logo Silvarium tisk
{mosimage}SVOL – Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR se usneslo na své VI.celostátní konferenci důrazně odmítnout akci Hnutí Duha vyzývající veřejnost  k oslovení ministra zemědělství se žádostí o reformu lesního zákona, která by vedla k zákazu holosečného kácení, k zákazu vysazování smrku a k povinnostem ponechávat v porostech skupiny stromů k dožití a přirozenému rozkladu.

Zvolený postup, kterým chce hnutí Duha ovlivňovat hospodaření a budoucnost našich lesů, považujeme za naprosto neseriózní a nepřijatelný. V současné době se projednává aktualizace Národního lesnického programu, která logicky předchází případné novelizaci lesního zákona. Tohoto jednání se představitelé Hnutí Duha zúčastňují a mají zde možnost své názory podpořit vědecky podloženými argumenty.

Náš současný zákon o lesích – zcela bezpochyby jeden z nejpřísnějších v Evropě – respektuje základní požadavky na lesy a to i z hlediska ochrany půdy a biodiverzity. Lesníci tento zákon plně respektují, což prokazují již nejméně 50 let rostoucí zásoby dřeva a zejména dlouhodobě se zvyšující zastoupení listnatých dřevin v našich lesích. Změnit způsob obhospodařování lesů není úkolem na jeden rok, vždy jde o záležitost dlouhodobou, ale vývoj v lesním hospodářství za posledních 15-20 let jednoznačně prokazuje  neopodstatněnost a nesmyslnost akce hnutí Duha, která směřuje pouze k matení veřejnosti a zkreslování skutečného stavu našich lesů. Při navrhování změn v obhospodařování lesů je nutno brát v úvahu nejen hlediska biologická, ale i dopady těchto změn pro hospodářství, a je nutno také zodpovědět na otázku, jaké budou ekonomické dopady navrhovaných změn na ekonomiku vlastníků a správců lesů, případně, jak budou tyto negativní ekonomické dopady podobných návrhů vlastníkům nahrazeny.

My, vlastníci a správci obecních a soukromých majetků v České republice plně respektujeme zásady trvale udržitelného hospodaření a stanovisko orgánů Evropské unie hodnotící les jako významnou složku pro rozvoj venkova a deklarující jeho multifunkční poslání spočívající na 3 rovnocenných pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním, přičemž žádná z těchto funkcí nesmí být potlačována. Na těchto principech jsme ochotni o budoucnosti našich lesů s kýmkoli diskutovat.

 

Pelhřimov, 29.3.2007

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě