logo Silvarium tisk

Kampaní "Den za obnovu lesa" chtějí Lesy ČR propojit lesníky a veřejnost

Lesy ČR spouští novou kampaň, která by měla veřejnost zapojit do obnovy lesů a zároveň propagovat práci lesníků. Den za obnovu lesa proběhne v jeden den na dvanácti místech České republiky a kromě veřejnosti se do akce zapojí i známé osobnosti, například z řad sportovců.

Na důvody a detaily akce se redakce Lesnické práce zeptala generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka, ředitele lesního a vodního hospodářství Vladimíra Krchova a hlavního koordinátora akce Martina Zajíčka, vedoucího odboru vnějších vztahů Lesů ČR.

Ing. Josef Vojáček

Generální ředitel Lesů ČR

- Den za obnovu lesa je historicky první lesnická akce, která se uskuteční v jeden den na celém území republiky. Jaké byly hlavní důvody takto výrazné akce pro veřejnost?

Důvod je jednoznačný – dobře si uvědomujeme vážnost situace a fakt, že probíhající obnova lesa je zásadní otázkou pro celou společnost a potřebuje podporu veřejnosti.

- Je zřejmé, že Den za obnovu lesa je do značné míry symbolickou akcí a propagací obnovy lesa i práce lesníků. V čem si myslíte, že může pomoci ke zlepšení vnímání profese lesníků u veřejnosti?

Věříme, že napomůže v mnohém. V minulosti kolem lesnické profese vznikla řada nedorozumění, ba i předsudků. Mnohé z nich nás velmi mrzí, dotýkají se profese jako takové, ale i samotných lesníků, kteří dělají všechno pro to, aby se vypořádali s kalamitou, se změnou klimatu, se suchem, které je hlavní příčinou všech problémů nejen české krajiny. Opakovaně říkáme, že nemá smysl neustále hledat nějaké viníky, případně vyčítat našim předkům, jaké lesy sázeli. Dělali to v dobré víře. Stejně jako my brali v úvahu tehdejší chod počasí a ekonomické souvislosti. Klima se ale od té doby podstatně změnilo a mění se dál a my se musíme přizpůsobit. Jsme přesvědčeni, že víme, jaký les sázet, a pevně věříme, že to bude les nové generace, les pro dvacáté druhé století.

- Bude se jednat pouze o aktivitu státního podniku, nebo počítáte i s možností zapojení dalších vlastníků a správců lesů?

Zatím jde o aktivitu státního podniku jako největšího správce lesů v České republice. Rozloha lesů, které spravujeme, je přímo úměrná naší odpovědnosti. A Den za obnovu lesa toho má být praktickým vyjádřením.

- Jak je Den za obnovu lesa přijímán zaměstnanci Lesů ČR a co pro ně bude organizace obnášet?

Na přípravě této unikátní celonárodní akce pracují naši zaměstnanci už přes půl roku. Nejprve vznikla v relativně malém kruhu, dnes už na ní pracují stovky lidí ve všech krajích.

- Jakou roli v celé akci budou hrát lesní pedagogové LČR?

Lesní pedagogové budou hrát nezanedbatelnou roli. Akce má široký záběr, je určena všem, kdo mají k přírodě vztah a komu není jedno, jakou změnou prochází. Primárně cílíme na rodiny s dětmi, ale věříme, že osloví prakticky každého – od ochránců přírody, studentů lesnických škol přes turisty, cyklisty, sportovce, kteří v lese trénují, až po ty, kdo příliš často či pravidelně do lesa nechodí, ale není jim vůbec jedno, jaký les, jakou přírodu zanecháme příštím generacím.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR

- Co si od Dne za obnovu lesa slibujete na úrovni lesnického provozu?

Lidé v České republice v poslední době zaregistrovali, že právě lesníci realizují nejúčinnější opatření ke zmírnění klimatické změny a související kůrovcové kalamity. A v sobotu 19. října, v jeden okamžik na dvanácti místech republiky, se lidé mají možnost s lesníky potkat a osobně se přesvědčit, že se jedná o skutečné odborníky, kteří nejenom zvládnou současnou kalamitu, ale s optimismem již dnes zakládají nové, zdravé lesy.

- Jak se do akce zapojí smluvní partneři Lesů ČR?

Naši kolegové připraví plochy pro výsadbu, dodají odpovídající sadební materiál, ale také nářadí pro výsadbu stromků. Mnozí z nich se akce přímo zúčastní.

- Jaké budou hlavní zdroje sazenic a odhadovaná struktura?

Využijeme sadební materiál vypěstovaný našimi smluvními partnery. Vlastní projekt výsadby sazenic je pro každou plochu zpracován zvlášť. Obecně předpokládáme na každé z ploch výsadbu tří hlavních dřevin cca po 20 %, ty budou tvořit kostru budoucího porostu, a zbytek bude vysazen doplňujícím mixem převážně listnatých dřevin.

- Myslíte, že by akce mohla vést i k následnému aktivnímu zapojení studentů lesnických škol do obnovy lesů?

Studenti lesnických škol se do obnovy lesů standardně zapojují v rámci svých praxí. Ale považovali bychom za úspěch, kdyby se ke spolupráci přihlásili i studenti jiných než lesnických škol.

- Součástí projektu je představení nového lesa veřejnosti. Jak byste stručně představil vizi nového lesa lesníkům?

Jsem přesvědčen, že lesníci mají jasno a není třeba jim radit. Vize nového lesa musí směřovat spíše k veřejnosti: nové lesy budou z větší míry listnaté, druhově pestré, prostorově i věkově bohaté. A díky pestrosti proto budou odolnější proti dnes těžko odhadnutelným výkyvům, které je čekají za 60 či 100 let.

Mgr. Martin Zajíček

Vedoucí odboru vnějších vztahů Lesů ČR

- Kolik účastníků Dne pro obnovu lesa budete považovat za úspěch?

Těžká otázka. Především se nejedná o komerční akci, takže úspěch nelze podle mého názoru nějak jasně měřit. Každý člověk, který přijde a přiloží ruku k dílu, vysází několik stromů, je pro nás, a především pro české lesy, cenný. Budeme veřejnosti prezentovat vizi nového lesa. Ukážeme lidem, že se mají na co těšit a že lesníci dělají vše, aby dostáli svému, možná to zní až pateticky, ale dá se říci i historickému úkolu: obnovit krajinu a vytvořit lesy, které budou mnohem odolnější vůči klimatické změně, které jsme svědky. Současně chceme nejen vzdělávat, ale ukázat veřejnosti také lesnickou techniku, práci s koňmi, účastníci si budou moci vyzkoušet měření stromů a pro děti připraví zajímavý program naši lesní pedagogové. Každý kraj si připravil trochu odlišný program, všude ale bude fungovat infostánek, v němž naši lesníci budou diskutovat o všem, co veřejnost zajímá.

- Jaké jsou očekávané náklady na Den za obnovu lesa?

Měřeno rozměry akce budou náklady velmi nízké. Nenajali jsme si agenturu, vše děláme maximálně efektivně s využitím vlastních sil. Do akce jsou zapojeny stovky našich lidí, v každém kraji funguje hlavní koordinátor, v Hradci koordinační štáb, kde je pro potřeby krajů k dispozici služba dvanáct hodin denně, od října prakticky nonstop. Celý projekt řídíme online prostřednictvím speciálního softwaru pro přípravu a řízení podobných velkých projektů, lidé z krajů mohou v reálném čase psát své požadavky, vyměňovat si zkušenosti, sdílet vybavení... Cílem je maximální zefektivnění celého procesu a snížení nákladů.

- Jakým způsobem budete veřejnost oslovovat?

Sázíme především na sociální sítě a sítě našich partnerů. Kampaň startujeme začátkem září. V její takzvané horké fázi, od začátku října, počítáme se zapojením sportovců, umělců i spousty známých osobností a vůbec autorit veřejného života. Ti všichni nás podporují a budou zvát na našich internetových sítích a webech lidi, aby nám přišli pomoci obnovit české lesy.

Vyzvali jsme rovněž všechny naše hlavní partnery, olympioniky, turisty, junáky, skauty, svaz ochránců přírody, český autoklub, organizátory seriálů běžeckých závodů Běhej lesy či Kola pro život, s nimiž Lesy ČR spolupracují už spoustu let, aby nám pomohli s propagací na svých akcích. Za poslední půlrok jsem se všemi hlavními partnery v intenzivním kontaktu a všem zdůrazňuji, že zatímco dříve jsme pomáhali my jim, a rádi, teď potřebujeme pomoci zase my. Partnerská spolupráce musí fungovat na obě strany.

- Podle jakého klíče byly vybírány lokality pro výsadbu a kolik jich celkem bude?

Celkem jich bude dvanáct po celé republice. Přesné lokality včetně GPS polohy, konkrétního programu, hostů a dalších potřebných informaci najde veřejnost na speciálním webu www.sazimelesynovegenerace.cz.

- Počítáte s opakováním akce i v dalších letech, případně s konáním na jaře a na podzim?

Počítáme, že akci budeme opakovat každý rok ve stejnou dobu a postupně se stane naší hlavní komunikační akcí s veřejností.

- Podařilo se pro akci získat i nějaké komerční partnery nebo známé osobnosti?

O možnosti zapojit komerční partnery jsme dlouho diskutovali. Potěšilo nás, že se na nás obrátilo několik velkých firem, že se chtějí na akcí podílet. Každou pomoc samozřejmě vítáme, ale je to den státního podniku, kde budeme prezentovat svou vizi nového lesa, kde zapojíme veřejnost do své činnosti a touto formou jí svou práci představíme.
Navíc bychom obtížně odůvodňovali, proč jsme se více spojili s touto bankou a ne jinou, s touto pojišťovnou, automobilkou... Máme řadu dalších akcí, které s komerčními partnery pořádáme a na nichž spolupracujeme. Současně ale přiznávám, že mě osobně zájem velkých společností o náš projekt velmi potěšil a ukázal, že jdeme v marketingu správným směrem, když dáváme přednost přímému kontaktu s veřejností a snažíme se do komunikace zapojit i autority z různých částí české společnosti a ukázat, že ve své snaze vysázet les nové generace nejsme zdaleka sami.

- Pokud se akce podaří, bude se patrně jednat o největší počet vysazených sazenic v jeden den. Budete se snažit získat i nějaký oficiální rekord?

V žádném případě nám nejde o rekordy. Nechceme význam akce devalvovat rádoby bombastickými prohlášeními, kolik tisíc lidí přišlo a kolik stromků zasázeli. Jde nám opravdu o víc.

- Lze předpokládat, že někteří účastníci by mohli mít zájem pokračovat v obnově lesa pravidelně. Máte připraven scénář, jak na to?

Ano, zakládáme Klub nového lesa, jakýsi věrnostní program, jak ho lidé znají ze soukromé sféry, upravený pro naše potřeby. Velmi stojíme o to, veřejnost maximálně zapojit do obnovy lesa, a to celoročně. Kombinujeme princip slev na akce našich partnerů se snahou co nejefektivněji zapojit lidi do činnosti našeho podniku, co nejlépe prezentovat naše kroky, včetně těch kontroverzních. Členové klubu budou prostřednictvím mobilní aplikace zváni na nejrůznější akce, besedy, brigády, budou dostávat členský newsletter, notifikace na mobilní telefon, aby jim nic podstatného, co se kolem obnovy lesa děje, co organizujeme, neuniklo. Nechci zatím prozrazovat detaily, ale podobný moderní projekt v Česku ještě nefunguje a my věříme, že se bude lidem velmi líbit a že budou do našeho klubu v hojných počtech vstupovat.

Děkuji za odpovědi (13. 8. 2019), Jan Příhoda

 

Líbil se vám článek?
(1 hlas)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2444

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2222

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2118

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1757

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1609

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1594

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě