logo Silvarium tisk

MZe a LČR představily strategii boje s kůrovcovou kalamitou pro rok 2019

Aktualizováno o stanovisko ALDP a LDK. Video v článku! Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo na příští rok balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků. Zároveň zhruba dvojnásobně navýšilo dotace do lesů z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. Chystá se novela lesního zákona, kalamitní rajonizace nebo nové podmínky pro využití kalamitního dříví coby paliva. MZe jedná s ostatními rezorty o dalších možnostech pomoci.

Měníme pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli účinněji zasáhnout proti kůrovci. Zásady, kterými se řídili v minulosti, už nejsou dostatečné. Také zvyšujeme podporu na obnovu lesů, aby bylo možné napadené dříví včas likvidovat a lesní holiny rychleji osázet novým a odolným porostem. Hledáme i odbyt pro kalamitní dříví," řekl 14. 12. na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe připravuje pravidla nového dotačního titulu na dorovnání výnosů z lesů, které jsou kvůli převisu nabídky dříví a odbytové krizi výrazně nižší než v minulosti. Zisky dnes vlastníkům nepokrývají ani nutnou péči o porosty mladší 40 let. Pro nestátní vlastníky lesů by výše podpory mohla podle MZe dosáhnout přibližně tří miliard korun. Podle tiskové zprávy MZe jedná o možnostech úpravy daně z přidané hodnoty, která by pro palivové dříví klesla na 10 %. To by podle MZe snížilo cenu a zvýšilo poptávku po něm. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a ČEZ hledá MZe způsoby, jak vytvořit předpoklady pro energetické využití kůrovcem napadeného dřeva.

Stát chce uvolnit kapacitu na těžbu kůrovcového dříví

Ministerstvo zemědělství chystá novelu lesního zákona, která by umožnila rozdělit stát do tří zón podle úrovně umírání smrkových porostů zasažených kůrovcem. Území by se tak rozdělilo na nejpostiženější oblast, ve které by nemuseli vlastníci lesů těžit napadené dřevo, těžební kapacity by se tak mohly přesunout do "nárazníkové oblasti" mezi Moravou a Čechami. Na tiskové konferenci to dnes uvedl náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář. Podle Hnutí Duha tzv. rajonizace může pomoci, problémem jsou podle něj legislativní bariéry, rozdrobené vlastnictví lesnické půdy a smlouvy Lesů ČR s těžařskými firmami.

Novela by měla začít platit co nejdříve, stát ji tak nejspíš předloží jako poslaneckou iniciativu. 

Think-tank Czech Forest přijatá opatření vítá, řekl za něj ČTK Jan Příhoda. "Opatření v podobě rajonizace lesů v ČR a koncentrace kapacit do perspektivních oblastí považujeme za nezbytný předpoklad zmírnění dopadů sucha a následné kůrovcové kalamity," uvedl.

Stát ve snaze zvýšit odbyt dříví jedná s ministerstvem průmyslu a obchodu o možnosti využívání klestí o průměru větším než sedm centimetrů pro energetické účely, například do tepláren. Nyní se používá právě do průměru sedmi centimetrů. 

Ministerstvo zemědělství chce také jednat s ministerstvem financí o snížení daně z přidané hodnoty na palivové dřevo o pět procentních bodů na deset procent. Zájem lidí o topivo by pak mohl být větší, doufá stát.

Snížení DPH na palivové dřevo na deset procent kvůli kůrovcové kalamitě chce navrhnout místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Stejně by podle něj měla klesnout sazba daně u dřevěných briket a pelet a u stavebního dříví. "Mohlo by to zlepšit situaci na trhu s dřívím, podpořit spotřebu na trhu České republiky," řekl Jurečka. Úpravu daně chce připojit jako pozměňovací návrh k návrhu novely zákona o evidenci tržeb, který je zařazen na nynější schůzi Sněmovny, podle Jurečky se ale patrně začne projednávat až v příštím roce.

V příštím roce by podle ministerstva měly také stoupnout podpory - dotace na hospodaření v lesích by se měly zvýšit z letošních 630 milionů korun na 1,15 miliardy Kč, což představuje zvýšení z 550 korun na hektar na 1000 Kč/ha. Podpora pro nestátní vlastníky by pak mohla dosáhnout zhruba tří miliard korun.

Podle  Jana Příhody ale škody v lesích v letošním roce způsobené poklesem cen dříví a škody z předčasného smýcení porostů kvůli kůrovci budou činit 18 miliard korun. "Tyto prostředky chybějí a budou chybět všem vlastníkům lesů v boji s kalamitou, v následné obnově lesů, ale i k zajištění dalších funkcí lesů, které jsou pro společnost nepostradatelné," dodal. Státní podpora ve výši šesti procent vzniklých škod pak podle něj české lesy nezachrání.

"Krom nesmyslného pálení dřeva v elektrárnách jsou ostatní kroky navržené ministerstvem zemědělství smysluplné, ovšem kůrovcovou kalamitu už nezastaví. Bude ovšem záležet na způsobu jejich provedení. Žádné nebo špatně nastavené podmínky dotací lesům spíš ublíží, než pomohou. Ale především ministerstvo neřeší příčiny krize našich lesů a jejich budoucí zdraví a stabilitu, k tomu je potřeba komplexní reforma legislativy, finanční podpory, certifikace státních lesů a politiky řízení státního podniku Lesy ČR," dodal Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Prezentace MZe s aktuálním vývojem kůrovcové kalamity a přehledem opatření proti ní ke stažení zde.

Lesy ČR budou kvůli kůrovci šetřit

Josef Vojáček zmínil na tiskové konferenci zásadní priority podniku v různých časových horizontech. Z krátkodobých prioritách budou Lesy ČR realizovat doplnění obchodního modelu o rámcové smlouvy o výrobu dříví a přepravu dříví, které by jim mělo poskytnout větší flexibilitu v reakci na opatření v ochraně lesa. Pokud o dříví nebude zájem v aukcích zájem, Lesy ČR jej okamžitě s použitím rámcových smluv vytěží a jsou připraveny jej ve vlastní režii skládkovat a zobchodovat. Důvodem těchto opatření je podle Josefa Vojáčka jednoznačná priorita v ochraně lesa.

Za prioritu považuje generální ředitel Lesů ČR také přistoupení k razantním úsporám v režiích a investicích Lesů ČR. „Je nutné veškeré finanční prostředky vyhradit ve vztahu k péči o lesy," doplnil Josef Vojáček. Například investice v roce 2019 by měly být sníženy o 80 %.

Ve střednědobém horizontu budou Lesy ČR ve spolupráci se smluvními partnery hledat nový model spolupráce, jehož rámec by měl být znám do poloviny roku 2019. Stávající podoba komplexní zakázky je v kontextu současné situace téměř nerealizovatelná. Dalším opatřením bude také zvýšení kapacity výroby lesních závodů, ale s předpokladem, že budou hospodařit v okolí jejich sídel.

Za dlouhodobé priority považuje Josef Vojáček legislativní změny, a to zejména v zákoně o lesích, o myslivosti a v zákoně o státním podniku. Za důležité považuje také otevření diskuze o ocenění celospolečenských funkcí lesa.

Podle TZ MZe a ČTK (14. 12. 2018), red.

Autor videozáznamu: Silvarium.cz

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR

Lesnicko-dřevařská komora ČR dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje nepříznivý stav v českých lesích a opakovaně se za sektor vyjadřuje k závažné situaci v českých lesích.
Důsledky klimatických změn a především opakující se sucho, vedlo k oslabení porostů a k enormnímu přemnožení podkorního hmyzu. Tato situace se zcela jistě bude opakovat i v příštích letech a bude mít jednoznačně celoplošný charakter. Kolaps mnoha lesních porostů, který ústí v tzv. kůrovcové kalamity postihuje celý středoevropský prostor včetně Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Slovinska. Tato skutečnost komplikuje i potenciální odbyt dřeva a výši jeho zpeněžení.

„Vítáme přijetí mimořádných opatření ministerstva zemědělství, která mají omezit další šíření kůrovcové kalamity a řešit následnou obnovu lesa. Urychlené schválení výjimek z lesního zákona v podobě přijetí tzv. rajonizace či úprav podmínek pro zpracování nahodilých těžeb, použití reprodukčního materiálu lesních dřevin a úprav lhůt pro zalesnění a zajištění lesních porostů. Vládě ČR byl předložen soupis potřebných opatření a dnešní prezentovaný postup ministra zemědělství jej pomůže bezodkladně zavést do praxe tak, aby došlo k maximální eliminaci škod a ke zlomu současného vývoje," zdůrazňuje Ivo Klimša, předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR.

Prezentovaná opatření zahrnují i ekonomickou podporu pro vlastníky lesů, její navrhované navýšení však pokryje pouze část mimořádných ztrát, způsobených kalamitou a dlouhodobým dopadem klimatických změn. I proto požaduje odborná veřejnost zastoupená Lesnicko-dřevařskou komoru ČR pokračování věcné diskuze na mezirezortní úrovni o dalším postupu zejména ve vztahu k podpoře odbytu dřeva, získání pracovníků do lesnictví i dlouhodobou podporu v oblasti poradenství a osvěty.

Zdroj: TZ LDK

Reakce Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

V pátek 14.12. 2018 ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo opatření k řešení kalamitní situace v lesích v roce 2019. ALDP se shoduje s ministerstvem zemědělství ČR, že hlavní příčinou současné kalamitní situace v lesích jsou klimatické změny a zejména sucho s tím, že další průběh kalamitní situace v roce 2019 se může dále zhoršovat.

ALDP podporuje opatření, kterým je rajonizace území ČR, jako nástroj účinného zásahu proti šíření kůrovce s nasměrováním kapacit kde je jejich působení nejnutnější a nejúčinnější. K realizaci tohoto opatření je nezbytná součinnost vlády ČR a parlamentu ČR. ALDP se shoduje s návrhem opatření k asanaci vytěženého dřeva a opatření vedoucí k možnosti využít nezpracovatelné dřevo pro energetické účely. Dále ALDP podporuje připravované úpravy legislativy a současně vítá další návrhy ekonomického charakteru.

ALDP kladně hodnotí prezentovaná opatření a snahu vedení ministerstva zemědělství ČR při řešení současné kritické situace v lesích i na trhu s dřívím. Zároveň zdůrazňuje potřebu důsledné koordinace zainteresovaných institucí a resortů např. při řešení nedostatku zaměstnanců v l-d sektoru a souvisejících logistických problémů.

Zdroj: TZ ALDP

 

Video

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2445

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2223

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2121

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1758

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1612

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1595

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě