logo Silvarium tisk
{mosimage}Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) odmítají kritiku Ivo Klimši, předsedy Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (dále jen KLDS), která byla zveřejněna v Hospodářských novinách dne 21. 5. 2007.

Současný management Lesů ČR považuje vyjádření ohledně kolapsu těžby dříví na počátku letošního roku za absolutně pravdivé. Nicméně argument, že v současné době představený podnikatelský koncept Lesů ČR způsobí stejnou situaci, se nezakládá na pravdě. Kolaps dodávek zapříčinilo právě nekonečné vyjednávání s tehdy ještě neorganizovanými společnostmi okolo Lesů ČR v současné KLDS. Výsledek nekončících jednání byl zdrcující – výběrové řízení bylo díky tomu vypsáno pozdě a Lesy ČR neměly servisní společnosti na práce v lesích. Otázkou nejenom pro odbornou veřejnost zůstává, proč všichni historičtí, současní i budoucí partneři dnes znovu Lesům ČR doporučují odklady termínů v jejich konání.

„Výběrová řízení na rok 2008 a další budou připravena a vypsána v řádném termínu tak, aby v dostatečné době před koncem letošního roku byli známi vítězové, a aby s nimi mohly být řádně podepsány smlouvy na činnosti v lesích,“ říká Ing. Bohumil Kos, obchodní ředitel Lesů ČR. Dle nastavení smluv pro budoucí výběrové řízení a dle majetkových vztahů
v rámci celé České republiky chtějí Lesy ČR ve vlastní režii obchodovat cca 25% z celkového vytěženého množství dříví v ČR. „Z pohledu do historie je zřejmé, že se tímto modelem koncepce obchodu absolutně nic nemění – Lesy ČR i nadále budou obchodovat stejné objemy dříví. Dokonce Lesy ČR asi třetinu tohoto množství prodají veřejnými kanály – tzn. na burze, internetové aukci a dražbě,“ dodává Ing. Kos.

Lesy ČR v nové koncepci prodeje garantují maximálně možné množství dříví umisťovat na tuzemský trh – což na rozdíl od smluvních partnerů Lesů ČR už logicky nemůže nikdo požadovat. Silný důraz je pro budoucnost položen i na střední a menší regionální odběratele dříví. Stejně nekorektní je i kritika, jakým způsobem budou určovány ceny dříví
pro servisní společnosti – z dosavadní obchodní praxe je totiž zřejmé, že Lesy ČR nejsou
v jiné než běžné pozici – tzn. budou své dříví prodávat za tržní ceny. Jednání o její výši bude probíhat pravidelně, čtvrtletně.


Ing. Jiří Holický a Ing. Bohumil Kos
generální ředitel LČR obchodní ředitel LČR


-------------------------------------------------------------------------------

Reakce na článek Ing. Klimši z HN ze dne 21. 5. 2007
V lese jde o peníze = dříví = vliv

Lesní a dřevařské firmy se spojily, dočítáme se v nejnovějších článcích v denících a už i dřevařským firmám hrozí ztráty. Pojďme se podívat na možné příčiny těchto tvrzení.

Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) opět musí vybrat dodavatele prací v lesích. Výherci budou mít neocenitelný bonus ke své výhře – právo nakoupit a dále obchodovat s polovinou státního dříví.

Dříví je strategickou surovinou už dnes a jeho důležitost stále roste. Investoři, kteří do zpracování dříví finanční prostředky vkládají, jsou čím dál tím aktivnější a není asi daleko doba, kdy se začnou spojovat se servisními firmami provádějícími práce v lesích. V té době nebudu závidět pozici současnému prezidentovi Konfederace lesnických a dřevařských svazů (dále jen KLDS). Mezi členy KLDS panují přirozené rozpory z důvodů rozdílnosti jejich aktivit, přesto všichni se nyní sjednocují v tom, že mají strach ze státních lesů.

Sám pan prezident jistě nezapomněl, kdo v lednu až dubnu 2006 zachránil největší celulózku v České republice. Byly to kritizované Lesy ČR, které vydávaly nadnormální náklady na těžbu a dopravu dříví
ve více jak metrové sněhové pokrývce. Dříví dodávaly v současnosti popisovaným způsobem prodeje dříví, který neumějí, tedy přímo do jeho podniku – Biocel Paskov zimu 2006 přežil.

Vyjádření ohledně kolapsu těžby dříví na počátku letošního roku je absolutně pravdivý. Argument, že v současné době představený podnikatelský koncept Lesů ČR způsobí stejnou situaci, je ale lživý. Prezident KLDS ví, že kolaps dodávek zapříčinilo právě nekonečné vyjednávání s tehdy ještě neorganizovanými společnostmi okolo Lesů ČR v současné KLDS. Výsledek nekončících jednání ale byl zdrcující
– výběrové řízení bylo díky tomu vypsáno pozdě a Lesy ČR neměly servisní společnosti na práce v lesích (mj. i těžbu dříví a jeho dodávky). Otázkou nejenom pro odbornou veřejnost zůstává, proč všichni historičtí, současní i budoucí partneři (dnes se jmenují KLDS) znovu Lesům ČR doporučují odklady termínů v jejich konání.

Výběrová řízení na rok 2008 a další budou připravena a vypsána v řádném termínu tak, aby v dostatečné době před koncem letošního roku byli známi vítězové, a aby s nimi mohly být řádně podepsány smlouvy
na činnosti v lesích.

Zkušenosti s vlastním obchodem mají Lesy ČR už z období let 2005 – 2006. Ekonomické výsledky podniku za uvedené roky dokazují mimo jakoukoliv pochybnost oprávněnost těchto aktivit. Lesy ČR obchodovat uměly a jsou schopny proto tuto činnost zajistit i v následujících letech. Zkušené odborníky z minulosti mají mj. už na obchodnických pozicích od dubna letošního roku.

Přijímané změny představené v podnikatelském konceptu pro období let 2007 – 2010 jsou v Evropě přijímány jednoznačně pozitivně. Aktivitám současného vedení Lesů ČR v těchto standardních parametrech zahraniční partneři rozumí (dělají je absolutně stejně; zde se může nabízet paralela „naši Evropané nám rozumějí“). Jen výjimečně se mi dařilo vysvětlit, proč Lesy ČR nejdříve všechno své dříví prodají,
aby poté mohli odkoupit polovinu nazpět a toto dříví následně prodat přes třetí osobu konečnému odběrateli. Odběratelé třetího tisíciletí upřednostňují přímou spolupráci se státním podnikem, který může zajistit stabilní dodávky, které jsou kontrolovány z lesa. To je nesporný výsledek mnoha pohovorů Lesů ČR s individuálními odběrateli dříví v ČR.

V průběhu I. a II. čtvrtletí 2007 nejsou středoevropští zpracovatelé dříví schopni odebírat vyrobené množství dříví.
Je pravděpodobné, že v průběhu druhého pololetí vznikne relativní nedostatek dříví na tuzemském trhu. To je dáno i harmonogramem zpracování kalamity a dodržením plánovaných (zákonných) výší těžeb v letošním roce. Lesy ČR musí zvažovat i variantu navýšení celkových ročních těžeb v roce 2007 umístěných do IV. čtvrtletí. Toto řešení může být (možná paradoxně) cenou za úspěšné zpracování současné kalamity.

Dle nastavení smluv pro budoucí výběrové řízení a dle majetkových vztahů v rámci celé České republiky chtějí Lesy ČR sami obchodovat
cca 25% celkového vytěženého množství dříví v ČR. Z pohledu do historie je zřejmé, že se tímto modelem koncepce obchodu absolutně nic nemění
– Lesy ČR i nadále budou obchodovat stejné objemy dříví. Dokonce asi třetinu tohoto množství prodají veřejnými kanály, tzn. na burze, internetové aukci a dražbě. Zde o kupujícím nerozhoduje státní úředník (proč si jej asi máme pořád představovat jako podřadného, podplatitelného mizeru?) ale funkce zákona poptávky a nabídky – tržní cena. Lesy ČR v nové koncepci prodeje garantují maximálně možné množství dříví umisťovat na tuzemský trh – což na rozdíl od smluvních partnerů Lesů ČR už logicky nemůže nikdo požadovat, silný důraz
je pro budoucnost položen i na střední a menší regionální odběratele dříví.

Jakým způsobem budou určovány ceny dříví pro servisní společnosti – z dosavadní obchodní praxe je zřejmé, že Lesy ČR nejsou v jiné
než běžné pozici - tzn. budou své dříví prodávat za tržní ceny. Jednání o její výši bude probíhat pravidelně, čtvrtletně. Během jednání
o tržních cenách může dojít k nedohodě (jednání jsou vždy dvoustranná). Výše ceny ze strany Lesů ČR při nedohodě bude znovu posouzena z pohledu mnoha parametrů, mezi kterými je i cena z minulého čtvrtletí (tato cena bude obsahovat ceny i veřejných trhů dosažené v historii).

Princip hospodaření v lesích tak, jak fungoval od počátku devadesátých let, je princip, který byl nastaven v transformaci lesů v roce 1991. „Určité“ poruchy, jak uvádí Ing. Klimša, jsou pro stát jako vlastníka státních lesů zásadní a je nutné je po patnácti letech změnit. Nedojde-li ke změně letos, dojde k ní velmi brzy, neboť doba
na změnu už nazrála, Evropa (i my sami) to očekává. S podnikatelským konceptem Lesů ČR 2008 – 2010 nyní přicházejí Lesy ČR tak,
aby princip hospodaření v lesích v České republice, spravovaných Lesy ČR, byl srovnatelný s ostatními vyspělými podniky (jako jsou Lesy ČR) v okolních státech Evropy.

Nenechme se strašit bubáky se jmény ČEZ, Lesy ČR apod. Lesy ČR jako státní podnik musí podnikat – tvořit zisk (tomu rozumí všichni, zvláště pak KLDS). Vytvořený zisk ale podnik vrací do lesa nazpět v rovině sociální a ekologické funkce svých dalších podnikatelských aktivit. Tomu rozumí každý sebevědomý občan ČR.

Bohumil Kos
Obchodní ředitel Lesů ČR

 

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě