logo Silvarium tisk

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) opět pomáhá zemědělcům při financování některých investic. Počínaje dnešním dnem přijímá žádosti o poskytnutí dotace úroku bankovního úvěru na nákup zemědělské techniky a privátní zemědělské půdy. V letošním roce by měl takto pomoci částkou přes 700 milionů korun.


„Fond přizpůsobil své podpory novým pravidlům Evropské unie ke státní podpoře v zemědělství a lesnictví pro období 2007 – 2013. I nadále bude jistě důležitým partnerem zemědělců při uskutečňování jejich investičních záměrů,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič při zveřejnění nových zásad pro poskytování finanční podpory. Ministr připomněl, že už druhý rok nečerpá PGRLF žádné prostředky ze státního rozpočtu.

Cílem programů Zemědělec a Půda, ve kterých PGRLF pokračuje, je přispět k modernizaci v zemědělství, ke zvýšení efektivnosti podnikatelů, ke snížení výrobních nákladů a k vyšší jakosti.

Program Zemědělec slouží k podpoře nákupu široké řady strojů používaných jak v rostlinné, tak živočišné výrobě, a to formou dotace části úroků z úvěrů. U programu Půda spočívá podpora v dotování části úroků z hypotečního úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy. Dosud zemědělci nakoupili s pomocí fondu zhruba 33 tisíc hektarů.

„Připravené  podpory PGRLF významně zvýhodňují mladé zemědělce. Toto zvýhodnění má za cíl zlepšit možnosti mladých zemědělců při získávání finančních prostředků na pořízení techniky a půdy, a tím přispět ke zlepšení věkové struktury v českém zemědělství. Podnikatelé do 40 let dostanou vyšší dotaci části úroků z úvěrů pro nákup techniky a půdy,“ informoval ministr Gandalovič.

O podporu z programů PGRLF mohou žádat zemědělští podnikatelé, jejichž příjmy ze zemědělské výroby a ze zpracování zemědělské produkce včetně dotací tvoří alespoň 25 procent celkových příjmů. Zároveň musí splňovat kritéria pro malý a střední podnik, to znamená zaměstnávat méně než 250 osob a s ročním obratem nižším než 50 milionů eur v přepočtu na koruny. U programu Půda musí žadatelé splňovat další specifické podmínky, především nejméně tři roky hospodařit na nakupovaných pozemcích nebo na půdě v sousedství.

PGRLF, který vznikl v roce 1993, umožnil za dobu svého působení čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu přes sto miliard korun. Výše celkových přiznaných dotací za dobu existence PGRLF se blíží 20 miliardám korun.

Plné znění nových Pokynů pro poskytování podpor a Výkladového listu k těmto pokynům zveřejní PGRLF na svých stránkách www.pgrlf.cz.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě