logo Silvarium tisk

Lidé z Českého Švýcarska vyzvali v dopise premiéra k pomoci a otevření stezek

Obyvatelé a podnikatelé z Českého Švýcarska vyzvali v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k pomoci v regionu, který v létě 2022 zasáhl ničivý požár. Vadí jim zejména to, že zůstávají uzavřeny turistické cesty napříč územím národního parku. Upozorňují také na to, že nedořešené zásady péče o národní park a nedostatečné kompetence obcí znemožňují efektivní správu území s vysokou přírodní i kulturní hodnotou.

Pravčická brána. Foto: Pixabay Pravčická brána. Foto: Pixabay

Odhad ekonomických škod podle iniciátorů výzvy nazvané Otevřete České Švýcarsko! v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun.

Výsledkem dlouhodobých jednání se Správou národního parku České Švýcarsko a zástupci Ministerstva pro životní prostředí je podle signatářů dopisu řada příslibů, ovšem jen minimum skutečných akcí. 

Od požáru je uzavřena Edmundova soutěska. Z provozu plavby na lodičkách po soutěsce a návštěvnických poplatků měla příjmy obec Hřensko, která kvůli jejich výpadkům ruší pracovní místa a obnovuje poplatky. Roční návštěvnost soutěsky se pohybovala kolem 300 000 lidí. Zavřena je také Gabrielina stezka na Pravčickou bránu a další cesty.

Uzavírka nejvýznamnějších turistických cílů poškodila návštěvnost regionu tak, že hotely a penziony zůstávají poloprázdné, napsali v dopise provozovatelé penzionů a starostové obcí. „Ministerstvo životního prostředí ČR ani Správa národního parku České Švýcarsko po měsících slibů doposud nepředložily a nerealizovaly žádnou závaznou podobu harmonogramu obnovy a zpřístupňování cest. Obnovu historických a přeshraničních cest odmítají,“ uvedli.

Otevřený dopis shrnující neutěšenou situaci v Českém Švýcarsku má v první vlně 56 signatářů. Je mezi nimi 20 starostů měst a obcí z regionu, ale své podpisy připojili i ostatní zástupci místní samosprávy a podnikatelé nejen z oblasti cestovního ruchu.

Edmundova soutěska. Foto: Pixabay

V národním parku České Švýcarsko je podle signatářů nyní uzavřených a odznačených zhruba 35 km cest pro pěší, což představuje téměř 20 % ze zdejších 178 km turistických cest jen ze základní cestní sítě. Jasno není ani ve věci obnovy historických a přeshraničních cest. 

„Loni v červnu české a německé obce spolu s dalšími místními aktéry žádali Ministerstvo životního prostředí o obnovení sedmi historických přeshraničních cest mezi Českým a Saským Švýcarskem. Nešlo jen o pěší, ale i o dvě požární cesty, aby se po neblahé zkušenosti s neprůchodností území zvýšila jeho bezpečnost a prostupnost. Dodnes ale nemáme žádnou oficiální reakci,“ uvedl Milan Dařina, místostarosta Jetřichovic a současně předseda nově založeného Svazku obcí v národním parku České Švýcarsko.

Iniciátoři výzvy nazvané Otevřete České Švýcarsko! poukazují na další sporné body: 

K letitým problémům patří podle zástupců místních samospráv omezené kompetence při správě svěřeného území.

„S odkazem na ochranu přírody zde příslušné státní orgány po celá léta znemožňují činit kroky, které by k ní podle zástupců místní samosprávy i nezávislých vědců a ochránců přírody skutečně vedly. K příkladům patří staré, odumřelé – nastojato i ležící – dřevo po kůrovcové kalamitě. Obce namítaly, že když už správa ponechala bezzásahovost v podstatě na celém území národního parku, tak ať vstřícně řeší alespoň bezpečnostní a protipožární kácení souší podél turistických cest a v okolí obcí z důvodů blízkosti suchého mrtvého lesa sahajícího až k domům. Správa národního parku České Švýcarsko tyto námitky vyvracela tím, že odumřelé stromy prakticky nehoří, a tak žádné významné riziko nepředstavují. Rozsáhlé následky požáru z roku 2022 však bohužel daly za pravdu právě zástupcům místních samospráv,“ uvádí v tiskové zprávě iniciátoři výzvy Otevřete České Švýcarsko! 

K mnoha dalším sporným bodům patří likvidace modřínů coby domněle nepůvodního druhu v dané lokalitě. K ní došlo navzdory námitkám místních a ochránců přírody. 

Téměř v ničem se podle signatářů neposunuly ani aktivity přislíbené po požáru a dodnes podle nich chybí povinné zásady péče o národní park.

 „Je smutné sledovat, kam jsme to dopracovali. Když výzvu podepisují nejen místní podnikatelé a samosprávy, ale i ochránci přírody, kteří před pětadvaceti lety usilovali o vznik národního parku, je něco shnilého v rezortu životního prostředí, jak by řekl klasik. Je evidentní, že dosavadní postupy státních orgánů ochrany přírody v řízení národních parků nejsou udržitelné, vedou ke škodám a musí se změnit,“ sdělil k výzvě senátor a předseda příslušného senátního výboru Zbyněk Linhart, který se tématu věnuje a výzvu premiérovi zprostředkovává.
„S otevřeným dopisem nepovedeme žádnou polemiku. Adresátem je premiér,“ řekl pro ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Znění otevřeného dopisu

Vážený pane premiére,

v létě 2022 jste navštívil České Švýcarsko, zasažené obrovským požárem. Toto v evropském rozměru jedinečné území, kde se snoubí cenné přírodní hodnoty s kulturní krajinou a turistickou infrastrukturou, budovanou už od 19. století, po největším lesním požáru v moderní existenci našeho státu, zůstává nepropustným. Jeden a půl roku od uhašení požáru. Z mnoha příslibů na záchranu a obnovu regionu se odehrálo jen velmi málo.

V důsledku neodpovídající implementace doktríny bezzásahovosti a nezvládnutého řešení kůrovcové kalamity došlo k prvnímu uzavírání cest, dokonce i těch ze základní cestní sítě. K dalšímu uzavírání cest došlo po požáru, jehož rozsah a intenzita, stejně jako obtíže s hašením a přístupem k požářišti, byly úměrné zanedbanosti a neprůchodnosti území parku. Škody na životním prostředí a lesních ekosystémech jsou nedozírné. Náklady jen na samotné hašení požáru překročily půl miliardy. Škody na dřevní hmotě ponechané v lesích se odhadují na miliardy korun. Nelze pominout, že shořel i soukromý majetek, včetně několika domů. Zcela se upozadila obrovská tragédie lidí, kteří doslova týdny strádali rozsáhlým požárem v blízkém okolí jejich domova a dodnes se musí vyrovnávat s následky.

Edmundova soutěska u Hřenska, jeden z nejkrásnějších přírodních klenotů České republiky, která byla k plavbě zpřístupněna již v roce 1890, a jejíž návštěvnost se pohybovala okolo 300 tisíc návštěvníků ročně, je od požáru uzavřena.

Uzavřena zůstává turisticky nejatraktivnější cesta na Pravčickou bránu, Gabrielina stezka, kterou ročně prošlo až 200 tisíc turistů. Přerušeny zůstávají možnosti okruhů v nejkrásnější části skal.

Ekonomické škody za roky 2022 a 2023 jsou vyčísleny na více než 2 mld. Kč. Poškozeným podnikatelským subjektům stát přes předchozí proklamace v době těsně po požáru dodnes neposkytl žádné plnění, kterým by zabránil jejich ekonomickému úpadku. Veškeré dosavadní formální i neformální pokusy domoci se náhrad škody se minuly účinkem. Zájem představitelů státu o pomoc postiženým podnikatelům opadl společně s mediálním zájmem o lokalitu zasaženou požárem.

Podnikatelé v cestovním ruchu stagnují a bojují o existenci. Investice za desítky milionů Kč, které v minulých letech realizovali, se stávají utopenými náklady, neboť uzavírka nejvýznamnějších turistických cílů poškodila návštěvnost regionu tak, že hotely a penziony zůstávají poloprázdné.

Mimo zavřené hlavní cíle a atraktivity dál zůstává zneprůchodněno 20 % turistických cest napříč územím parku. Nezájem a neochota odpovědných státních institucí ochrany přírody o obnovu cest je evidentní. Přes naše opakované dopisy i společná jednání Ministerstvo životního prostředí ČR ani Správa národního parku České Švýcarsko po měsících slibů doposud nepředložily a nerealizovaly žádnou závaznou podobu harmonogramu obnovy a zpřístupňování cest. Obnovu historických a přeshraničních cest odmítají. Nemalé náklady, které vynakládají regionální a místní subjekty na zajištění rozsáhlé sítě veřejné dopravy, na služby v cestovním ruchu a na propagaci celého území, přicházejí vniveč.

Vážený pane premiére,

žádáme Vás o urychlené řešení dané situace. Nesmíříme se s tím, že po železné oponě mezi ČSSR a NDR zde tentokrát vzniká nepropustná opona zelená, která staví další překážky do cesty udržitelného rozvoje strukturálně postiženého příhraničního regionu a kvality života jeho obyvatel.

Jestliže státní orgány ochrany přírody nezmění své přístupy a nezlepší správu svěřeného území, nezačnou uchovávat a zlepšovat životní prostředí, nebudou v dostatečné míře umožňovat poznání přírody a využívání území návštěvníky, nebudou ochotny naslouchat místním potřebám a nebudou projevovat sounáležitost s místními aktéry, pak takto spravovaný park nechceme a nepotřebujeme.

A proto vyzýváme „Otevřete České Švýcarsko!“

Požár zasáhl v parku více než 1 000 hektarů. Jeho ikvidace byla velmi náročná. Vystřídalo se při ní 6000 hasičů. Kvůli založení požáru podal státní zástupce obžalobu na bývalého dobrovolného strážce parku. Hrozí mu až 15 let vězení.

Podle ČTK a TZ výzvy Otevřete České Švýcarsko!

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+10 # Přemek 2024-01-22 10:00
Všechny zelené parazity vyházet. Když slyším Hladíka,jak lže lidem na Křivoklátsku, jak zmizí stávající závory, nic se neomezí apod. Zažil jsem tyto lži při zakládání NP Šumava. Pro domorodce tragedie.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 3683

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2043

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 1937

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Zobrazení: 1692

Od poloviny loňského roku jedná církev o směnách lesních pozemků s Lesy České republiky. Jaké jsou hlavní důvody...

Nestátní vlastníci lesů se ohradili proti některým návrhům Národní ekonomické rady vlády

Nestátní vlastníci lesů se ohradili proti některým návrhům Národní ekonomické rady vlády

Zobrazení: 1616

Nestátní vlastníci lesů se prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ohradili proti...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1462

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě