logo Silvarium tisk

Dne 25.3.2024 obdrželo 29 obcí Svazku obcí Křivoklátska pozvání hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové ke společnému setkání křivoklátských obcí s hejtmankou a Radou kraje. Prostory k setkání poskytla obec Broumy.

Pozvánka avizovala jednání na téma: „Pomoc Středočeského kraje obcím s přípravou na případné zřízení NP Křivoklátsko“. V rámci následné mailové komunikace paní hejtmanka Petra Pecková upřesnila, že se „společně sejdeme a vytvoříme program jen pro Vás a necháme jej schválit do konce našeho funkčního období, aby v případě, že bude NP vyhlášen, jste měli ze strany kraje nějakou jistotu podpory…, protože po zářijových volbách může být nové zastupitelstvo a klidně zcela nová Rada kraje…“

V písemné reakci pozvaných obcí zaznělo, že vyhlášení Národního parku Křivoklátsko je v regionu plošně odmítáno. Bylo upozorněno, že spíše než k vypracovávání dotačních titulů na sporný projekt národního parku, by mělo vedení Středočeského kraje přistoupit k debatě s obcemi a snažit se přinejmenším pochopit důvody, které vedou k jejich nesouhlasu. Takové bylo ostatně i vyznění setkání zástupců místních samospráv s prezidentem Petrem Pavlem na Křivoklátě na začátku března u příležitosti jeho návštěvy Středočeského kraje.

„Paní hejtmanku jsme rovněž v otevřeném dopise 15.4. upozornili, že Středočeský kraj byl především „iniciátorem dopracování odborných podkladů k vyhlášení národního parku“. Z námitek podaných v rámci meziresortního připomínkového řízení ale vyplývá, že podklady nebyly zpracovány odpovídajícím způsobem“, uvádí předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska Iveta Kohoutová.

Ministerstvo financí například v zásadní připomínce uvádí: Závěrečnou zprávu (Z hodnocení dopadu regulace) RIA nepovažujeme za dostatečně zpracovanou, neboť výběr navržené varianty nevychází z relevantního vyhodnocení nákladů a přínosů obou variant, ale z prostého konstatování potřeby zachování a obnovy přírodních lesních ekosystémů. V materiálu není dle našeho názoru jednoznačně popsáno, v čem je současná ochrana ve formě CHKO, a zvláště chráněných území nedostačující.

„V podobném duchu se vyjadřuje ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj. Obě poukazují nepodloženost záměru a absenci variantního řešení, což jsou argumenty, které jako představitelé místních samospráv na Křivoklátsku vznášíme dlouhodobě“, doplňuje starosta obce Broumy Petr Jirka.

I přes avizovaný nesouhlas s agendou sestavování dotačních titulů se setkání v Broumech uskutečnilo. Proběhlo však zcela v gesci hejtmanky Peckové, bez náznaku reflexe postojů většiny zúčastněných samospráv. Hejtmanka Pecková nepřipustila jinou debatu než k možným dotačním titulům.

Za asistence najaté mediátorské agentury vyzvala přítomné k vytvoření skupin a sepsání požadavků na vhodné dotace. Zároveň sdělila, že pokud někdo nemá potřebu řešit dotační programy v souvislosti se zřízením NP, není třeba, aby nadále setrvával v sále. Na to se 25 z přítomných 30 obcí rozhodlo sál opustit.

„Dopředu jsme avizovali, že se chceme bavit o spornosti celého záměru, že nás zajímá názor paní hejtmanky na posílení role samospráv v národních parcích, splavnost řeky Berounky procházející parkem a další. Tuhle debatu ale paní hejtmanka neumožnila“, uzavírá předsedkyně Kohoutová.

 

TZ Svazku obcí Křivoklátska k setkání s hejtmankou Peckovou a radou středočeského kraje v kulturním domě obce Broumy ze dne 17.4.2024

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě