logo Silvarium tisk

Veřejná konzultace ke stálé odborné skupiny pro lesy a lesnictví. Konzultace je otevřena do 23/01/2024, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k 8. akčnímu programu pro životní prostředí – přezkumu v polovině období. Osmý akční program pro životní prostředí stanoví prioritní cíle politiky EU v oblasti životního prostředí a klimatu do roku 2030 a její dlouhodobou vizi do roku 2050, která spočívá v dobrém životě v mezích planety. Tato iniciativa zhodnotí pokrok dosažený při plnění prioritních cílů programu do roku 2030 a vize do roku 2050, jakož i pokrok dosažený při vytváření spolehlivého monitorovacího rámce schopného posoudit systémové změny. Konzultace je otevřená do 26/01/2024, dostupná zde.

Veřejná konzultace k novému rámci EU pro monitorování lesů a strategických plánů. Cílem iniciativy je vytvořit celounijní rámec pro pozorování stavu lesů, který bude poskytovat přístup k aktuálním, podrobným, přesným, pravidelně shromažďovaným informacím o stavu lesů EU a hospodaření s nimi, a zároveň monitoroval s lesem související produkty a ekosystémové služby. Konzultace je otevřena do 28/01/2024, k dispozici zde.

Program lednové Rady ministrů zemědělství: priority belgického předsednictví, mezinárodní obchod, strategický dialog Evropské komise k budoucnosti evropského zemědělství, lesnictví, autonomní obchodní opatření s Ukrajinou, velké šelmy i laboratorně pěstované tkáně imitující maso

Ministři zemědělství členských států EU zasednou dne 23/01/2024 na Radě ministrů, první za belgického předsednictví. Rada bude zahájena představením priorit belgického předsednictví v oblasti zemědělství a potravinářství na první polovinu letošního roku. Mezi ty patří potravinová suverenita, udržitelné používání pesticidů, nové genomické techniky i Společná zemědělská politika (detailněji ve zpravodajství ze 14/01/2024). Ministři dále za účasti Evropské komise projednají otázky mezinárodního obchodu a strategického dialogu Komise k budoucnosti evropského zemědělství. Proběhne také první debata ministrů k návrhu Komise k pracovnímu rámci pro monitoring odolnosti evropských lesů. Delegace členských států rovněž předložily celou řadu témat k projednání v rámci bodů Různé. Lotyšská delegace do bodu Různé zařadila téma sankcí na import zemědělských produktů z Ruska, polská delegace žádá projednání autonomních obchodních opatření mezi Evropskou Unií a Ukrajinou. Česká delegace předkládá bod týkající se implementace systému pro monitorování území (AMS) v souvislosti s kritikou ze strany platebních agentur. Nizozemí zařadilo téma chemických hnojiv RENURE, Finsko pak téma výskytu velkých šelem v Evropě. Rakouská, italská a francouzská delegace, s podporou Česka i Slovenska, na agendu jednání ministrů zemědělství zařadila problematiku laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso (více viz samostatná aktualita níže).

Více informací zde.

 Němečtí zemědělci dočasně pozastavili protesty v zemí s ohledem na přislíbená jednání se spolkovou vládou, ta ale odmítla požadavkům zemědělců ustoupit, hrozí proto nová vlna protestů; solidaritu s německými zemědělci vyjádřila i řada dalších zemědělských organizací včetně zástupců zemědělců z České republiky

Němečtí zemědělci zahájili dne 08/01/2024 týden protestů proti vládním plánům na snížení dotací na zemědělské pohonné hmoty a vozidla. K těm vláda přistoupila kvůli nutnosti škrtů poté, co jí vzhledem k rozhodnutí Ústavního soudu vznikla rozpočtová mezera ve výši 17 miliard EUR. Kolony traktorů zablokovaly silnice na většině území Německa, do protestů se zapojili i řidiči nákladních automobilů. Vláda dne 11/01/2024 navrhla kompromis, podle kterého by měly být zachovány dotace na vozidla, zatímco dotace na pohonné hmoty by měly být rušeny postupně, podle německých zemědělců a jejich sdružení, včetně největší německé zemědělské organizace DBV, to ale nestačí. Po týdnech protestů němečtí zemědělci v uplynulém týdnu přerušili protesty, aby mohli pokračovat ve vyjednávání se spolkovou vládou. Kromě již zmíněného návrhu kompromisu z 11/01/2024 navrhl německý ministr zemědělství Cem Özdemir zavést daň z masa a živočišných produktů s tím, že by prostředky získané touto cestou mohly zemědělcům pomoci při posilování welfare zvířat. Německá DBV se ale i nadále soustředí na problematiku dotací na pohonné hmoty. Německá vládní koalice dne 18/01/2024 potvrdila záměr dodržet své plány na snížení zemědělských dotací na pohonné hmoty, v politickém sporu s protestujícími zemědělci tak odmítla ustoupit. S ohledem na toto rozhodnutí v zemi hrozí nová vlna protestů zemědělců. Solidaritu s německými zemědělci vyjádřila i řada dalších zemědělských organizací včetně zástupců zemědělců z České republiky nebo Španělska.

Více informací zde a zde.

Strategický dialog Evropské komise k Evropské zelené dohodě a Společné zemědělské politice bude zahájen dne 25/01/2024

Evropská komise zahájí dlouho očekávaný strategický dialog k budoucnosti Evropské zelené dohody a Společné zemědělské politiky dne 25/01/2024 za účasti přibližně třiceti organizací ze zemědělsko-potravinářského sektoru. Dialog povede Peter Strohschneider, emeritní profesor na Ludwig-Maximilians-University v Mnichově, bývalý prezident německé výzkumné nadace DFG. Cílem strategického dialogu by mělo být navrácení zemědělců do centra diskusí o Zelené dohodě i SZP, vytvoření nových řešení a realizace společné vize roku 2024. Po úvodním setkání bude uspořádáno několik navazujících jednání, které proběhnou v první polovině roku. Diskuse, kterých se kromě zástupců zemědělsko-potravinářského řetězce budou účastnit i zástupci nevládních organizací a zástupci občanské společnosti, se zaměří na výzvy a příležitosti pro dodavatelský řetězec, jako je spravedlivá životní úroveň zemědělců a venkovských komunit, podpora zemědělství v mezích naší planety a jejích ekosystémů, využití příležitostí v oblasti znalostí a technologických inovací, a podpora prosperující budoucnosti potravinového systému EU v konkurenčním světě. O připravovaném zahájení strategického dialogu bude informovat komisař pro Evropskou zelenou dohodu Maroš Šefčovič rovněž ministry zemědělství během Rady ministrů dne 23/01/2024. Belgické předsednictví pro účely diskuse k bodu o strategickém dialogu Komise připravilo podpůrný dokument, ve kterém klade směrem ke Komisi tři hlavní otázky: jaké podmínky jsou nutné k tomu, aby zemědělci v EU mohli i nadále udržitelným způsobem dodávat potraviny a suroviny a dosahovat slušných příjmů; která témata byste v rámci tohoto strategického dialogu, jehož cílem je odpolarizovat debatu o zemědělských otázkách, rád zdůraznil (směrem na Šefčoviče); a jaké výsledky očekáváte od tohoto strategického dialogu. Strategický dialog by měl podle plánů Evropské komise trvat nejméně do dubna 2024.

Více informací zdezde a zde.

Evropská komise zveřejní návrh Klimatických cílů Unie do roku 2040 dne 06/02/2024, část členských států už vyjádřila podporu plánům na snížení skleníkových emisí do roku 2040 o 90 % oproti roku 1990

Evropská komise by měla dne 06/02/2024 zveřejnit dlouho očekávaný návrh Klimatických cílů Unie do roku 2040. Komisař pro klimatické cíle Wopke Hoekstra, který převzal část agendy po svém předchůdci Fransi Timmermansovi, už v říjnu 2023 uvedl, že Komise v prvním čtvrtletí roku 2024 předloží sdělení ke klimatickým cílům pro rok 2040 (do roku 2050 by v EU podle již odsouhlasených cílů mělo být dosaženo klimatické neutrality). Podle Hoekstry na Sdělení pracoval Vědecký poradní výbor, který pracuje například i s návrhem na nastavení minimálního cíle čistého snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 či s návrhem na posílení role rostlin ve výživě. Ministři životního prostředí projednávali plány Evropské komise dne 15/01/2024 během Rady ministrů. Několik zemí EU už vyjádřilo podporu plánům na snížení emisí do roku 2040 o 90 % ve srovnání s rokem 1990 (DK, PL, BG, IE, FI, SE, LU, NL, ES), Maďarsko ale vyjádřilo skeptičtější stanovisko, Francie, Itálie a Německo zatím stanovisko nezaujaly. Jakmile Evropská komise návrh předloží, bude zahájen řádný legislativní proces, do něhož se zapojí Evropský parlament a Rada EU. Vyjednávání obvykle trvá zhruba dva roky, v tomto případě může být jeho délka ovlivněna nadcházejícími evropskými volbami (červen 2024).

Více informací zde.

 

Evropské zpravodajství

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě