Přihlásit

Lesnicko-dřevařský sektor řeší surovinovou politiku dřeva

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zastřeší ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru zpracování surovinové politiky dřeva České republiky. Dohodla se na tom se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu. Napomůže tak splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády.

Doporučený Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Vláda ČR si ve svém programovém prohlášení v oblasti lesního hospodářství vytyčila úkol zpracovat surovinovou politiku pro dřevo a podpořit dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

„S ohledem na vývoj kůrovcové kalamity v lesích, která negativně ovlivňuje plnění dřevoprodukčních i mimoprodukčních funkcí lesů, export dřeva bez přidané hodnoty a tlaky na spalování dříví jsme shledali, že situace v lesnicko-dřevařském sektoru je natolik vážná, že je nutné co nejdříve využít příležitosti a aktivně jít naproti splnění a následné implementaci cíle vytyčeného vládou ČR,“ říká děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák.

Proto se právě 9. května, při příležitosti Týdne lesů, sjeli na nezávislou akademickou půdu nejdůležitější hráči z lesnicko-dřevařského sektoru, dřevostavitelství a správců státních i nestátních vlastníků lesů za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby společně zasedli za kulatý stůl a hledali způsob, jak koncepčně uchopit širokou problematiku lesů, dřeva a navazujících odvětví.

Zástupcům ministerstev byl jednotným hlasem napříč lesnicko-dřevařským sektorem dán impuls ke zpracování surovinové politiky dřeva ČR, jejímž cílem by měl být rozvoj lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru, zpracovatelských kapacit a využití dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny pro další generace. Současně však pěstování druhově a věkově pestrých lesů, včetně pěstování smrku ve vhodných lokalitách zajišťujících udržitelnou produkci, poskytování mimoprodukční funkce lesa a prosperitu dřevařského průmyslu.

„Odvětví dřevozpracujícího průmyslu, celulózy a papíru jsou největšími odběrateli dřevní hmoty. Vytvářejí pro navazující odvětví zpracovatelského průmyslu včetně stavebnictví vstupní materiály, polotovary a výrobky pro další zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost průmyslu na bázi dřeva nejen v rámci operačních programů a v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti legislativní, jako je například revize norem stanovujících podmínky pro požární bezpečnost staveb, které v současné době omezují vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Proto jsme velice uvítali a plně podporujeme iniciativu špičkové instituce, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, která se bude podílet na zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Věříme, že tato surovinová politika dřeva vytvoří podmínky pro zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a jeho efektivnějšího využití,“ uvádí Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Česká republika výrazně zaostává ve zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a naopak se řadí mezi největší exportéry surového dříví na světě v přepočtu na obyvatele. V ČR není zvykem, jako tomu je v západních a severských státech Evropy nebo v USA a Kanadě, že by se stavěly výškové budovy ze dřeva. Největším zadavatelem dřevostaveb je v těchto zemích stát, který jde naproti ekologickým stavbám, jež mají řadu předností před betonovými a ocelovými stavbami.

Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář k tomu dodává: „V loňském roce jsme vydali metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách, uspořádali seminář a workshop pro kolegy z veřejné správy a seznámili je s možností požadovat při stavbách použití alespoň minimálního podílu obnovitelné suroviny – dřeva. Společně s kolegy z MPO například usilujeme o změnu požárních norem pro výškové budovy, aby se zjednodušila výstavba dřevěných vícepodlažních budov.“ 

Zúčastněné organizace se jedmyslně dohodly, že záštitu nad zpracováním surovinové politiky dřeva ČR převezme právě FLD ČZU v Praze jako garant nezávislosti a vysoké odbornosti. Děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák k tomu dodává: „Společně se všemi zúčastněnými organizacemi a institucemi chceme využít rukavici hozenou vládou ČR při hledání koncepčního řešení problematiky dřeva a přispět svojí aktivitou nejen ke splnění bodu vycházející z Programového prohlášení vlády ČR, ale zejména k rozvoji lesnicko-dřevařského sektoru, rozvoji udržitelného lesnictví a podpoře dřevostavitelství v ČR. Tím chceme dát jasný signál, že dřevo je důležitá ekologická a obnovitelná surovina, která by se s ohledem na její multifunkční využití a fixaci oxidu uhličitého ve výrobcích ze dřeva měla z pohledu státu povýšit na strategickou surovinu."

„V aktuální situaci celé společnosti jsou les, dřevo a všechny jejich funkce na jedné straně ohroženy dopady klimatické změny, na druhé straně ale máme obrovskou příležitost využít potenciál lesa a dřeva jako obnovitelného zdroje pro lepší budoucnost. Každý kubík dřeva, který necháme v lesích shnít nebo převezeme přes půl zeměkoule, přispěje k dalšímu prohloubení klimatické krize. Každý kubík dřeva, který smysluplně využijeme pro spotřebu společnosti, nahradí alikvotní část spotřeby plastu, betonu a jiných energeticky náročných neobnovitelných materiálů. Energetická krize je tu, nicméně bychom neměli začít pálit dřevo jako ve středověku, ale využít jeho energetický potenciál na konci životnosti dřevařských produktů. K tomu všemu je třeba koordinovat přístup státu k obnovitelné surovině, stejně tak k energetické politice či politice ochrany přírody. Rozhodně vítáme iniciativu Faklulty lesnické a dřevařské,“ dodává Tomáš Pařík, člen představenstva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

TZ FLD

Naposledy změněno: čtvrtek, 12 květen 2022 10:59

(0 hlasů)

Komentáře   

+11 # Rensa 2022-05-16 19:32
Již dvakrát proběhla národní inventarizace lesů, data jsou uložena na UHULu Brandýs, výsledky byly zveřejněny.
Ví se, kolik lesů máme (víc než si myslíme), jaké jsou v nich zásoby dřeva (větší než si myslíme), včetně členění podle dřevin, stáří, lokalizace, jaké jsou přírůsty. A také se ví, kolik máme přestárlých porostů, v kterých s každým rokem po optimálním obmýtím je dřevo znehodnocováno kalamitami a hnilobami.
Kdyby výcuc těchto informací v podobě textu na jednu stránku formátu A4 dostal do ruky politik národohospodář, dovtípil by se rychle, co je třeba zapotřebí.
Ale protože od dob Václava Klause žádného politika národohospodáře nevidno a jemu nikdo výsledky 1. NIL předložit nemohl, budeme sestavovat komise a expertní týmy, aby objevovaly dříve nalezené – že nejlepší podporou lesního hospodářství je podpora domácí spotřeby dřeva, resp. jeho zpracování tuzemskými zpracovateli, a proto je potřeba podpořit je.
Za mě – NE dotacím do lesů administrativně šíleně náročným (kdo to vymyslel??), ale ANO pobídkám investorům do dřevozpracujícímu průmyslu.
Ve výsledcích obou NIL lze nalézt odpověď, jaké investice a na jak dlouho se vyplatí. Na to není potřeba sestavovat expertní týmy, stačí umět číst a porozumět textu.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Sbírka „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny“, lesníci pomáhají lesníkům

Sbírka „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny“, lesníci pomáhají lesníkům

Lesnictví

Veřejná humanitární sbírka „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny" vznikla jako reakce na válečný konflikt na Ukrajině a informace o dopadech ruské agrese na ukrajinské lesníky...

Ukrajinští lesníci bojují ve válce i za zachování fungování lesního hospodářství v zemi

Ukrajinští lesníci bojují ve válce i za zachování fungování lesního hospodářství v…

Lesnictví

Následky válečného konfliktu na Ukrajině nemohly minout ani lesníky a lesní hospodaření. Do válečných bojů se zapojilo 4,5 tisíce ukrajinských lesníků a bohužel i v...

Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem

Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem

Lesnictví

Názory a rozhodování o větším zastoupení douglasky v našich lesích jako náhrady chřadnoucího smrku by měly být podloženy informacemi a znalostmi o jejím růstu a...

Světová meteorologická organizace: Důležité ukazatele klimatické změny jsou na rekordní úrovni

Světová meteorologická organizace: Důležité ukazatele klimatické změny jsou na rekordní úrovni

Lesnictví

Čtyři důležité indikátory klimatické změny jsou na rekordní úrovni. Informovala o tom ve své Zprávě o stavu klimatu v roce 2021 Světová meteorologická organizace (WMO)...

Populární zprávy

Policie dopadla organizovanou skupinu, která kradla z lesů kulatinu

Policie dopadla organizovanou skupinu, která kradla z lesů kulatinu

Lesnictví

Zobrazeno:4410

Policistům na Vysočině se podařilo dopadnout organizovanou skupinu, která z lesních skládek kradla kulatinu a následně ji vozila na zpracování do zahraničí. Způsobená škoda zatím...

Lesníci pomáhají. Přidáte se i vy?

Lesníci pomáhají. Přidáte se i vy?

Lesnictví

Zobrazeno:4189

Aktualizováno 1. 3. Černý čtvrtek, tak se možná bude nazývat den 24. 2, kdy se Ukrajina a s ní celý svět probudil do válečného konfliktu...

Reportáž z jednoho z nejmodernějších pilařských provozů ve střední Evropě

Reportáž z jednoho z nejmodernějších pilařských provozů ve střední Evropě

Lesnictví

Zobrazeno:4066

O pile LABE WOOD, která byla slavnostně otevřena v říjnu 2020, se mluví jako o nejmodernější velkokapacitní pile ve střední Evropě. Závod s nejmodernějšími pilařskými...

MŽP jednalo se starosty, proti vyhlášení NP Křivoklátsko je 17 obcí

MŽP jednalo se starosty, proti vyhlášení NP Křivoklátsko je 17 obcí

Lesnictví

Zobrazeno:3760

Ministerstvo životního prostředí 24. 2. jednalo se starosty o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, který by měl zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby