logo Silvarium tisk

Přemnožení kůrovce je v Krkonošském národním parku (KRNAP) na vrcholu, projevilo se na celém území národního parku. Kůrovec v současnosti nepředstavuje bezprostřední ohrožení lesních ekosystémů, řekl dnes ČTK vedoucí odboru péče o národní park ze Správy KRNAP Václav Jansa. V letošním roce byla nejvyšší těžba kůrovcového dřeva na územních pracovištích v Peci pod Sněžkou, Černém Dole a na Rezku. V Horním Maršově se zmenšila, stejně jako v Černém Dole.

„Nacházíme se v období vrcholu gradace, který může trvat několik let. Předpokládali jsme obdobný vývoj jako v předchozím roce, což se nakonec potvrdilo. Je ale předčasné dělat závěry, zda již gradace vrcholí, či končí. Věříme ale, že se postupně kůrovcová aktivita bude snižovat," řekl ČTK Jansa.

Zdůraznil, že používání termínu kůrovcová kalamita pro současnou situaci v lesích na území KRNAP je nepřesné. „Nerad používám slovo kalamita, protože nejsme v situaci, kdy bychom nebyli schopni situaci zvládnout. Gradace kůrovce v KRNAP nepředstavuje fatální ohrožení lesních ekosystémů," řekl ČTK Jansa.

Situaci se podle něj daří držet pod kontrolou hlavně díky managementu péče o lesní porosty, kdy správci KRNAP zvyšováním druhové rozmanitosti a rozvolněním struktury dlouhodobě připravují lesy pro jejich přirozenou obnovu. „V průběhu několika let jsou vytěžené plochy obsazovány plošně přirozeně vzniklým porostem, ve kterém doplňujeme chybějící dřeviny uměle," řekl ČTK Jansa.

Kůrovcové dřevo se těží na většině území KRNAP kromě nejpřísněji střežené bezzásahové zóny přírodní, kde lesníci odstraňují jen nebezpečné stromy v okolí turistických stezek.

„Aktivní zásahy jsou hlavně v zóně soustředěné péče a ochranném pásmu, kde je také největší podíl uměle zakládaných monokultur z minulosti. Ty jsou také oblastmi s nejčastějším výskytem kůrovce. Zóna přírodní je zcela bez zásahu proti kůrovcům a v zóně přírodě blízké máme možnost zasahovat, ne povinnost. Vyhodnocujeme tedy, jaký konkrétní dopad na danou lokalitu bude případný zásah mít," řekl ČTK Jansa.

Těžba kůrovcového dřeva v lesích KRNAP v roce 2022 meziročně vzrostla o 41 procent na 75.610 metrů krychlových dřeva a letos k 30. listopadu o 3,5 procenta na 78.221 m3. „Kůrovcová těžba letos tvořila 54 procent celkové těžby, což představuje pokles zhruba o pět procent oproti roku 2022 a procentní pokles o 16 procent oproti roku 2020," uvedl Jansa.

Těžba kůrovcového dřeva rapidně rostla od začátku kůrovcové kalamity v roce 2018. Ještě v roce 2017 se v KRNAP vytěžilo pouhých 5275 metrů krychlových dřeva napadeného hmyzími škůdci. Kůrovcové těžby tvoří zásadní část celkových těžeb v KRNAP.

Rozloha dnešních lesních porostů na české straně Krkonoš je zhruba 37.000 hektarů.

Přehled těžby dřeva v KRNAP v metrech krychlových:

rok

těžba celkem

z toho nahodilá

z nahodilé hmyzová

Podíl hmyzové v procentech

Podíl hmyzové z nahodilé v procentech

1994

108.873

73.981

17.701

16

24

1995

122.075

81.915

22.009

18

27

1996

153.458

133.999

21.899

14

16

1997

162.352

127.904

20.943

13

16

1998

134.186

72.568

13.163

10

18

1999

118.058

52.199

6847

6

13

2000

108.277

40.012

5370

5

13

2001

91.057

24.744

1667

2

7

2002

81.069

27.710

758

1

3

2003

95.700

34.513

1928

2

6

2004

102.795

24.330

2221

2

9

2005

94.869

31.031

2313

2

7

2006

93.111

39.574

5621

6

14

2007

122.320

117.894

16.456

13

14

2008

95.484

57.499

28.707

30

50

2009

93.243

57.339

27.229

29

47

2010

115.038

58.574

26.849

23

46

2011

106.961

50.293

16.820

16

33

2012

112.290

40.344

10.853

10

27

2013

99.099

34.979

16.722

17

48

2014

101.098

38.487

18.200

18

47

2015

96.317

30.568

17.953

19

59

2016

99.745

29.491

14.686

15

50

2017

100.340

21.372

5275

5

25

2018

92.940

66.034

33.480

36

51

2019

100.432

80.183

57.058

57

71

2020

116.432

111.932

81.058

70

72

2021

100.888

98.477

53.582

53

54

2022

127.408

115.219

75.610

59

66

k 30.11. 2023

143.889

119.409

78.221

54

66

Zdroj: Správa KRNAP


ČTK

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě