logo Silvarium tisk

Jádro Boubínského pralesa je nedotknutelné. Lidské zásahy v něm nemají místo a to ani ve formě lámání souší, jak požadovala společnost Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín. Ta, kvůli bezpečnosti návštěvníků, letos požádala Správu Národního parku Šumava o povolení zlomení třinácti souší, které se nacházejí uvnitř původního pralesa a hrozí pádem na hráz Boubínského jezírka a pokácení osmi souší mimo jádro pralesa. Vlastník zároveň na jaře a v létě letošního roku požádal Státní správu lesů ve Vimperku o vydání zákazu vstupu k Boubínskému jezírku a na naučnou stezku v okolí jádra Boubínského pralesa.

Správa NP Šumava zásah uvnitř pralesa nepovolila, mimo prales však ano. Verdikt vydaný v polovině srpna letošního roku v plném rozsahu nyní potvrdil odvolací orgán Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy II v Českých Budějovicích.

„Správa Národního parku Šumava v podobné věci vydala rozhodnutí už v roce 2016 a odvolací orgán jej už tehdy potvrdil. Také proto nemohl být výrok letošní žádosti vlastníka lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales v podstatě jiný,“ uvádí náměstkyně ředitele Správy NP Šumava a současně vedoucí CHKO Šumava Silvie Havlátková.

„Důvodů, které nás vedly v obou případech k tomuto rozhodnutí, je několik. Pokud je shrnu, tak ochrana Boubínského pralesa (oplocené jádro) před lidskými zásahy byla před více než 160 lety zavedena proto, aby budoucí generace mohly pozorovat plně přirozený vývoj lesa v dlouhodobém horizontu. Tento odkaz knížete Schwarzenberga a jeho lesníka Josefa Johna ctily všechny generace správců tohoto území. Boubínský prales se tak stal jedinečným územím světového významu, ve kterém lidská ruka nezasáhla a je tak cenné nejen z pohledu vědců, ale právě i z pohledu široké veřejnosti, která má už jen velmi málo možností se seznamovat se skutečným pralesem a jeho zákonitostmi. A třetím důvodem je to, že existuje možnost bezpečnějšího přístupu alespoň k Boubínskému jezírku. Tuto skutečnost jsme diskutovali se zástupci Lesního závodu Boubín už při jednáních v červnu letošního roku,“ dodává.

Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín nechal uzavřít přístup k Boubínskému jezírku a naučnou stezku kolem jádra pralesa z důvodu nebezpečnosti, protože zde hrozí zvýšené riziko pádu suchých stromů, na turistickou, respektive naučnou stezku.

Správa Národního parku Šumava toto nebezpečí nijak nezlehčuje, naopak. Různě početné množství souší se v jádru Boubínského pralesa vyskytuje po celou dobu jeho existence a také do jisté míry vždy ohrožovalo návštěvníky na okolní naučné a turistické stezce. Informace varující návštěvníky před pádem stromů byly osazeny Správou Národního parku Šumava na přístupy k pralesu už v roce 2003. S nezbytnou informovaností počítá i platný plán péče o NPR Boubínský prales, ve kterém je uvedeno: „...všechny turistické trasy, které procházejí bezzásahovým územím, jsou označeny informačními cedulemi o vstupu na vlastní nebezpečí a možnosti pádu stromů.“

Riziko pádu souší je v současné době nejvyšší v části modré turistické trasy (od Boubínského jezírka po Knížecí cestě, v délce cca 1,4 km). V tomto místě jsou řádově stovky souší, které v nadcházejících letech hrozí zřícením, nicméně riziko pádu stromů je i v jiných částech Národní přírodní rezervace.

„Samozřejmě je plně v kompetenci vlastníka, jak situaci na svém majetku vyhodnotí. Správa NP Šumava už dříve povolovala kácení souší poblíž turistických tras mimo jádro Boubínského pralesa a to povolila i nyní. Zároveň jsme upozornili na skutečnost, že zpřístupnit alespoň Boubínské jezírko veřejnosti z Idiny Pily je možné náhradní trasou. Vlastníkovi jsme už v létě sdělili, že čekáme na jeho návrhy a jsme připraveni o nich jednat,“ uzavírá Silvie Havlátková.

Přirozený vývoj v Boubínském pralese, ale také v jiných částech CHKO a NP Šumava je podstatou ochrany tohoto území. Šumava se tak stává výjimečnou lokalitou v rámci velké části Evropy, ve které je zachována a podporována divočina. Právě tato skutečnost láká na Šumavu miliony návštěvníků ročně, kteří zde chtějí pozorovat vývoj lesů bez lidských zásahů. Toto dobrodružství však s sebou nese určitá rizika spojená s pohybem především v přirozených lesích. Správa NP Šumava proto apeluje na všechny návštěvníky Šumavy, aby dbali zvýšené opatrnosti při svých výletech jak v území národního parku tak chráněné krajinné oblasti Šumava.

TZ Správy NP Šumava

Komentáře  

+14 # Přemek 2022-12-10 09:21
Zpupnost,arogance a drzost těchto přebujelých zelených parazitů nezná mezí a ještě si dovolují brát do svých nevymáchaných úst odkaz lesníka Johna! Viz.jeden z nich tzv. odborník na vše Hruška,který má tu drzost a radí lesákům,jaké mají pěstovat lesy. Měl by poradit NP Šumava,kde jsou holiny,a na zdevastovaných plochách vyrůstá řídký les a smrková monokultura,která těmro zeleným parazitům vadila!

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě