logo Silvarium tisk

Společnost Cemex Czech Republic, která vyrábí cement a vápno, znovu předložila upravenou dokumentaci vlivu pokračování těžby vápence v lomu Prachovice na životní prostředí (EIA). Předtím ji ministerstvo životního prostředí dvakrát vrátilo k dopracování. Původně plánovaná plocha těžby se nezmění, roční množství vytěžené horniny se má zvýšit ze současných 1,2 milionu na 1,7 milionu tun, zjistila ČTK z Informačního systému EIA. 

Většina došlých připomínek se týkala nedostatečného zpracování rozptylové studie, hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik. Další se týkaly omezení vzniku emisí organického uhlíku (TOC) vypouštěných do ovzduší a absence posouzení vlivu na produkci oxidu uhličitého. Společnost k dokumentaci doložila akustickou a rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik.

Kvůli snížení koncentrace TOC v emisích provedla cementárna v mezidobí řadu zkoušek. „Zkouškami a měřeními bylo jednoznačně ověřeno, že zvýšenou úroveň TOC v emisích do ovzduší způsobila jedna z používaných příměsí do zpracovatelského procesu, a ne obsah organických látek v těžené surovině. V okamžiku, kdy byla tato surovina vyměněna za jinou, došlo k poklesu obsahu TOC v produkovaných emisích a emisní limit uložený v rámci platného integrovaného povolení ve výši 40 mikrogramů na metr krychlový je dlouhodobě plněn," stojí v dokumentaci. Cementárna tak uvedla, že organický uhlík nemůže způsobovat zápach v okolí, na nějž si v minulosti lidé stěžovali.

Podle dokumentace pro EIA chce Cemex těžit uvnitř současného dobývacího prostoru, jehož plocha činí 111,2 hektaru. S plochou těžby včetně výsypky se počítá na 84,88 hektaru. Proti současnému povolenému stavu se tak nerozšíří. V budoucnu se má počet těžebních etáží zvýšit o další tři na celkových devět a lom se prohloubí o 42 metrů. Celkové zásoby k vytěžení jsou vypočteny na 35,7 milionu tun, takže by měly stačit na 21 let počítaných od 1. ledna 2019. Po ukončení těžby vznikne podle plánu sanace v lokalitě jezero o ploše přibližně 70 hektarů. Na konečnou úroveň voda v lomu vystoupá za deset až 15 let. Kolem vodní plochy bude vysázena zeleň a vznikne travnaté prostranství, část bude ponechána divoké přírodě. Jezero bude mít mělké příbřežní pásmo a v plánu jsou i tůňky pro rozmnožování obojživelníků.

V Prachovicích je jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 jej spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex.


ČTK

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě