logo Silvarium tisk

Na půdě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně proběhla ve čtvrtek 1.6. již šestnáctá valná hromada organizace FSC ČR. Hlavními body jejího programu bylo zvolení nové výkonné rady a také finální schválení nového Českého standardu FSC pro hospodaření v lesích. Oba ty body byly úspěšně naplněny.

Český standard FSC je zásadní dokument pro certifikaci odpovědného lesního hospodaření v ČR. Stanovuje pravidla pro lesníky, které musí splnit pokud chtějí získat prestižní mezinárodní certifikát FSC a mít tak třetí stranou potvrzenou vysokou úroveň hospodaření, které zohledňuje jak ekonomické, tak sociální a environmentální aspekty.

Návrh standardu, který připravila Standardizační komise členské organizace FSC ČR již byl schválen mezinárodním ústředím organizace FSC a před samotným hlasováním na národní úrovni proběhla debata o podobě předkládaného standardu, který byl pak většinou hlasů členů ve všech třech sekcích – ekonomické, ekologické a sociální – schválen.

Nový Český standard začne platit zhruba za 4 měsíce a nový zájemci o tento certifikát se již budou muset řídit touto verzí. Stávající držitelé certifikátu budou mít 1 rok na úpravu svého hospodaření a vnitřních procesů.

V ČR hospodaří podle Č STD FSC 71 vlastníků lesů, zejména z řad městských lesů (mj. Praha, Brno, Olomouc, Zlín), obecních, církevních a soukromých lesů na 136 000 ha. Certifikované dřevo z těchto lesů se může, pokud jsou ve zpracovatelském řetězci certifikovaní také všichni zpracovatelé/obchodníci, objevit v obchodech s logem FSC. Pro vlastníky lesů je certifikát oceněním jejich hospodaření, ale může být i příležitostí pro lepší odbyt vytěženého dřeva.

Dalším důležitým bodem programu byla volba nových členů výkonné rady, kterou tvoří vždy 2 zástupci ze všech tří výše zmíněných sekcí.

Na valné hromadě bylo dále také představeno hospodaření a činnosti, kterými se organizace FSC ČR, krom tvorby nového standardu, v posledních letech zabývala a které plánuje do budoucna.

Celá akce se nesla v přátelské atmosféře a zúčastnilo se jí i mnoho těch, kteří byli na valné hromadě FSC poprvé. Tímto bychom chtěli všem přítomným moc poděkovat a poděkování patří i Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

TZ FSC ČR

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě