Přihlásit

ALDP: Dosavadní opatření v boji proti kalamitě nejsou dostatečná

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) apeluje na příslušné orgány státní správy, aby přijatými opatřeními nepovažovali záležitost kalamity za vyřízenou a věnovali problému i nadále pozornost. S přibývajícím teplem a suchem nabývá už tak dramatická situace ještě víc na vážnosti.

Doporučený ALDP: Dosavadní opatření v boji proti kalamitě nejsou dostatečná

"Přestože byla přijata některá opatření, která by šíření lýkožrouta měla zpomalit, a jiná, která by měla pomoci soukromým vlastníkům lesa i dalším subjektům postiženým kalamitou, rozhodně to neznamená, že se učinilo dost," domnívají se zástupci ALDP.

Stalo se to, co si nikdo z vlastníků lesů nepřál. Duben byl opět velmi teplý a suchý a podmínky k dalšímu rozšiřování kůrovce jsou tak ideální. Zatímco před několika týdny se ještě zdálo, že se ministerstva a další orgány budou problémem intenzivně zabývat, teď jako by vše usnulo.

Co už se podařilo

ALDP uvítala novelu lesního zákona, na jejímž základě nyní mohou Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje vydávat okamžitě platná opatření obecné povahy. Opatření týkající se těžby dřeva a zalesňování lze využívat za mimořádných situací, mezi které kůrovcová kalamita bezpochyby patří. Mohou být přijímána v přesně vymezených územích, v tomto případě budou vycházet z takzvané rajonizace, tedy rozdělení republiky do několika zón podle úrovně odumírání smrkových porostů zasažených kůrovcem.

Za účelné a efektivní považuje ALDP také možnost individuální těžby napadeného dřeva, resp. využití kalamitního dřeva jako paliva, či vyšší dotace pro vlastníky lesů na zalesnění nebo na ochranu porostů. Jistý omezený význam má i informační kampaň, která vysvětluje podstatu problému a seznamuje především drobné vlastníky lesů, jak postupovat v boji s kůrovcem. To ale podle Asociace nemůže stačit.

„S pokračujícím suchem hrozí apokalypsa, překvapuje nás tedy, že je tomuto problému stále věnovaná tak malá pozornost," říká Ivan Ševčík, výkonný ředitel ALDP. „Situace už dávno překročila mez, kdy by se s problémem bylo možné vypořádat na úrovni lesních podniků či soukromých vlastníků lesů. Sucho nedokáže vyřešit nikdo a v tuto chvíli už je jasné, že nemůžeme úplně zastavit ani kůrovce. Měli bychom se ale společně pokusit jeho postup zpomalit a těm, kdo jsou postiženi, škody kompenzovat."

Lesnická výzva zapomenuta?

Koncem února představili zástupci Think Tanku Czech Forest tzv. Lesnickou výzvu, kterou podepsali vlastníci nebo správci 75 % plochy českých lesů a více než 60 % vlastníků dřevozpracovatelských kapacit. Jedním ze signatářů je i ALDP. Tento dokument shrnuje všechna rizika, která v souvislosti se současným suchem a s tím spojenou kůrovcovou kalamitou hrozí.

Z dat, která shromáždil Think Tank, vyplynulo, že jen v roce 2018 kůrovec a sucho zničili minimálně 50 tisíc hektarů lesů; v letošním roce to může být až desetkrát větší plocha. Lesníci by letos pro boj s kůrovcem a obnovu porostů potřebovali kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim slibuje zlomek. Do budoucna by přitom škody na smrkových porostech kvůli lýkožroutovi mohli jen v ceně dříví přesáhnout 500 miliard korun.

„Situace nyní bezprostředně postihuje především vlastníky lesů. Má však citelný dopad na celý lesnicko-dřevařský sektor. Další podceňování dopadů sucha na lesy a kůrovcové kalamity může vést k zásadním negativním dopadům na celou společnost. Usilujeme o účinnou mezirezortní spolupráci, aktivní zapojení všech zodpovědných ministerstev považujeme za klíčové," upozorňuje Ivo Klimša, člen předsednictva ALDP.

Přestože se k lesnické výzvě přihlásila i významná část odborné veřejnosti, ze strany vlády a ministerstev žádné velká odezva nebyla. ALDP přitom také upozorňuje, že podporu po státu požadují vlastníci lesů, lesní a dřevařské firmy poprvé od revoluce v roce 1989. Nejde přitom jen o samotné uvolnění více finančních prostředků, ale především o koordinovaný postup.

Souhlasíte s hlavním sdělením Lesnické výzvy II, že lesní hospodářství potřebuje pro další existenci adekvátní podporu?

Možná další opatření

Podle ALDP by vláda měla věnovat situaci větší pozornost a činit systematické kroky – tím spíše, když víme, že problém nelze vyřešit ad hoc. Je třeba připravit opatření, která budou efektivní dlouhodobě. Klimatické změny a s tím související sucho nelze zastavit, ale můžeme, či spíše musíme mírnit jejich negativní dopady.

V některých krajích již přistoupili k tomu, že ustavili zvláštní kůrovcové kalamitní štáby, sestavené ze zástupců samosprávy, krajských odborů životního prostředí, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, vlastníků lesů a dalších. ALDP doporučuje, aby se znovu zvážilo, zda si situace nevyžaduje jmenovat speciálního vládního zmocněnce na boj proti suchu/kůrovci.

Dalším s tím do jisté míry souvisejícím doporučením ALDP je znovu oživit myšlenku vzniku Lesnického a dřevařského fondu, která byla na stole již v roce 2017. Díky tomuto nástroji by se vytvořil stabilní (mandatorní) rozpočtový balík, z něhož by byla financována opatření v boji proti suchu, resp. kůrovci.

Pokud jde o konkrétní jednotlivá podpůrná opatření, měla by se týkat například zajištění skladovacích ploch pro vytěžené dřevo. Stát by se mohl podílet na jejich financování, ale mohl by také dát k dispozici nevyužívané plochy, které jsou dnes v majetku některých státních orgánů (ministerstva vnitra či obrany), pro potřeby nestátních vlastníků lesů.

Účelná by v této situaci byla také opatření týkající nadbytečného množství dřeva na trhu. Pokud jde o uplatnění dřeva v tuzemsku, za úvahu stojí například podpora menších firem při přeměně dřevní hmoty ve štěpku. Stát by ale měl pomoci i s exportem. „Český trh je dřevem zavalený a situace není o mnoho lepší ani v sousedních zemích, tedy v Rakousku a v Německu. S podporou exportu na vzdálenější teritoria by mohla pomoci Agentura na podporu exportu CzechTrade," dodává místopředseda ALDP Tomáš Pařík.

Podle TZ ALDP, red.

 

Naposledy změněno: pondělí, 29 duben 2019 14:02

(0 hlasů)

Komentáře   

+20 # Starý 2019-05-01 21:36
A jedeme dále jako součást EU
Samé kecy, školení, programy a další bludy.

Jen za ty skoro dva roky reálná pomoc nikde !!!

Tak kdy konečně někdo prozří???
+4 # Hroch 2019-05-01 18:36
,,Odborníci" z Hnutí DUHA a medií rozhodli, že ,,smrk do našich lesů nepatří" !
Proto se stávající vládou, která je s nimi jedna ruka, změnu k lepšímu očekávat nelze.
+8 # Lynx 2019-05-02 16:54
Sledujte trochu dění. O smrku rozhoduje srážková bilance, podívejte se na data minimálně za posledních pět let.

Asanace kůrovce odvozem made in ČR. Podívejte se okolí velkých dřevozpracujících podniků, přesněji na lesy v okolí.

Zřejmě příliš mnoho inženýrů...
+4 # Hroch 2019-05-02 20:28
Sleduji, pane Lynxi.
Data také. A podstatně déle než posledních 5 let.
Je to ,,jedno s druhým"...
-5 # Máchal 2019-05-03 08:44
Máte pravdu, a proč to neříct rovnou celé na plnou hubu. Za klimatické změny můžou nevládní organizace, protože to ony je vymyslely (Václav Klaus to říkal už dávno, a ne všichni jsme ho brali vážně). A za dopady toho katastrofálního sucha na evropské lesy a rozvoj kůrovce zase může MŽP jako vrchní státní dozor (Najše to může potvrdit). A Ing. Szorád (to je z těch čtyř hybných sil jediná, kterou se už před tiskem a orgány ututlat nepovedlo).
Jo ještě jsem zapoměl na přenos kůrovce ze Šumavy se saharskými písky přes Vysočinu do Jeseníků.
+3 # Hroch 2019-05-05 21:39
Už zase blbnete?
+14 # schutzmeister@iex.cz 2019-04-30 11:55
"V některých krajích již přistoupili k tomu, že ustavili zvláštní kůrovcové kalamitní štáby, sestavené ze zástupců samosprávy, krajských odborů životního prostředí, Lesů ČR, Českého hydrometeorologickéh o ústavu, vlastníků lesů a dalších. ALDP doporučuje, aby se znovu zvážilo, zda si situace nevyžaduje jmenovat speciálního vládního zmocněnce na boj proti suchu/kůrovci." citace z článku
Skvělý ! A každýho vybavit plácačkou a poslat do lesa, a byl by v tom čert, aby nějakýho toho kůrovce nesprovodili ze světa.
Těží se jen tolik, kolik se prodá. S tím žádný zmocněnec neudělá nic. Jak je podpořen export ? O tom nikde ani zbla.
Když je moc mlíka nebo uhlí, hned se řeší podpora vývozu.
I to Labewood bude směšný pořez, na to, co je suché. A posledních 14 dní, kde míjím fůru, je čerstvá. I vláknina.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Rodinná firma Hronů jde cestou Sampa – finské kvality a preciznosti

Rodinná firma Hronů jde cestou Sampa – finské kvality a preciznosti

Komerční zpráva

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy není zapotřebí nikomu představovat. V dobách, kdy mechanizace lesních strojů tak, jak ji dnes známe, byla „v...

Hospodaření Lesů ČR loni skončilo ziskem 44 mil. Kč

Hospodaření Lesů ČR loni skončilo ziskem 44 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) loni skončilo ziskem 44 milionů korun po předloňské ztrátě 790 milionů korun. Zakončit loňský rok v plusu podniku...

Paleoekologie: listování přírodním archivem

Paleoekologie: listování přírodním archivem

Lesnictví

Rozhovor s paleoekologem doc. Mgr. Petrem Pokorným, Ph.D. Abychom lépe porozuměli současnému stavu lesů a celé naší krajiny, je třeba se blíže seznámit s jejich...

MZe: Peníze na lesnické investice jsme snížili po debatě s ministerstvy

MZe: Peníze na lesnické investice jsme snížili po debatě s ministerstvy

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství původně chtělo dát na lesnictví více peněz, snížilo je ale po debatě s ostatními resorty. V reakci na kritiku lesníků to sdělil mluvčí...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8735

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3737

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:3098

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Lesnictví

Zobrazeno:2924

Exotických býložravců jako jelen sika u nás žije nejméně 8krát víc, než umožňuje zákon o myslivosti. V České republice evidujeme druhou největší evropskou populaci tohoto...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby