Přihlásit

Končící vláda a resort Ministerstva zemědělství (AGRObase zpravodaj)

Ministerstvo zemědělství pod vedením Miroslava Tomana a za podpory vlády premiéra Andreje Babiše progresivně a koncepčně podporovalo všechny své hlavní směry, tedy zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Z dostupných podkladů jsme čtenářům vybrali zásadní témata uplynulého volebního období se stručným komentářem.

Zemědělství a potravinářství

Omezení výměry na 30 hektarů

Pro lepší zadržování vody v krajině došlo k omezení maximální výměru jedné plodiny na 30 ha. Zároveň jde o opatření, které respektuje hospodaření na půdě a směřuje ke zlepšování jejího stavu. Od ledna roku 2021 začalo toto omezení platit v celé ČR. Krajina se díky tomu reálně mění, na polích jsou přerušovací pásy, více plodin a lepší podmínky pro drobnou zvěř, ptáky i hmyz.

Dvojí kvalita potravin

V květnu 2021 začala platit novela zákona o potravinách, která přinesla dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Díky této novele již spotřebitelé nebudou klamáni nabízením potravin, které mají odlišné vlastnosti, ale jsou spotřebitelům nabízeny ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem. Za prodej potravin dvojí kvality bude hrozit pokuta až do výše 50 mil. Kč.

Spotřeba pesticidů

Podle Eurostatu patří Česko společně s Portugalskem a Irskem mezi trojici unijních zemí, kde se množství účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin snižuje nejvíce. V ČR se mezi lety 2011–2018 snížilo množství účinných látek obsažených v přípravcích o více než čtvrtinu. V porovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 k dalšímu poklesu celkové spotřeby přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků aplikovaných na pozemku, a to o 4,3 %. V letech 2017–2020 došlo k poklesu spotřeby těchto látek o 14 %.
Česká republika také jako jeden z prvních členských států EU zakázala od začátku roku 2019 glyfosát na předsklizňovou aplikaci u plodin pro potravinářské účely, tedy primárně na obiloviny a veškerou řepku.

Národní dotace

Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 mld. Kč, k navýšení došlo především u programů podporujících rozvoj živočišné výroby a zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství.

Soběstačnost

Ministerstvo zemědělství se zasadilo o výraznou podporu soběstačnosti, především ovoce a zeleniny, protože zde je soběstačnost dlouhodobě nízká (ovoce 40 %, zelenina 37,5 %). Ve 12. kole Programu rozvoje venkova, vypsaném v roce 2021 byla alokována dotace více než 5 mld. Kč, zaměřená zejména právě na ovoce a zeleninu, brambory, živočišnou výrobu a zpracování produkce. Podpora směřovala také do generační obměny a rozšiřování znalostí. Vzhledem k velkému množství projektů v zásobníku je plánováno navýšení 12. kola minimálně o 500 mil. Kč.

Ekologické zemědělství

Na začátku května 2021 vláda schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027. Deklarována tak je připravenost rozvíjet tento šetrnější směr hospodaření v krajině. Plán stanovuje rozšíření plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % v roce 2027 z dosavadních přibližně 15 %, tedy o 1 % ročně. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství.

Potravinové banky

Ministerstvo zemědělství také rekordně podporuje potravinové banky. Za poslední 4 roky bylo na tento účel poskytnuto 324 mil. Kč, směřujících na podporu investic, provoz a režijní náklady. Díky tomu se snižuje plýtvání potravinami, podařilo se zachránit tisíce tun potravin, které by se jinak musely vyhodit.
Navíc pomohly lidem v nouzi, kteří by si je nemohli dovolit.

Lesní hospodářství

Likvidace kůrovce

Při nástupu vlády v roce 2018 byla problematika kůrovce řešena jen minimálně a zcela nedostatečně. V uplynulých 3 letech byla změněna řada legislativy tak, aby se vlastníkům lesů uvolnily ruce a mohli účinněji bojovat s kůrovcem. Díky tomu se mohli soustředit na místa, kde je boj s kůrovcem nejefektivnější a kůrovcovou kalamitu se daří postupně brzdit. Byly zavedeny příspěvky za škody způsobené kůrovcem. Bez nich by většina majitelů lesů zkrachovala a neměli by peníze na obnovu lesů, která je extrémně důležitá.
Celkem takto vláda poskytla od roku 2018 majitelům lesů téměř 13 mld. Kč.

Výsadba lesů je největší v historii

Od roku 2017 do současnosti se v ČR vysadilo 640 mil. stromů, z toho téměř dvě třetiny byly listnaté stromy. Výrazně se tak mění skladba našich lesů, nikde se nesází monokulturní lesy, ale lesy smíšené, které budou odolnější vůči klimatické změně. Zalesněná plocha za poslední 4 roky je 124 tis. ha. Pro představu, náš největší národní park Šumava má rozlohu 68 tis. ha, obnovená plocha lesů je téměř dvojnásobná.

Lesy ČR

Pokud jde o státní podnik Lesy ČR, z něj byly před nástupem současné vlády odvedeny do státního rozpočtu téměř veškeré úspory a podnik tak neměl dostatek financí na zajištění boje s kůrovcem a obnovu lesů. Současná vláda zastavila odvody z LČR do rozpočtu, podnik se soustředil na boj s kůrovcem, posílení vlastních kapacit a rekordně obnovoval lesy. Přišel také s projekty na zadržování vody v lese, díky kterým bojuje proti následkům sucha. Vláda také podnik podpořila finančně. Díky tomu je nyní podnik stabilizovaný, provoz efektivní a Lesy ČR budou schopny i nadále plnit veškeré funkce.

Vodní hospodářství

Co den, to rybník

Od nástupu ministra Tomana podpořilo ministerstvo vybudování, opravu či odbahnění téměř 1 000 rybníků a splnilo tak závazek „Co den, to rybník". Připraveny jsou i další projekty, do roku 2030 bude takto podpořeno dalších 2 600 rybníků. Zároveň byla upravena legislativa tak, aby bylo mnohem snadnější si malý rybník na vlastním pozemku postavit, nově na to stačí tzv. ohlášení. Pokračuje se také v budování protipovodňových opatření, od roku 2018 se spustil další navazující program Podpora prevence před povodněmi IV, který poběží až do roku 2024.

Zásobování pitnou vodou

Vláda také v programovém prohlášení slíbila, že začne s propojováním vodárenských soustav tak, aby eliminovala případné regionální nedostatky pitné vody. Prvních 7 projektů pomohlo zlepšit zásobování vodou již pro 1,5 mil. obyvatel, další projekty běží nebo se připravují.

Řešení sucha

Novelizován byl vodní zákon, do kterého byla doplněna tzv. suchá hlava, která po vzoru povodňových komisí zavádí komise pro zvládání sucha. Bude tak ustavena možnost efektivněji řídit boj proti suchu. Jde o novelu, která byla nesmírně důležitá, protože zajišťuje koncepční a systémový nástroj boje proti suchu.

V rámci boje se suchem byl také aktualizován tzv. generel lokalit pro akumulaci povrchové vody. V minulosti z něj byly nezodpovědně vyškrtnuty vhodné lokality, které se chrání před zástavbou. Rozšířený Generel nyní chrání 86 lokalit pro možnou výstavbu vodárenských nádrží, pokud budou v budoucnu potřeba.

Podpořeno také bylo téměř 300 projektů na budování závlah, které jsou s ohledem na opakující se sucho důležitým nástrojem pro to, abychom u nás mohli pěstovat např. ovoce a zeleninu.

Akumulace povrchových vod

Od listopadu 1989 se u nás žádná přehrada nepostavila, je však jisté, že v některých regionech se bez jejich stavby neobejdeme.
V současnosti připravuje MZe výstavbu následujících 4 přehrad: Nové Heřminovy, Skalička (byla dokončena multikriteriální analýza s doporučením realizaci boční víceúčelové vodní nádrže), Vlachovice a Kryry (komplexní řešení sucha na Rakovnicku doplněné o přivaděče vody a malé vodní nádrže Senomaty a Šanov). MZe také navrhlo navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm k získání 9 mil. m3 vody bez nutnosti výstavby dalšího vodního díla.

Zemědělské národní dotace 2017–2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
vyplaceno vyplaceno vyplaceno vyplaceno schválená alokace rozpočtu návrh
3,4 mld. Kč 3,9 mld. Kč 4,4 mld. Kč 4,4 mld. Kč 5 mld. Kč 5 mld. Kč

Zalesňování v hektarech (zdroj ČSÚ)
2017 2018 2019 2020
Obnova lesa celkem 24 446 25 321 33 894 40 286
z toho: sadba 19 973 21 245 28 670 33 671
z toho: přirozená obnova 4 473 4 075 5 225 6 615

Vývoj financování vodního
hospodářství
rok čerpání (tis. Kč)
2015 1 711 819
2016 2 843 259
2017 3 052 859
2018 2 348 119
2019 2 471 497
2020 2 989 767
2021 4 269 000

AGRObase zpravodaj

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Práce na barvě – mimořádná akce Vánoce 2021

Práce na barvě – mimořádná akce Vánoce 2021

Myslivost

Pro čtenáře, zejména pro lovecké kynology, jsme připravili mimořádnou akci Vánoce 2021. Publikaci autora Hanse-Joachima Borngräbera Práce na barvě nabízíme za akční cenu 500 Kč...

Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Lesnictví

Společnost Slovinské státní lesy zveřejnila výzvu ke spolupráci strategických partnerů při vybudování několika regionálních center na zpracování dřeva. Termín pro odevzdání nezávazných nabídek je 31...

Vláda v demisi zvýšila příspěvky pro lesníky o miliardy Kč

Vláda v demisi zvýšila příspěvky pro lesníky o miliardy Kč

Lesnictví

Stát zvýší příspěvky pro lesníky. Od příštího roku by měli získat o 1,6 miliardy Kč více z rozpočtu ministerstva zemědělství a od roku 2023 pak...

Správa NP České Švýcarsko: odstraňování souší trhavinami má ověřit, do jaké míry odstřel simuluje přirozený rozpad souše

Správa NP České Švýcarsko: odstraňování souší trhavinami má ověřit, do jaké míry…

Lesnictví

Rozhovor. V Národním parku České Švýcarsko v těchto dnech probíhá experimentální odstraňování souší s využitím trhavin. Zeptali jsme se tiskového mluvčího NP České Švýcarsko Tomáše...

Populární zprávy

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit jejich rozklad

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit…

Lesnictví

Zobrazeno:3524

V Národním parku České Švýcarsko začali zkoušet nový experiment – odstřelují uschlé smrky výbušninou. Chtějí tak napodobit přirozený rozpad lesa a urychlit rozpad stromů, které zahubil kůrovec...

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech a vztazích

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech…

Lesnictví

Zobrazeno:3429

„Les je něco úžasného... Už jako kluk jsem v něm chodil s otevřenýma očima. V mém rodu byli samí hajní, takže studium lesnictví byla přirozená...

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Lesnictví

Zobrazeno:3404

Mrtvé dřevo v různé fázi rozkladu ročně uvolní množství uhlíku odpovídající celosvětovým emisím z fosilních paliv. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:3247

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby