logo Silvarium tisk

V Liberci skončilo odbahňování opravované a vypuštěné přehrady Harcov, vytěžilo se z ní víc než 51.000 metrů krychlových nánosů. Další práce jdou zatím podle harmonogramu, uvedla dnes pro ČTK mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Povodí je vlastníkem vodní nádrže vybudované před 120 lety. Přehrada je kulturní památkou a vypuštěná je od loňského podzimu kvůli rekonstrukci hráze, pravobřežní zdi, vybudování podzemní štoly a odbahnění dna. Oprava za 388 milionů korun bez daně z přidané hodnoty potrvá do léta 2025. Po vyřazení projektu z evropského dotačního programu nákladnou opravu platí státní podnik zatím převážně ze svého rozpočtu, částečně mu letos přispěl jeho zakladatel. „Ministerstvem zemědělství bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na neinvestiční, to je opravnou část stavby spočívající v odbahnění nádrže ve výši 50 milionů korun na rok 2023," upřesnila Bendová.

Spolu s odbahněním se podle mluvčí ke konci blíží také práce na opravě pravobřežní zdi podél promenádní cesty. Znatelně pokročila i oprava hráze. „Je dokončeno spárování vzdušního líce hráze a levá zeď kaskády včetně stabilizace přilehlého terénu za levobřežní zdí kaskády. Byl obnažen návodní líc hráze, odstraněn předsyp a byla zřízena dočasná ochranná jímka s rozdělovacím objektem zabraňující zaplavení staveniště," uvedla Bendová.

Hotová je také hrubá stavba vstupního domečku do nové štoly, montážní šachta a pod silnicí Blahoslavova pokračuje budování štoly. „Současně probíhá hloubení základů provozního objektu pro obsluhu, kde budou umístěny hlavní rozvaděče a náhradní zdroj elektrické energie. Z koruny hráze probíhá vrtání pro zpevňující injektáž hráze. Na levé spodní výpusti byla obetonována a ocelovými táhly ztužena přítoková štola, došlo k demontáži stávající technologie a částečnému vybourání prostupu pro nové strojní zařízení," řekla mluvčí povodí. Pracuje se také pod hrází na novém vývaru koryta a postupně se rozebírají a podepírají klenby bezpečnostních přelivů.

Stavební ruch neustane ani přes zimu, bude však v omezeném režimu. „Budou tak prováděny převážně práce spojené se suchými procesy, rozebírání konstrukcí a zemní práce. Nicméně v rámci stavby jsou uváděny do provozu postupná zimní opatření jako například skladování materiálu v temperovaných prostorách, jsou připraveny nádrže s vyhřívanou vodou pro injektážní práce, předpokládá se i zakrytování dílčích stavebních konstrukci s instalací průmyslových ohřívačů vzduchu," dodala Bendová.


ČTK

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě