logo Silvarium tisk

Nedávno ukončený výzkumný projekt zaměřený na shrnutí poznatků k výmladkovým lesům v České republice umožnil formulovat požadavky pro nadcházející změnu lesního zákona. Legislativa totiž pařezení donedávna téměř znemožňovala a lesní zákon nadále komplikuje zavedení tohoto alternativního způsobu lesního hospodaření. Pařezení je výhodné pro malé vlastníky lesů, kteří potřebují snadno získat dřevo na topení. Zároveň podporuje ohroženou přírodní biodiverzitu.

V nedávno zveřejněné shrnující publikaci Odrůstat ze svých pařezů tým osmi autorů upozorňuje na hlavní přínosy hospodaření ve výmladkových lesích i dosavadní problémy a bariéry, které s tímto hospodařením souvisejí. Autoři upozorňují, že výmladkové lesy vzniklé z výmladků na pařezech předchozí generace stromů oproti nyní rozšířenému lesnickému hospodaření přinášejí několikeré výhody.

S hospodařením v pařezinách jsou spojené kvůli přirozené schopnosti některých listnatých dřevin obrážet z pařezů minimální či nulové náklady na založení a správu lesa. To je zvláště v období rozpadu nákladně vypěstovaných monokultur zcela zásadní faktor pro ziskovost či vůbec kladnou ekonomickou bilanci v lesnictví.

Pařeziny mají zároveň výrazné přínosy pro zachování pestrosti motýlů a dalších ohrožených druhů hmyzu a květin rostoucích v lesích. Přírodní pestrost v lesích patří mezi ty nejvíce ohrožené, právě protože tradičně převládající způsob hospodaření pařezením nyní téměř vymizel.

V neposlední řadě představují pařeziny ulehčení hospodaření pro vlastníky malé rozlohy lesa, protože kácení dříví na otop je možné zajistit bez mechanizace, a zároveň získávat dřevo z lesa každoročně.Udržitelné vytápění dřevem je tak stále častěji preferováno lidmi na venkově z důvodu nižších nákladů.

Tyto nesporné výhody ve větším detailu popisuje i nedávno vydaná odborná kniha Výmladkové lesy. Ekologie, hospodaření, historie a estetika. Autoři upozorňují, že přestože je nyní přechod na pařezinový způsob hospodaření dostupnější, není dostatečně zrovnoprávněný mimo jiné i v rámci lesního zákona, který je orientovaný především na průmyslově založené pěstování lesů.

Hnutí DUHA vyzvalo ministra zemědělství Marka Výborného a jeho úřední aparát, aby bez odkladu předložili novelizaci lesního zákona do mezirezortního připomínkového řízení a zohlednili v ní nezbytné požadavky pro hospodaření v pařezinách. Jelikož pařezení může výrazně zlepšit i průměrný zdravotní stav českých lesů a přispět k jejich adaptaci na změnu klimatu, byly návrhy na usnadnění pařezení ministru Výbornému předány i v rámci vědci zpracovaného Plánu pro zdravé lesy, který zahrnuje 43 návrhů a doporučení.

Radim Hédl, botanik z Akademie věd ČR a hlavní editor publikací, řekl:

„Pařezina zajišťuje udržitelnou produkci dřeva na různé účely a zároveň nabízí rozmanité životní podmínky mnoha druhům organismů.“

Martin Šrámek, expert na výmladkové lesy z Mendelovy univerzity, řekl:

„Pařeziny vznikají opakovaným kácením stromů v poměrně krátkých časových intervalech. Stromy v pařezinách se obnovují prostřednictvím výmladků z pařezů a kořenů. Rychlá a nenákladná obnova pařezin může být zásadní v období sucha a nadcházejícím oteplení“

 Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:

„Ministr zemědělství Marek Výborný by měl urychleně přenést diskuzi změnách v lesním zákoně z kanceláří ministerstva do mezirezortního připomínkového řízení. Bez toho zůstanou malí vlastníci lesů, kteří nemají své vlastní lobbisty, opět nevyslyšení. Lidé si chtějí kácet dřevo na topení, ne zase ostrouhat.”

TZ Hnutí DUHA

 

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě