logo Silvarium tisk
Zdroj: Lesy ČR

Lesy ČR, s. p. (LČR) zásadním způsobem nesouhlasí s článkem Čestmíra Klose zveřejněným v časopise EURO dne 22. 10. 2007. Kromě dalších nesrovnalostí se v textu autor snaží podsouvat veřejnosti nepřesné konstrukce a dopouští se nepodložených závěrů ohledně ekonomických výsledků LČR v minulých obdobích a zadávání výběrových řízení v letech 2004 a 2005.

Proto považujeme za nutné, alespoň podstatné informace uvést na pravou míru.

Transformační a privatizační model lesního hospodářství při správě státního lesa byl uplatňován od roku 1992. Měl být nástrojem k přechodu od socialistického výrobního způsobu k ekonomickým strukturám vycházejícím z tržních principů. Realizace tohoto modelu přinesla v dané době svá pozitiva i negativa. Klíčovým místem v souboru problémů kolem LČR je způsob a forma prodeje dříví.

Zadávací řízení musí LČR organizovat podle Zákona o zadávání veřejných zakázek. V zájmu vedení státního podniku je naplnění všech bodů Memoranda uzavřeného mezi Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů a ministerstvem zemědělství při zachování rovných, transparentních a nediskriminačních podmínek, a tím dosažení konečné shody v oblasti smluvních vztahů s podnikatelskými subjekty.

Problematickým místem Zákona o zadávání veřejných zakázek je jeho aplikovatelnost na lesní hospodářství, zejména působení přírodních podmínek ve výrobním procesu. Ekonomická ztráta ze zpracování kalamity Kyrill plyne navíc z ekonomického modelu prodeje dříví, a je tedy výsledkem práce minulého vedení, které řídilo podnik do 8. 2. 2007. Ekonomické výsledky za druhé pololetí pak již nestačí propad na hospodářském výsledku vyrovnat.

Prioritou Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. pověřeného výkonem funkce generálního ředitele je dokončení výběrového řízení, aby byl zajištěn výkon prací v lese a tok dříví zpracovatelským kapacitám od 1. 1. 2008.

LČR postupně ukončují spolupráci s Hradeckou lesní a dřevařskou společností. Už minulé vedení státního podniku uzavřelo v roce 2006 Smlouvu o narovnání. Podstatný vliv na ukončení spolupráce mělo také posouzení ekonomické výhodnosti smluvního vztahu. Současně šlo o reakci na zákon o zadávání veřejných zakázek, protože tato firma neprošla žádným výběrovým řízením.

Zřízení kontrolních subjektů (přímo řízených lesních závodů) vyplývá z plnění nápravných opatření po kontrole NKÚ u LČR v roce 2005. Nápravná opatření byla projednána v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Kontrolní lesní závody (v době po transformaci jich bylo 13, dnes pouhých pět) nejsou na Českomoravské Vysočině ani na severní Moravě. Dozorčí rada LČR schválila zřízení lesního závodu již před jmenováním Ing. Dolejského výrobně technickým ředitelem.

Co se týče tendrů na státní dřevo z let 2004 a 2005, připomínáme čerstvé rozhodnutí Evropské komise, která řízení proti České republice zastavila. Smlouvy na zakázky, které byly předmětem tohoto řízení, již neplatí. V současné době Lesy ČR plně dodržují zákon o zadávání veřejných zakázek.

Východiskem a cestou z komplikované situace u LČR by byla jasná koncepce správy státního lesa schválená vládou zakotvená i v budoucím Zákoně o státních lesích.

V Hradci Králové 24. října 2007

Šárka Kubelková
Vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí

Lesy České republiky, s. p.

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký druh zvěře vám působí největší škody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě