Přihlásit

Lesnicko-dřevařský sektor řeší surovinovou politiku dřeva

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zastřeší ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru zpracování surovinové politiky dřeva České republiky. Dohodla se na tom se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu. Napomůže tak splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády.

Doporučený Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Vláda ČR si ve svém programovém prohlášení v oblasti lesního hospodářství vytyčila úkol zpracovat surovinovou politiku pro dřevo a podpořit dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

„S ohledem na vývoj kůrovcové kalamity v lesích, která negativně ovlivňuje plnění dřevoprodukčních i mimoprodukčních funkcí lesů, export dřeva bez přidané hodnoty a tlaky na spalování dříví jsme shledali, že situace v lesnicko-dřevařském sektoru je natolik vážná, že je nutné co nejdříve využít příležitosti a aktivně jít naproti splnění a následné implementaci cíle vytyčeného vládou ČR,“ říká děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák.

Proto se právě 9. května, při příležitosti Týdne lesů, sjeli na nezávislou akademickou půdu nejdůležitější hráči z lesnicko-dřevařského sektoru, dřevostavitelství a správců státních i nestátních vlastníků lesů za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby společně zasedli za kulatý stůl a hledali způsob, jak koncepčně uchopit širokou problematiku lesů, dřeva a navazujících odvětví.

Zástupcům ministerstev byl jednotným hlasem napříč lesnicko-dřevařským sektorem dán impuls ke zpracování surovinové politiky dřeva ČR, jejímž cílem by měl být rozvoj lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru, zpracovatelských kapacit a využití dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny pro další generace. Současně však pěstování druhově a věkově pestrých lesů, včetně pěstování smrku ve vhodných lokalitách zajišťujících udržitelnou produkci, poskytování mimoprodukční funkce lesa a prosperitu dřevařského průmyslu.

„Odvětví dřevozpracujícího průmyslu, celulózy a papíru jsou největšími odběrateli dřevní hmoty. Vytvářejí pro navazující odvětví zpracovatelského průmyslu včetně stavebnictví vstupní materiály, polotovary a výrobky pro další zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost průmyslu na bázi dřeva nejen v rámci operačních programů a v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti legislativní, jako je například revize norem stanovujících podmínky pro požární bezpečnost staveb, které v současné době omezují vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Proto jsme velice uvítali a plně podporujeme iniciativu špičkové instituce, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, která se bude podílet na zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Věříme, že tato surovinová politika dřeva vytvoří podmínky pro zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a jeho efektivnějšího využití,“ uvádí Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Česká republika výrazně zaostává ve zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a naopak se řadí mezi největší exportéry surového dříví na světě v přepočtu na obyvatele. V ČR není zvykem, jako tomu je v západních a severských státech Evropy nebo v USA a Kanadě, že by se stavěly výškové budovy ze dřeva. Největším zadavatelem dřevostaveb je v těchto zemích stát, který jde naproti ekologickým stavbám, jež mají řadu předností před betonovými a ocelovými stavbami.

Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář k tomu dodává: „V loňském roce jsme vydali metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách, uspořádali seminář a workshop pro kolegy z veřejné správy a seznámili je s možností požadovat při stavbách použití alespoň minimálního podílu obnovitelné suroviny – dřeva. Společně s kolegy z MPO například usilujeme o změnu požárních norem pro výškové budovy, aby se zjednodušila výstavba dřevěných vícepodlažních budov.“ 

Zúčastněné organizace se jedmyslně dohodly, že záštitu nad zpracováním surovinové politiky dřeva ČR převezme právě FLD ČZU v Praze jako garant nezávislosti a vysoké odbornosti. Děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák k tomu dodává: „Společně se všemi zúčastněnými organizacemi a institucemi chceme využít rukavici hozenou vládou ČR při hledání koncepčního řešení problematiky dřeva a přispět svojí aktivitou nejen ke splnění bodu vycházející z Programového prohlášení vlády ČR, ale zejména k rozvoji lesnicko-dřevařského sektoru, rozvoji udržitelného lesnictví a podpoře dřevostavitelství v ČR. Tím chceme dát jasný signál, že dřevo je důležitá ekologická a obnovitelná surovina, která by se s ohledem na její multifunkční využití a fixaci oxidu uhličitého ve výrobcích ze dřeva měla z pohledu státu povýšit na strategickou surovinu."

„V aktuální situaci celé společnosti jsou les, dřevo a všechny jejich funkce na jedné straně ohroženy dopady klimatické změny, na druhé straně ale máme obrovskou příležitost využít potenciál lesa a dřeva jako obnovitelného zdroje pro lepší budoucnost. Každý kubík dřeva, který necháme v lesích shnít nebo převezeme přes půl zeměkoule, přispěje k dalšímu prohloubení klimatické krize. Každý kubík dřeva, který smysluplně využijeme pro spotřebu společnosti, nahradí alikvotní část spotřeby plastu, betonu a jiných energeticky náročných neobnovitelných materiálů. Energetická krize je tu, nicméně bychom neměli začít pálit dřevo jako ve středověku, ale využít jeho energetický potenciál na konci životnosti dřevařských produktů. K tomu všemu je třeba koordinovat přístup státu k obnovitelné surovině, stejně tak k energetické politice či politice ochrany přírody. Rozhodně vítáme iniciativu Faklulty lesnické a dřevařské,“ dodává Tomáš Pařík, člen představenstva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

TZ FLD

Naposledy změněno: čtvrtek, 12 květen 2022 10:59

(0 hlasů)

Komentáře   

+11 # Rensa 2022-05-16 19:32
Již dvakrát proběhla národní inventarizace lesů, data jsou uložena na UHULu Brandýs, výsledky byly zveřejněny.
Ví se, kolik lesů máme (víc než si myslíme), jaké jsou v nich zásoby dřeva (větší než si myslíme), včetně členění podle dřevin, stáří, lokalizace, jaké jsou přírůsty. A také se ví, kolik máme přestárlých porostů, v kterých s každým rokem po optimálním obmýtím je dřevo znehodnocováno kalamitami a hnilobami.
Kdyby výcuc těchto informací v podobě textu na jednu stránku formátu A4 dostal do ruky politik národohospodář, dovtípil by se rychle, co je třeba zapotřebí.
Ale protože od dob Václava Klause žádného politika národohospodáře nevidno a jemu nikdo výsledky 1. NIL předložit nemohl, budeme sestavovat komise a expertní týmy, aby objevovaly dříve nalezené – že nejlepší podporou lesního hospodářství je podpora domácí spotřeby dřeva, resp. jeho zpracování tuzemskými zpracovateli, a proto je potřeba podpořit je.
Za mě – NE dotacím do lesů administrativně šíleně náročným (kdo to vymyslel??), ale ANO pobídkám investorům do dřevozpracujícímu průmyslu.
Ve výsledcích obou NIL lze nalézt odpověď, jaké investice a na jak dlouho se vyplatí. Na to není potřeba sestavovat expertní týmy, stačí umět číst a porozumět textu.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu…

Lesnictví

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“ (Zvládání biotických rizik v lesích – poučení z...

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé tématem semináře v Poslanecké sněmovně

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé…

Lesnictví

Dne 29. května 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) seminář „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém...

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně z nemovitých věcí

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně…

Lesnictví

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4874

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:4052

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3818

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3585

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR TotalEnergies ČR

Naše další weby