logo Silvarium tisk
Zdroj: ČT 2
Datum: 15.10.2007
Autor: V. Weiner, J. Linka, D. Písařovicová
Moderátor: Jakub Železný
Relace: Události, komentáře


PŘÍMÝ ODKAZ NA POŘAD


Státní podnik Lesy České republiky opět nemá generálního ředitele. Dosavadní šéf Jiří Holický rezignoval. A šéf resortu zemědělství Petr Gandalovič jeho žádost přijal. Za poslední čtyři roky se v čele státního gigantu vystřídalo už pět mužů.

Autor
Necelých sedm měsíců vydržel Jiří Holický v čele Státního podniku Lesy České republiky. Do funkce ho bez výběrového řízení jmenoval právě ministr zemědělství, který ho dnes odvolal.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
My jsme byli ve velmi obtížné situaci. V lesích leželo několik milionů kubíků dřeva jako následek kalamity Kyrill. Myslím si, že tehdejší rozhodnutí bylo správné.

Šárka Kubelková, mluvčí, Lesy ČR:
Generální ředitel Lesů České republiky pan inženýr Jiří Holický se rozhodl, odstoupit z osobních důvodů. Dočasným řízením Státního podniku Lesy České republiky je pověřen výrobně technický ředitel pan doktor Vladimír Dolejský.

Autor
Víc Státní podnik nechtěl komentovat. Podle týdeníku Euro za odchodem Holického stojí neshody s Ministerstvem zemědělství o manažerském řízení podniku. Výhrady k působení dosavadního šéfa má i předseda dozorčí rady.

Pavel Drobil, předseda dozorčí rady, Lesy ČR:
Ne příliš úspěšná komunikace s trhem. Čili s hráči na trhu, kteří fungují v Lesích České republiky. Druhá věc může souviset s tím, jakým způsobem byly vypisovány tendry. Kdy ani tady bych neřekl, že všechno bylo od samého začátku v pořádku.

Autor
Státnímu podniku Lesy České republiky patří polovina lesů v zemi s celkovou hodnotou 70 miliard korun. Kdo bude jako další tento majetek spravovat, by mělo být zřejmé do konce tohoto roku. Pro ministra zemědělství je teď prioritou vypsat nové výběrové řízení.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Ty podmínky budou samozřejmě kompetentnost, zkušenost v oboru lesnictví. Ale také zkušenost s řízením, schopnost řešit ekonomické otázky a podobně.

Michal Hašek /ČSSD/, stínový ministr zemědělství:
Budu vyzývat ministra Gandaloviče, aby na obsazení pozice generálního ředitele proběhlo transparentní výběrové řízení, jehož součástí bude předložení koncepce. Jakési vize těch uchazečů, jaká je budoucnost Státního podniku.

Autor
Za poslední čtyři roky se v čele Lesů České republiky vystřídalo pět generálních ředitelů. První šéf Jiří Oliva vydržel ve funkci nejdéle, 11 let. Od té doby se ale ředitelé střídali prakticky každým rokem.

Moderátor
A teď jsou ve studiu Miloš Balák, předseda Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství, dobrý večer.

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
Dobrý večer.

Moderátor
A taky Pavel Indra, který stojí v čele České asociace podnikatelů v lesním hospodářství.

Pavel Indra, prezident, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství:
Dobrý večer.

Moderátor
Dobrý večer i vám. V Ústí nad Labem by nás měl slyšet ministr zemědělství Petr Gandalovič. Pane ministře, i vám přeji dobrý večer.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Dobrý večer.

Moderátor
A na telefonní lince je bývalý zaměstnanec Lesů České republiky a odborník na tuto oblast Zdeněk Valný. Pane Valný, slyšíme se?

Telefonuje: Zdeněk Valný, lesnický expert:
Ano, slyšíme se, dobrý večer.

Moderátor
Pane ministře Gandaloviči, celá léta už nefunguje vypisování tendrů Státního podniku, jehož zakladatelem je vaše ministerstvo. Neděsí vás to přeci jenom trošku?

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Já musím opravit. Celá léta samozřejmě byly problémy s výběrovými řízeními. Za tento rok, kdy já jsem ve funkci, se striktně řídíme zákonem o veřejných zakázkách. A konzultujeme veškerá výběrová řízení s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Moderátor
No, to jste mě zas až tak moc neopravil, já jsem to nemyslel osobně na vás. Já jsem to myslel prostě na Ministerstvo zemědělství. Proč to nefunguje, kde je chyba, že tento byznys prostě nefunguje tak, jak má?

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Musíme jasně říci, že v minulosti byly učiněny některé chyby. V letech 2004 až 2005 Lesy vypsaly výběrová řízení a nepostupovaly podle zákona o veřejných zakázkách. To se stalo potom předmětem soudního sporu a dokonce i řízení před Evropskou komisí. Na druhé straně zase je také potřeba říci, že zákon o veřejných zakázkách je možná vhodný k tomu, že se podle něj dá stavět dálnice. Ale lesnické práce jsou prací s živým materiálem. Jsou to práce, které se musejí odehrávat v určitých lesnických termínech. Například pokud se rozmnoží kůrovec, tak je potřeba ihned reagovat. A pokud je Státní podnik svázán tím velmi komplikovaným veřejným zadáváním a dokonce je i ohrožen možností, že firmy, které neuspějí v tomto řízení, z různých důvodů jej mohou napadnout a ty lhůty se prodlužují, tak to je určitý problém. Ale znova opakuji, my uznáváme

Moderátor
Ale ty firmy, pane ministře, ale ty firmy, promiňte, ale ty firmy, ty firmy to napadají stejně pořád a pořád. Prakticky každý tendr, který v tomhle oboru byl a týkal se Lesů České republiky, byl nějakou firmou napaden.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Já musím říci, že pokud byste si udělal statistiku, kolik tendrů v oblasti stavebnictví, v oblasti jiných výběrových řízeních z různých důvodů napadeno, tak by ta situace v lesích zase nevypadala tak hrozivě.

Moderátor
Zůstaňme, prosím, v Lesích.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Řekněme to, že současné výběrové řízení skutečně probíhá tak, že jsme o způsobu zadávání veřejných zakázek otevřeně komunikovali s těmi podnikatelskými subjekty. Že vlastně ten způsob byl s nimi dopředu dohodnut. A já předpokládám, že v současné chvíli teď nikdo nebude napadat zadání, které bylo s těmito firmami dohodnuto.

Moderátor
Pánové, teď jde o zakázky za 11 miliard korun a práci pro tisíce lidí. Jak vy přijímáte takovou nejistotu a kde vidíte vy hlavní chyby? Pane Baláku.

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
Tak my tu hlavní chybu vidíme v tom, že se nepodařilo s Lesy České republiky domluvit konkrétní zadávací podmínky té zadávací dokumentace tak, aby ty podmínky byly, řekněme, více kriteriální. Aby nerozhodovala jenom cena. Aby eventuelně byly ty výběrové řízení třeba i dvoukolové. A protože tento proces ty výroby v lesním hospodářství není úplně jednoduchý, jak správně pan ministr řekl a nedá se jednoduše rozškatulkovat, tak právě z těchto důvodů je třeba i toto výběrové řízení, aby vypadalo trochu jinak, než tak, jak bylo potom detailně vypsáno Lesy České republiky. Tedy tak, že rozhoduje pouze jenom cena.

Moderátor
Pane Indro, jak by podle vás mělo to výběrové řízení vypadat?

Pavel Indra, prezident, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství:
Tak bylo tady řečeno mnohé. S řadou věcí samozřejmě souhlasím. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že v téhle chvíli podle našeho názoru nezbývá nic jiného, než to výběrové řízení dokončit. Než dojít do konce a zastavit toto období destabilizace, které tady už drahnou dobu je. Začalo to ministrem Balasem, viděli jsme přehled odvolání pana generálního ředitele Olivy. A od té doby se permanentně pohybujeme v době nejistoty.

Moderátor
Říkáte dokončit výběrové řízení. Lesy teď vyhodnocují tendry na lesnické práce pro léta 2008 až 2010. Ale vítězové mají být známí až v listopadu. Teď se ale v kuloárech spekuluje o tom, že vítězem bude společnost LST z Trhanova na Domažlicku. Jak na vás tahle informace působí?

Pavel Indra, prezident, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství:
Já myslím, že takovéhle informace jsou trochu předčasné. Protože teďka podle zákona o veřejných zakázkách probíhá hodnocení nabídek. Je tady celá řada procedur. Ať už to je otázka posouzení přiměřenosti cenové nabídky a posouzení kompletnosti dokumentace. Takže v téhle chvíli bych to považoval za předčasné.

Moderátor
Za LST Trhanov prý stojí Václav Junek. Souhlasí to podle vašich informací?

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
Já si myslím, že tuto informaci já nemám podloženou. To jsou takové spekulace, které se povídají. Já jsem přesvědčen, že to ani není asi ta alfa, omega

Moderátor
Já vím. Ale když bychom chtěli spekulovat, tak připomeňme, že za panem Junkem zůstalo padlé impérium firem kolem Chemapolu a dluhy ve výši miliard korun. Jestli z toho třeba nemáte trošku obavy pro ten váš byznys?

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
My určitě ne. Protože ten problém si myslím, že leží zcela někde jinde než v Trhanově.

Moderátor
Pane Valný, je to dosti specifické a zároveň velmi výnosné podnikání. Takže otázka zní takto. Nehrozí, že v podstatě každá neúspěšná firma vždycky bude napadat ten tendr?

Telefonuje: Zdeněk Valný, lesnický expert:
Já si myslím, že to principielně hrozí. A souhlasil bych s vyjádřením pana ministra v tom smyslu, že zákon o veřejných zakázkách je šit spíše na míru stavebnictví, nežli na lesní hospodářství. V podstatě lze s jistotou tvrdit, že na lesní hospodářství tento zákon v této podobě nelze aplikovat. Když se podíváme například do sousedního Německa, tak zjistíme, že mají zákony dva. Z čehož jeden je specifický tím, že řeší problematiku, nebo obor stavebnictví a ten druhý řeší ostatní obory. Dalším problémem těch tendrů je víceletost těch kompletních zakázek. Já se domnívám, že předmět zakázky nelze ne více let dopředu dostatečně přesně definovat. Věštění z koule, které prováděli lesníci Lesů České republiky, to znamená odhady, respektive projektování činnosti, které se odehrají v lese příští rok nebo za dva roky, je nesmyslné. A všichni zcela jistě moc dobře vědí, že se jedná o velmi, velmi hrubé odhady, nežli o přesnou definici předmětu zakázky. Dalším sporným bodem, nebo spornou záležitostí v těch tendrech je i komplexnost zakázek. Já se domnívám, že kalkulace nabídek firem snadno deformují reálné ceny například pěstební činnosti. A za čtvrté bych uvedl i prodej dříví u pařezu před rozřezáním

Moderátor
Jestli dovolíte, pane Valný, abychom zase nezabíhali do tak expertních podrobností. Necháme vyjádřit pana ministra Gandaloviče k tomu, co slyšel. Pane ministře, pokud se ještě stále slyšíme, doufám, že ano. Máte slovo.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Já si myslím, že nejzávažnější je ta otázka, zda se mělo soutěžit pouze podle ceny a nebo podle referencí firem a podobně. Soutěže, které zahrnovaly referenci firem, už tady byly a byly právě napadeny proto, že toto kritérium bylo považováno za neobjektivní. Reference firem je v podstatě subjektivní záležitost. A mnohdy se stávalo to, že firmy z x-tého místa byly posunuty na místo první. My jsme se rozhodli, a musím znovu opakovat, že to bylo po dohodě s podnikatelskou veřejností v lesnictví, že tím kritériem bude cena. Respektive kombinace ceny a nabídnuté ceny za dřevo. Toto kritérium bylo jasné, že bude do jisté míry tvrdě dopadat na ty, kteří dají cenu jinou.

Moderátor
Ještě jedna věc ale. Pane ministře, není to přeci jenom pozdě, testovat model tendru 18 let po revoluci? Protože ministerstvo a dřevařské firmy se letos v červnu dohodly na těch zhruba dvou modelech tendrů. A až po jejich skončení se má vyhodnotit, který je ten správnější. Nemělo tohle už být dávno zjevné a zřejmé?

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Ta otázka způsobu těžby a vypisování veřejných zakázek není jednoduchá po celé Evropě. Konec konců ani historicky v České republice, respektive v Československu ta věc nikoho nenechávala klidným. Historicky vždy proti sobě stály zájmy lesnických firem a Státních lesů. A tak je tomu i dnes. Já jsem se celou dobu snažil, abychom nastolili

Moderátor
Ale já jsem se vás ptal, jestli to už mělo být hotovo? Nebo jestli to mohlo být hotovo?

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
Já se nechci vyjadřovat k tomu, co mohlo být hotovo. Já bych samozřejmě byl býval radši, kdybych přišel do resortu, kde obor lesnického hospodaření je v klidu. Kde probíhají lesnické práce, jsou dávno zadané a já bych mohl chodit do lesa možná se dívat na zvířátka. Prostě já jsem přišel do situace, kdy to bylo skutečně velmi, velmi napjaté. Měli jsme, nebo máme ještě několik soudních sporů, je tady arbitráž, je tady řízení Evropské komise a podobně.

Moderátor
Dobře, pane ministře. Jasně.

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:
A mým úkolem bylo, snažit se celou situaci stabilizovat. My jsme jednali s lesnickými firmami

Moderátor
Dovolte chviličku, ještě dostanete prostor. Pane ministře, ještě dostanete prostor. Zeptám se, jenom k těm posledním tendrům citace. Šéf firmy Less & Forest pan Mičánek řekl, že jde zřejmě o nejhůř připravené výběrové řízení v dějinách Lesů České republiky. Ale ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili. V českém dřevozpracujícím průmyslu, pánové, pracuje asi 200 tisíc lidí. Jsou podle vás jednáním Státního podniku Lesy České republiky teď aktuálně ohrožená jejich pracovní místa? Pane Baláku.

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
Podle mého názoru mohou být.

Moderátor
Pane Indro.

Pavel Indra, prezident, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství:
Samozřejmě. Jestliže se ta situace zkomplikuje tím, že nedojde k 1. 1. k uzavření smluv, tak ta situace samozřejmě bude mít podobný scénář, jak o letošním jaře.

Moderátor
Pane Valný, otázka na vás. Není zmatek v této branži do značné míry zapříčiněn i, řekněme, rozhádaností subjektů, které v tomto oboru působí? Už jenom to, že ve studiu máme představitele dvou profesních organizací z jednoho oboru?

Telefonuje: Zdeněk Valný, lesnický expert:
Zcela nepochybně. Já s váma naprosto souhlasím. Myslím si, že podnikatelské subjekty mohly postupovat součinněji s Lesama České republiky. A dodám k tomu pouze jedno. Myslím si, že všechny ty spory a celý ten stav, který trvá skutečně už několik let, je zapříčiněný tím, jakým způsobem se Státní lesy obhospodařují. To znamená, systémem, špatným systémem obhospodařování Státních lesů.

Moderátor
Pánové, jde o to, že podle vás firmy, které zatím vítězí, nabídly ceny za své služby, o kterých se mluví, že jsou nadhodnocené? Prosím vás o komentář.

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
Podle mého názoru ty ceny, které byly nabídnuty za ty služby, jsou velmi nízko. Jsou ještě níže, než byly ceny v roce 2005, 2006. To znamená, že podle mého názoru

Moderátor
Mluvíme o ceně za práci?

Miloš Balák, předseda, Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství:
Mluvíme o ceně za práci. Opačně potom za dřevo tam jsou ceny poměrně vysoké. Což by mělo být výhodné pro Státní podnik Lesy České republiky. Ovšem to výběrové řízení je na tři roky, cena je stanovená jako pevná. A já jsem přesvědčen, že to výběrové řízení, které bylo vypsáno v situaci, kdy šlo na celou republiku, kdy ty firmy se, kdy jim šlo prakticky leckdy o život, tak se nechovaly úplně normálně. Jako by se chovaly při normálním výběrovém řízení, kdy by nebylo to riziko, ty ztráty toho jejich, tý jejich práce jako na celou dobu těch tří let.

Moderátor
Pane Indro, je možné, že kvůli těm nabídkám, kvůli těm cenám mohou růst i ceny pak pro konečné odběratele?

Pavel Indra, prezident, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství:
Já myslím, že takhle daleko to ani nedojde ta situace. Ale na druhou stranu to, co tady říkal kolega, je to skutečně o tom, že dneska Lesy České republiky musí posoudit přiměřenost, respektive nepřiměřenost těch cenových nabídek, které obdrželi. A je to samozřejmě odpovědnost zadavatele, aby se s tím nějakým způsobem zhostil. Já bych chtěl jenom zareagovat na to, co tady zaznělo úvodem. O tom, že, a chtěl bych zdůraznit, že velmi důležitá je v současné době koncepce toho, kdo má přijít jako nový generální ředitel Státního podniku. To je i reakce na to, jakým způsobem komentoval kolega Valný, jak se v Lesích České republiky hospodaří. Čeká nás proces podle mně neodvratitelný proces veřejné diskuse na toto téma.

Moderátor
My o personáliích a o politické odpovědnosti budeme hovořit ve druhé části dnešních Událostí, komentářů. Ještě jednou s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. V tuto chvíli, pánové, vám děkuji, že jste přišli do studia dnešních Událostí, komentářů. Na shledanou.

Pavel Indra, prezident, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství:
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Moderátor
A děkuji samozřejmě i panu Valnému, že se po telefonu k nám připojil. Teď ovšem pojďme ke stručným zprávám.

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký druh zvěře vám působí největší škody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě