logo Silvarium tisk
Datum: 02.10.2007
Autor: (lok)
Rubrika: lidé 20. a 21. století - listárna

MORAVSKOSLEZSKÝ KOČOV (lok) –  Odbor životního prostředí bruntálského úřadu eviduje mimo území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky šestnáct  památných stromů. Převažují lípy, kterých je celkem sedm.

Také nejstarší strom je lípa velkolistá rostoucí v Dolním Václavově,  která  podle odhadu odborníků roste už 500 let. Dalšími památnými stromy v regionu jsou třeba javory  klen i  mléč, modřín evropský, jedle bělokorá, olše lepkavá nebo buk. Jako celek je chráněna také alej na Uhlířském vrchu v Bruntále, kterou tvoří 282 památných lip.

"Návrh na vyhlášení mimořádně významného stromu za památný může po zralém uvážení předložit kdokoliv. Každý návrh je pečlivě zvažován, posuzuje se vazba na historické události, stáří, vzhled,  zdravotní stav a také perspektivu. Pro každý památný strom je vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém je zakázána celá řada činností, které by mohly poškodit, či ohrozit další vývoj památného stromu," vysvětlila Blanka Skřivánková, pracovnice bruntálské radnice.

Další možností ochrany stromů je jejich vyhlášení za významný krajinný prvek.  Takové případy jsou na Bruntálsku dva, a to lípa malolistá v Lomnici a park u bývalého hřbitova v Rudné pod Pradědem. Každý strom je podle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněn před poškozováním a ničením. U památných stromů se navíc požaduje k jejich ošetření souhlas orgánu ochrany přírody, který strom za památný vyhlásil. Téměř každé ošetření se konzultuje s odborným orgánem, jímž je pro Bruntálsko Agentura ochrany přírody a krajiny.

Jeden z nejkrásnějších stromů na Bruntálsku roste na zahradě u rodinného domku, nyní chalupy, v Moravskoslezském Kočově. Jedná se o mimořádně mohutný dub letní s pravidelně rostlou korunou. "Usilujeme o vyhlášení tohoto dubu za památný strom. Už jsme o tom několikrát jednali s majiteli. Dosud jsme ale nebyli úspěšní, majitelé zatím strom za památný vyhlásit nechtějí. Je to určitě škoda, protože o strom  velmi dobře, řekla bych dokonale, pečují," uvedla Blanka Skřivánková.

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký druh zvěře vám působí největší škody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě