logo Silvarium tisk

Vláda dnes schválila Plán hlavních povodí ČR, který společně předkládala ministerstva zemědělství a životního prostředí. Plán hlavních povodí není plánem výstavby přehrad, ale je dlouhodobou koncepcí pro ochranu vod z hlediska množství i kvality v souladu s vodní politikou Evropské unie. Cílem je jak protipovodňová ochrana, tak zajištění zásob vody pro případ sucha a zásobování obyvatel pitnou vodou.

V Plánu hlavních povodí je zvýrazněna strategie zadržení vody v krajině. Schválený dokument neobsahuje kontroverzní seznam území hájených pro výstavbu přehrad v dlouhodobější budoucnosti.

„Seznam, který byl součástí původního dokumentu, se bude dále detailně posuzovat. Potřebujeme totiž chránit vhodné lokality pro případné stavby nádrží, pokud klimatické změny v horizontu několika desítek let skutečně povedou k extrémním výkyvům počasí, tedy sucha nebo povodní,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

„O tom, zda se budou stavět nové přehrady, budou rozhodovat příští generace. Jenže v době, až bude vody zjevný nedostatek, by bylo obtížné hledat místa vhodná pro taková vodní díla, když území bude zastavěné,“ vysvětlil ministr důvod, proč je třeba preventivně chránit nejvhodnější lokality pro zadržování povrchových vod.

Původně navržený seznam hájených území se podle Gandaloviče po důkladném zvážení všech aspektů, včetně sociálních a ekonomických, zúží na nezbytně nutnou míru. „Všechny lokality, kde by se kvůli přehradě zatopilo více než 25 obytných domů, budou podrobeny speciálnímu průzkumu a důkladné diskusi,“ dodal ministr. Otázka definitivního vymezení lokalit se bude v průběhu dvou let řešit společně s dotčenými kraji a obcemi. Konečnou podobu seznamu má vláda schválit do konce roku 2009.

V Plánu hlavních povodí ČR jsou obsažena konkrétní protipovodňová opatření, která se uskuteční do pěti let. Dokument přímo zahrnuje seznam oblastí, ve kterých bude stát prioritně řešit protipovodňovou ochranu. „Jsou připravené návrhy stovek projektů, na které je také reálně zajištěné financování ve výši 15 až 20 miliard korun,“ zdůraznil ministr Gandalovič. Protipovodňová opatření se budou hradit jak z národních, tak evropských zdrojů.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě