logo Silvarium tisk

 Díky výukovým materiálům, které společně vytvořili lesníci a učitelé základních škol,získává vzdělávání o lesních ekosystémech a udržitelném lesnictví nový impulz. Čtyři tematické vzdělávací moduly vznikly v rámci projektu Fondů EHP ve spolupráci Lesů České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, Základní školy Pečky, Institutu profesního rozvoje a norského partnera Forestry Extension Institute. Lesy pokrývají více než třetinu plochy České republiky a plní pro společnost klíčové environmentální, sociální i ekonomické funkce. Cílem nově vytvořených vzdělávacích modulů pro využití ve výuce na základních školách je podnítit u dětí zájem o les jako unikátní přírodní prostředí, seznámit je s udržitelným hospodařením v lese a vysvětlit jim principy lesní bieokonomiky. „Lesy nejsou továrna na dřevo, jejich přínos pro krajinu a společnost je mnohem komplexnější. Lesní bioekonomika se zabývá tím, jak efektivně a zároveň udržitelně využívat všechny přírodní zdroje, které les společnosti poskytuje. A to vše za využití inovací, nových výrobních postupů a moderních technologií,“ vysvětluje za hlavního řešitele projektu ředitel Lesů ČZU Zdeněk Macháček. S principy lesní bioekonomiky je nutné seznamovat děti již na základní škole. S postupným vyčerpáváním nerostných surovin, jako jsou ropa, zemní plyn nebo uhlí totiž význam obnovitelných přírodních zdrojů do budoucna poroste. V příštích desetiletích tak můžeme očekávat vlnu bioekonomiky, která má oproti fosilní ekonomice výhodu postavení na obnovitelných, při řádném hospodaření nevyčerpatelných zdrojích. Bioekonomika má za cíl změnit myšlení společnosti a zajistit tak dalším generacím budoucnost opírající se o taková řešení, která budou ekologická a zajistí udržitelné hospodaření se zdroji. V rámci projektu Aspekty bioekonomiky související s lesnictvím – podpora aktivního občanství prostřednictvím participace vzniklo 60 aktivit, které jsou rozděleny do čtyř tematických modulů využitelných při výuce na 1. i 2. stupni základních škol, ve třídě i mimo ni. Každá aktivita je tvořena metodickým listem pro učitele a pracovním listem pro žáky. Metodické listy poskytují učitelům potřebné informace včetně doporučení pro vhodný ročník, seznamu potřebných pomůcek, orientační časové náročnosti a navázání aktivity na průřezová témata Rámcového vzdělávacího plánu. V průběhu listopadu a prosince proběhly v Kostelci nad Černými lesy, Plaňanech, Vrchotových Janovicích a Kolíně diseminační semináře, na kterých se učitelé základních škol seznamovali s tím, jak se vzdělávacími moduly ve výuce pracovat. „Vzdělávací moduly lze v elektronické podobě najít na webovém portálu www.zazitles.cz v sekci Materiály pro učitele. Tento web však obsahuje i další zajímavosti, jako jsou například virtuální procházka místem největšího lesního požáru v ČR, lesnické pexeso nebo mapa s tipy na výlet do českých lesů,“ upřesňuje spoluautor vzdělávacích modulů Radim Löwe z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.


TZ FLD

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě