje jednotlivé návrhy Hnutí DUHA. 

V detailním stanovisku VÚLHM obecně souhlasí s požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích, s tlumením populace jelena siky ve volné přírodě a s požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů. Shodujeme se obecně i na potřebě posílení přirozené obnovy lesů a pěstování pestrých lesních ekosystémů se silnou retenční, hydrickou i vodohospodářskou funkcí lesů. Také se shodujeme na podpoře agrolesnických systémů na zemědělské půdě a potřebě srozumitelných pravidel pro vlastníky lesů.

VÚLHM zároveň vyjádřil nesouhlas s některými návrhy, jako například vyjmutím chráněných druhů ze seznamu zvěře, zrušením lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch či plošném zákazu frézování a štěpkování.

Hnutí DUHA vítá věcnou debatu nad předloženými návrhy a vzhledem k tomu, že u některých z nich došlo ke zřetelnému nedorozumění, na stanovisko VÚLHM podrobně v přiloženém dokumentu reaguje, své návrhy obhajuje i podrobněji vysvětluje a zároveň zdůrazňuje otevřenost navrhované úpravy společně dále diskutovat.

Navazujícím krokem nyní bude podrobné jednání o zákoně o lesích, jehož úpravy Plán pro zdravé lesy předpokládá. Přitom je nezbytné, aby se oba dva zákony dostaly do sněmovny co nejdříve, a urychleně se tak zabránilo významným škodám na lesích, jejichž obnovu zároveň stát dotuje miliardami korun.

Jaromír Bláha, expert na lesy kampaně Zachraňme lesy, řekl:

„Diskuze o předložených návrzích je pro nás cenná. Plán pro zdravé lesy jsme ostatně připravovali ve spolupráci s akademiky, lesníky i vlastníky lesů. Plán pro zdravé lesy je nyní potřeba zohlednit také při aktuální přípravě novely lesního zákona.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:

„Vážíme si věcné debaty o návrzích Plánu pro zdravé lesy. Zároveň Hnutí DUHA těší, že před těmito odborně zpracovanými návrhy Ministerstvo zemědělství nezavírá dveře, ale některé již do připravovaného zákona o myslivosti zapojilo. Aby se skutečně ozdravily české lesy, měly by být ale včas zohledněny i všechny návrhy týkající se přípravy lesního zákoně. Předložení lesního zákona nestojí nic v cestě.”

Plán pro zdravé lesy – Reakce na stanovisko VÚLHM, v. v. i.

TZ Hnutí DUHA

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě