logo Silvarium tisk

Díky projektu s názvem Místo pro motýly se odborníkům daří pečovat o druhy motýlů v blízkém okolí Prokopského údolí v Praze. Počty vzácných jedinců se v oblasti zdvojnásobily. Přírodní rezervace Prokopské údolí se vyznačuje velmi vysokým druhovým bohatstvím hmyzu, a proto nové lokality snadno nalezli i různí motýli. V tiskové zprávě o tom informovala Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), jejíž entomologové na projektu pracovali.

„Denní motýli patří mezi nejohroženější skupiny hmyzu, přičemž v České republice zhruba osmina druhů již vymřela a další druhy se k vymření blíží. Je proto povinností entomologů pokusit se ohroženým druhům pomoci," uvedl Michal Knapp, vedoucí Týmu ekologie hmyzu z Fakultě životního prostředí ČZU.

Mezi aktivity na podporu motýlů patří například prořezání křovin, výsevy vhodných rostlin, zavedení pastvy či správné nastavení intenzity a načasování seče. To se projevilo nárůstem počtu druhů, které dané lokality navštěvují.

„V původně druhově chudých křovinách či travních porostech jsme v roce 2023 zaznamenali již 47 druhů denních motýlů, přičemž třetina z nich je uvedena v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR. Za nejvýznamnější nově se objevivší druhy lze považovat okáče metlicového, soumračníka skořicového a soumračníka podobného," řekl Tomáš Kadlec, specialista na biologii motýlů.

Univerzita uvádí, že dalším dokladem úspěšné péče je postupný nárůst populace modráska vičencového na lokalitě Dívčí hrady. Tým ekologie hmyzu na toto místo vysadil modrásky vičencové před šesti lety, protože v Praze tento druh lokálně vymřel. Naposledy byl pozorován naposledy v roce 2004. Od roku 2018 velikost populace dlouhodobě roste a v roce 2022 byla poprvé překonána hranice 1000 jedinců.

„Ovšem v některých letech, například loni, jsme zaznamenali i dočasný pokles kvůli nepřízni počasí. Právě proto je potřeba zajistit, aby populace motýlů byly relativně početné a dokázaly nepříznivé roky snadno přežít. Jarní generaci motýlů každoročně značíme a zpětně odchytáváme v květnu a červnu, přičemž první návštěvy roku 2024 naznačují, že i letos populace výrazně překoná hranici 1000 dospělců," uvedl Knapp.

V projektu vědci využívají i kozy z komunitní farmy JinoFarm a s Ekocentrem Podhoubí spoluorganizují dobrovolnické akce. Aktivity se uskutečňují s podporou pražského magistrátu, na jehož pozemcích jsou cílové lokality.

Místo pro motýly je zkrácený název projektu Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat.

 

ČTK

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě