Přihlásit

Lesnické organizace odmítají požadavky kampaně na ochranu starých lesů

Nedávno se v médiích objevila kampaň organizace Greenpeace „Nekácejte!“ s požadavkem zastavení těžby (kácení) lesů starších 120 let, a to přinejmenším v lesích státních. Jakkoliv chápeme zájem veřejnosti o stav a budoucnost našich lesů, takto formulovaný požadavek považujeme za nelogický a nevhodně formulovaný.

Doporučený Ilustrační foto Ilustrační foto

Nelze zaměňovat cenné přírodě blízké lesní ekosystémy s libovolným lesním porostem ve věku 120 let. Ponechme tedy stranou situaci v národních parcích a rezervacích s omezeným až vyloučeným hospodařením, kde je podobný přístup samozřejmý (více než polovina lesů nad 120 let spadá do některé formy chráněných území), a podívejme se na situaci z hlediska lesů hospodářských a dalšího využívání lesů.

Věk 120 let a více byl a je v řadě případů pro hospodářské lesy přiměřený z hlediska těžby a někdy i příliš nízký. Dnes již většina vlastníků nehospodaří s cílem maximální objemové produkce, ale v minulých desetiletích byli a jsou lesníci spíše zastánci produkce hodnotové, tedy produkce silnějších cennějších sortimentů. Ty lze dosáhnout až ve vyšším věku. Při přechodu na jemnější způsoby hospodaření pak bude vyšší věk jednotlivých těžených stromů normou. Absurdní by byl uvedený přístup v případě kvalitních porostů dubu, kde je plánovaná doba obmýtí i podstatně vyšší. Jinými slovy, lesní hospodáři se v minulosti snažili věk mýcených porostů spíše zvyšovat i výrazně nad uvedenou hranici, právě s cílem dosažení větší kvality a hodnoty produkce v zájmu zachování lesnictví do budoucnosti. Podívejme se blíže na uvedené argumenty.

Ve starších porostech zcela nepochybně můžeme počítat s vyšší biodiverzitou stanovišť a organizmů. Toho je pak možno dosáhnout i v rámci „běžného“ hospodaření při zvyšování druhové, věkové a prostorové rozrůzněnosti porostů. Dnes je část dřevní hmoty ponechávána na přirozený rozpad a logicky lze předpokládat, že pokud dané organizmy přežily dosud, tak při zlepšení podmínek budou jenom podpořeny. Dokladem je již nyní šíření řady chráněných organizmů, navzdory hospodářskému využívání lesů, ochranářskými opatřeními jsou pak často spíše ohrožovány.

„Staré“ lesy mají určitou kapacitu poutání uhlíku, po dosažení rovnováhy mezi produkcí biomasy a jejím odbouráváním pak představují jen jakési limitované úložiště. Naopak hospodářské lesy mohou představovat stálý odběr uhlíku z atmosféry díky obnově lesů a ukládání dřeva do trvanlivějších produktů. Intenzita poutání souvisí s čistou produkcí, nikoli s hrubou produkcí ekosystémů, na to „ekologové“ často zapomínají. Pro mitigaci klimatické změny tak mají význam „narůstající“, nikoli „rovnovážné“ lesy.

Nelze opominout ani argument, že „staré“ či „přestárlé“ porosty citlivěji reagují na stresové faktory ať již ve formě meteorologických extrémů, jako je sucho či v podobě biotických škodlivých činitelů, jako je podkorní hmyz či houbové patogeny – přinejmenším v případě běžných hospodářských lesů, jejichž druhové složení i věková struktura jsou převážně uniformní. Pravidelná obnova lesů je zajištěna lesním zákonem a zodpovědné lesnické hospodaření by mělo mít za cíl udržet vyrovnanou věkovou strukturu lesních porostů a tím zajistit jejich lepší adaptaci v období změny klimatu, ale zároveň zachování konkurenceschopnosti lesního hospodaření pro budoucí generace. Ponechání současných „starých“ hospodářských lesů jejich osudu by naopak pravděpodobně vedlo k jejich plošnému rozpadu.

Z hlediska environmentálních cílů lesnictví je tak nejvíce žádoucí racionální a diverzifikované lesní hospodářství, umožňující sladit výše uvedené cíle při zachování hospodářského využívání lesních porostů.

Prohlášení Odboru lesního hospodářství ČAZV, České lesnické společnosti, z. s. a Lesů České republiky, s.p.

 

Naposledy změněno: pondělí, 22 květen 2023 10:53

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Servis, za kterým stojí lidé… Výstavní dny P & L – Velké Meziříčí 16.–18. 5. 2023

Servis, za kterým stojí lidé… Výstavní dny P & L – Velké…

Komerční zpráva

Servis – to nejsou jenom opravy, ale i služba zákazníkům při výběru jejich budoucích pomocníků, zpracování nejvhodnější nabídky s ohledem na konkrétní podmínky, následné zaškolení...

Mimořádně ničivý úvod sezóny lesních požárů v Kanadě

Mimořádně ničivý úvod sezóny lesních požárů v Kanadě

Lesnictví

Kanadské úřady žádají o pomoc ze zahraničí ve světle mimořádně ničivého úvodu sezóny lesních požárů, která běžně trvá od května do září. Letos výraznější problémy...

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu…

Lesnictví

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“ (Zvládání biotických rizik v lesích – poučení z...

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4935

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:4152

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3889

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3649

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR TotalEnergies ČR

Naše další weby