logo Silvarium tisk
Název: Hrazení bystřin zabrání povodním
Zdroj: Moravskoslezský kraj
Datum: 06.08.2007
Podtitulek: Finance z kraje využijí lesníci na vyspravení koryt a břehů vodních toků v Beskydech
Autor: ( leh)
Rubrika: Titulní strana

PENÍZE Z KRAJE POMOHLY
Moravskoslezský kraj - Pomocnou ruku nabídl i letos kraj při budování protipovodňových opatření. Ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., tak budou díky jeho dotacím vyspravena koryta některých bystřin v oblasti Beskyd.

Na úpravy drobných vodních toků, které spravují Lesy ČR, se kraj zaměřuje už od roku 2005. Od té doby už na hrazení bystřin z rozpočtu vyčlenil zhruba 20 milionů korun. " Letos budou poskytnuty finanční prostředky přes 6,5 milionu korun. Jsem toho názoru, že to jsou dobré investice, které kraj potřebuje," uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a dopravy Pavol Lukša ( KDU- ČSL).
Na jednotlivých vodních tocích odborníci opraví stupně pod mostními objekty, rekonstruují prahy a zpevní břehy a dno. Poté musí následovat revitalizace břehových porostů. Veškerá tato opatření budou splňovat náročná ekologická kriteria umožňující následný život ryb a ostatních vodních organismů.
Tentokrát se úprav dočká Ondřejnice v Kozlovicích, Ráztoka v Komorní Lhotce a Lubina v Trojanovicích.

(Pokračování na str. 6)
(Pokračování ze str. 1)

Na úpravy vodních toků v oblasti povodí Odry vynakládají Lesy ČR každoročně vlastní finanční prostředky ve výši zhruba 40 milionů korun. Kromě toho využívají i dalších dotačních titulů ministerstva zemědělství a životního prostředí. " Úhrada nákladů na hrazení bystřin v lesích jako opatření ve veřejném zájmu je podle lesního zákona povinností státu. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo zemědělství ČR v současné době nemá finanční prostředky na pokrytí veškerých požadavků, obrátil se správce jednotlivých toků, Lesy ČR, s. p., na Moravskoslezský kraj s žádostí o financování některých opatření," uvedl Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.
Pracovníci odboru ověřili stav přímo v terénu a vybrali ty stavby, které zároveň ochrání před vodou okolní pozemky. " Účelem úprav je zejména zvýšení protipovodňové ochrany občanů a jejich majetku a ochrany vybudované infrastruktury obcí. Těmito úpravami se sníží rozsah eroze dna i břehů a omezí vývoj splavenin, které mohou způsobit níže na toku a přilehlém území značné škody," vysvětlil Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku- Místku.
Kromě omezení škodlivé eroze a preventivních protipovodňových opatření je podle něj nedílnou součástí hrazení bystřin péče o břehové porosty. Při úpravách toků odborníci zároveň uplatňují nejnovější poznatky ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. " Tam, kde je to možné, odstraňujeme migrační překážky pro vodní živočichy, přepadové prahy a stupně nahrazujeme skluzovými objekty různých konstrukcí, opevnění břehů dlažbami pak kamennými rovnaninami nebo záhozy, vytváříme umělé kamenné výhony k zajištění úkrytů pro vodní živočichy a podobně," vyjmenoval Němčanský.

( leh)

Foto - Veškerá protipovodňová opatření na horských bystřinách musejí splňovat náročná ekologická kritéria.
Foto archiv

Foto - Kozlovická Ondřejnice v Beskydech - ukázka toho, jak vypadá bystřina po odborném zásahu pracovníků Lesů ČR.
Foto archiv

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě