logo Silvarium tisk

Bavorské státní lesy se otevírají větrné energii

Německo po odstavení jaderných elektráren volí cestu obnovitelných zdrojů energie a hledá možnosti, jak nalézt dostatečnou plochu, kde by bylo možné vystavět větrné farmy pro splnění svého cíle navýšení podílu větrné energie. V nejbližších sedmi letech by tak v Bavorsku mělo být vybudováno asi tisíc nových větrníků. Dosud největší větrná farma v jižním Německu má vyrůst v hospodářském lese Öttinger ve správě Bavorských státních lesů v jihovýchodní části Bavorska.

Na detaily projektu výstavby větrných elektráren ve státních lesích jsme se zeptali Rainera Drosteho, vedoucího Oddělení správy nemovitostí a dalšího obchodu, který je u Bavorských státních lesů zodpovědný za obnovitelné zdroje energie.

Rainer Droste. Foto: Matthias Ziegler, Waldenergie, BaySF Rainer Droste. Foto: Matthias Ziegler, Waldenergie, BaySF
  • Úkolem Bavorských státních lesů je hospodařit udržitelným způsobem se zvláštním závazkem k veřejnému blahu. Využívání obnovitelných energií považujete za součást tohoto poslání. Jakým způsobem a v jaké míře obnovitelné zdroje energie využíváte? Proč je podle vás větrná energie správnou cestou?

Rozšíření obnovitelných zdrojů energie, zejména větrné, je významnou ambicí bavorské vlády. Poskytnutím vyhrazených lokalit ve státních lesích podporují Bavorské státní lesy tento záměr. Ve spolupráci s místními komunitami identifikujeme oblasti, kde se nenachází běžná omezení (např. přírodní rezervace). Když vezmeme v úvahu současný veřejný zákon, je možné odhadnout, že potenciálně lze v Bavorských státních lesích vybudovat kolem 450 větrných elektráren.

  • Bavorské státní lesy vypsaly výběrové řízení a byl již vybrán zhotovitel projektu na větrnou farmu v lesích u Altöttingu. Co bude nyní následovat? V jaké fázi je příprava projektu?

Bavorské státní lesy podepsaly smlouvu s vítězem výběrového řízení – společností Quair Deutschland GmbH. Tato smlouva umožňuje společnosti provádět podrobné průzkumy, jako jsou měření rychlosti větru nebo studie vlivu na zvláště chráněné druhy na smluvně vymezeném území. Mohou také spustit schvalovací řízení, aby získali veřejné povolení pro instalaci větrných turbín. Pokud získají povolení, mají nárok na uzavření nájemní smlouvy s Bavorskými státními lesy.

  • Jaká realizační opatření je třeba brát v úvahu při výstavbě větrných turbín na lesních plochách? Jaká jsou základní omezení? Podle jakých kritérií jsou vybírány vhodné lesní pozemky pro stavbu větrných elektráren?

Nejdůležitějšími omezeními a kritérii pro vhodné lokality pro větrné elektrárny jsou vzdálenost k obytným oblastem a různým zvláště chráněným územím a dobré větrné podmínky.

Ilustrační foto. Foto: pixabay.com/Tho-Ge

  • Jak ovlivní výstavba větrné farmy lesní hospodaření?

V Bayerische Staatsforsten je již instalováno 101 větrníků. Nejsou známy žádné negativní dopady na hospodaření v lesích.

  • Zemský rada okresu Altötting Erwin Schneider uvedl, že les je pro výstavbu větrné farmy nejméně konfliktní. Z jakého hlediska je to považováno za méně konfliktní?

Lesní oblast, kterou si pro tento projekt vybraly Bavorské státní lesy a zemský okres Altötting, je kompaktní lesní plocha o rozloze 5 000 hektarů s vhodnou vzdáleností od okolní osídlené oblasti, a navíc v blízkosti energeticky náročného chemického průmyslu. To byly hlavní důvody.

  • Jaké jsou ekologické a ekonomické výhody a nevýhody stavby větrných elektráren v této lokalitě a na lesních pozemcích?

Snížení využívání fosilních zdrojů energie zvýšením nabídky obnovitelných zdrojů pomůže v boji proti změně klimatu a tím i v ochraně našich místních lesů a jejich ekosystémů. Výběr správných lokalit mimo ekologicky citlivé oblasti minimalizuje negativní dopady. Bavorské státní lesy mají ekonomický prospěch z nájemného, které lze investovat do rozvoje zdravých a druhově bohatých lesů odolných vůči extrémním povětrnostním jevům způsobeným změnou klimatu.

  • Uvádíte, že je kladen důraz na společný zájem všech obyvatel a komunit a jejich participaci na zisku. Jaké finanční výhody a další bonusy budou z projektu plynout pro místní občany?

V podmínkách tendru daly Bavorské státní lesy hlavní význam tomu, že investoři nabízejí okolním obcím a občanům možnost finančně se podílet formou místních společností nebo družstev, zvlášť pokud to dotčené obce požadují. Lidé, které výstavba přímo ovlivní, tak mají možnost těžit z ekonomického zisku z vyrobené energie. To často velmi pomáhá snížit obavy místních obyvatel z větrných elektráren.

Plány na rozvoj obnovitelné energie z větru v Bavorsku

Německý zákon o zvýšení a urychlení výstavby zařízení větrné energie na pozemcích (Wind-an-Land-Gesetz), který vstoupil v platnost v únoru letošního roku, ukládá všem spolkovým zemím povinnost vyhradit pro větrné elektrárny do roku 2027 alespoň 1,4 procenta své rozlohy a do roku 2032 dosáhnout dvou procent.

Zejména jižní části Německa, které byly více závislé na jaderné energii, jsou s výstavbou větrných elektráren opožděné oproti severním regionům, kde začaly vznikat mnohem rychleji. Zároveň ve spolkové zemi Bavorsko převažoval vůči větrníkům dlouhou dobu odpor, který souvisel hlavně s obavami z narušení rázu krajiny. Největší překážku představovalo pravidlo „10 H“, kdy bylo budování větrných elektráren povolováno až ve vzdálenosti od zástavby, která odpovídala desetinásobku výšky zařízení.

Důležitou změnu, která spustila dynamický proces projektování, přinesl v říjnu roku 2022 bavorský zemský sněm novelizací stavebního zákona, která zmírnila pravidlo 10 H: v blízkosti komerčních zón, podél dálnic, železničních tratí a v oblastech, které byly pro využití větrné energie prioritně určeny, se vzdálenost mezi větrnými turbínami a obytnou zástavbou snížila na 1 000 metrů. V prioritních oblastech pro využití větrné energie dokonce platí od června 2023 jen 800 metrů.

Největší větrná farma v jižním Německu má vyrůst v takzvaném „chemickém trojúhelníku“ (Chemiedreieck), regionu v jihovýchodní části Bavorska s množstvím chemických podniků. Pro lesní větrný park s 40 větrníkyo výšce 280 m (k vrcholu rotoru) byla vybrána lokalita hospodářského lesa Öttinger ve správě Bavorských státních lesů, nacházejícím se mezi městy Altötting, Emmerting a Burgkirchen an der Alz.

Proti výstavbě větrného parku v lese protestuje část místních obyvatel, starostů okolních obcí a opozičních politiků, kteří ji považují za absurdní krok, vycházející z politicky motivovaných cílů boje proti změně klimatu. Podle nich nenávratně poškodí krajinu a lesní ekosystém. Velikost plochy, kterou je třeba při stavbě vymýtit, bývá přibližně mezi 0,8 až 1 hektarem na jednu turbínu. Podle Německé agentury pro větrnou energii (Fachagentur Windenergie an Land) zůstává po částečném zalesnění nakonec holina v průměru okolo 0,46 hektaru. Udává, že ke konci roku 2021 bylo na lesních pozemcích v Německu instalováno 2 274 větrných turbín, které tak zabíraly přibližně 1 050 hektarů lesní plochy.

Kromě umístění zpochybňují protestující také technickou opodstatněnost projektu, kdy vítr v Bavorsku v plánované výšce turbín dosahuje v průměru pouze mezi pěti až šesti metry za sekundu. Podle Bavorských státních lesů to představuje jen omezenou nevýhodu, neboť bavorské ministerstvo průmyslu uvádí jako pravidlo pro rentabilní provoz větrných elektráren minimum 4,8 metru za sekundu.

Celkový instalovaný výkon by měl představovat 550 milionů gigawatthodin elektřiny ročně, což by pokrylo přibližně 10 procent roční spotřeby energeticky náročných podniků v regionu.

 

Děkuji za odpovědi (2. 8. 2023), František Viktorin
Rozhovor vyšel v zářijovém čísle Lesnické práce


Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

0 # Rensa 2023-10-24 16:33
A u nás bude zase o trochu míň pršet...

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 3686

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2043

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 1938

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Zobrazení: 1692

Od poloviny loňského roku jedná církev o směnách lesních pozemků s Lesy České republiky. Jaké jsou hlavní důvody...

Nestátní vlastníci lesů se ohradili proti některým návrhům Národní ekonomické rady vlády

Nestátní vlastníci lesů se ohradili proti některým návrhům Národní ekonomické rady vlády

Zobrazení: 1618

Nestátní vlastníci lesů se prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ohradili proti...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1462

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě