logo Silvarium tisk

Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun

Anketa uvnitř. Dvě a půl miliardy korun každý rok bez ohledu na počasí, stav lesů nebo ochranná opatření. Takové škody způsobuje dlouhodobě přemnožená zvěř v lesích. Zatímco s kůrovcem se lesníci postupně dokázali vypořádat, stavy přemnožené zvěře se radikálně snižovat nedaří. Zvěř přitom poškodí až třetinu nově vysázených lesů.

Ilustrační foto. Foto: Pixabay Ilustrační foto. Foto: Pixabay
„Údaje o škodách, které u nás způsobuje přemnožená zvěř, jsou alarmující. Tyto škody možná nejsou na první pohled tak viditelné, jako v případě kůrovce, jsou ale podobně zásadní. Podle údajů z Národní inventarizace lesů zvěř poškodí zhruba 32 procent stromků do výšky 1,3 metru, tedy těch, které lesníci nákladně vysázeli při obnově po kůrovcové kalamitě v posledních letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). 

Jen Ministerstvo zemědělství přitom na podporu lesního hospodářství za posledních 6 let vlastníkům lesů vyplatilo přes 26 miliard korun. Tyto peníze byly určené především na obnovu lesů, přemnožená zvěř však podstatnou část stromků poškodila.

Vysoká míra poškození nově vysázených lesů tak zásadně komplikuje snahu zachovat české lesy zdravé, obnovit je po kůrovcové kalamitě a přizpůsobit naše lesy klimatické změně. Přestože neexistuje přesný nástroj pro celkové vyčíslení škod v lesích, při odhadu lze vycházet z dat Národní inventarizace lesů, kterou provádí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Důsledek loupání kůry: Nejčastěji vstoupí do stromu místem poranění hniloba, která ničí strom a také ohrožuje porost tím, že poškození jedinci jsou náchylní na zlomení větrem či sněhem. Dojde tak snadno k destabilizaci celého porostu. Zdroj: eagri.cz

Při škodách ohryzem kůry na rozdíl od loupání, kdy zvěř odtrhuje celý pruh kůry, strom zvěř předními zuby ohryzává, ale i tak je to místo, kudy vstupuje do stromu hniloba a kvalita dřeva (stromu) se snižuje. Dalším způsobem, jakým zvěř poškozuje dřeviny je vytloukání paroží na stromech. Na konci parožení, kdy kůže vyživující paroh odumírá, se jí zvěř zbavuje odíráním o vegetaci, nejčastěji o stromy. Strom buď poškodí, nebo odřením kůry úplně zahubí.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) z těchto dat vyčíslil minimální prokazatelnou výši škod způsobovaných zvěří na lesních porostech na 1,1 miliardy korun ročně.

Na základě dat ÚHÚL bylo evidováno nejvyšší zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří v kraji Ústeckém a Karlovarském. Oproti NIL2 byl nejvyšší nárůst zaznamenán v kraji Ústeckém a Pardubickém, nejvyšší pokles pak v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Jihočeském. Nejvyšší zastoupení jedinců obnovy do výšky 1,3 m poškozených okusem bylo zjištěno v kraji Ústeckém a Olomouckém. Oproti NIL2 byl nejvyšší nárůst zaznamenán v kraji Ústeckém, Pardubickém a Středočeském, nejvyšší pokles v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském.

Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří (všechny druhy poškození). Zdroj: ÚHÚL

Zastoupení jedinců obnovy do výšky 1,3 m poškozených okusem. Zdroj: ÚHÚL

 Statisticky průkazný pokles poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním byl zaznamenán ve třetí věkové třídě.

Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním podle věkových tříd (porovnání NIL2 a NIL3). Zdroj: ÚHÚL

Porovnání dat NIL2 a NIL3 v zastoupení jedinců obnovy do výšky 1,3 m poškozených okusem podle skupin dřevin shrnuje následující graf.

Zastoupení jedinců obnovy do výšky 1,3 m poškozených okusem podle skupin dřevin (porovnání NIL2 a NIL3). Zdroj: ÚHÚL

Z dat ÚHÚL rovněž vyplývá, že lesy ve vlastnictví státu a církví vykazují výrazně vyšší míru celkového poškození zvěří oproti ostatním druhům vlastnictví.  Statisticky průkazný pokles celkového poškození zvěří oproti NIL2 byl zjištěn u LČR a VLS – i přes mírně pozitivní trend je však míra poškození zvěří stále vysoká.

Výrazný pokles byl zaznamenán na území NP – poškození obnovy a poškození obnovy do 1,3 m okusem je oproti NIL2 téměř poloviční.

Celkové poškození zvěří se zvyšuje se stoupající nadmořskou výškou – v oblastech s nadmořskou výškou nad 700 m n. m. dosahuje zastoupení jedinců poškození zvěří výše 18,6 ± 1,0 %. V nadmořské výšce do 400 m n. m. je patrná stagnace při srovnání s NIL2.

Vedle poškození lesa je třeba brát v úvahu také náklady na potřebnou ochranu lesních porostů, které činí zhruba 1,45 miliardy korun ročně. Minimální škody společně s náklady na opatření pro jejich předcházení tedy každoročně přesahují 2,5 miliardy korun, reálná výše bude zřejmě ještě výrazně vyšší. Škody totiž zvěř nezpůsobuje jen v lesích, je třeba připočíst i škody způsobené na zemědělských pozemcích a plodinách.

„Zemědělci mají vesměs problémy s přerytými pastvinami a loukami od divokých prasat. Takto poškozené pozemky není možné kvalitně agrotechnicky zpracovat a bývají i příčinou poruch zemědělské techniky. Dalším problémem jsou početná stáda spárkaté zvěře, jako jsou jeleni, daňci nebo mufloni, která spásají pole osetá zemědělskými plodinami. Celkový rozsah těchto škod přitom není nikde souhrnně evidovaný,“ uvedl ministr Výborný. 

Přemnožená zvěř způsobuje škody i v dopravě, ke srážce automobilů se zvěří dochází denně napříč celou Českou republikou. Ohrožený je přitom nejen majetek, ale zejména zdraví lidí.

Snížit počty spárkaté zvěře a škod jí působenými by měla pomoci novela mysliveckého zákona, která po více než dvaceti letech přináší zásadní změny v plánování lovu zvěře. Ten se nově bude stanovovat právě podle míry poškození lesa. Předlohou mysliveckého zákona se bude vláda zabývat již za několik dní, ještě v průběhu června.

Jaký druh zvěře vám působí největší škody?
 

 

Podle TZ MZe a ÚHÚL, red.

Líbil se vám článek? Dejte hvězdy:
(4 hlasů)

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Dobrá věc se podařila

Dobrá věc se podařila

Zobrazení: 4920

Filip je mladý lesník a myslivec, student lesnické fakulty, který při práci v lese utrpěl těsně před...

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Zobrazení: 4723

Ve funkci ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS) končí Roman Vohradský. Informovalo o tom ministerstvo...

Poškození sadby lesních dřevin jarními mrazy v lesních školkách je nejvyšší za poslední desetiletí

Poškození sadby lesních dřevin jarními mrazy v lesních školkách je nejvyšší za poslední desetiletí

Zobrazení: 3976

Škody jarními mrazy na rozpěstovaném sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesních porostů v ČR budou...

V Norsku hrozí vznik velkých kůrovcových ohnisek

V Norsku hrozí vznik velkých kůrovcových ohnisek

Zobrazení: 3579

Lýkožrout smrkový zahubil v posledních pěti letech v jižním Švédsku a střední Evropě několik set milionů...

Vojenské lesy a statky dočasně povede ředitel jedné z divizí Nerad

Vojenské lesy a statky dočasně povede ředitel jedné z divizí Nerad

Zobrazení: 2926

Ministryně obrany Jana Černochová pověřila řízením státního podniku Vojenské lesy a statky Jaroslava Nerada, ředitele divize...

Celý polský dřevozpracující průmysl je v krizi; masivní propouštění a ceny dřeva patří k nejvyšším v EU

Celý polský dřevozpracující průmysl je v krizi; masivní propouštění a ceny dřeva patří k nejvyšším v EU

Zobrazení: 2467

18 tisíc redukovaných pozic během roku a půl, dalších 5 tisíc se očekává. Jen v roce...

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě