logo Silvarium tisk

MZe reaguje na kritiku vyhlášky o zpracování OPRL a o vymezení HS

Navrhovaná novela vyhlášky o lesích vzbudila rozruch. V médiích a na internetu se objevilo několik poplašných tvrzení například o tom, že určuje druhovou skladbu lesů a prosazuje především výsadbu smrku. Ministerstvo zemědělství proto reagovalo na tyto mediální interpretace vysvětlující tiskovou zprávou. 

"Až by se chtělo věřit, že vyhláška je čirým zlem a může za veškeré problémy našich lesů. Aspoň to tvrdí někteří „odborníci". Pravda je ale jiná. Tito „odborníci" účelově vytrhávají jednotlivá ustanovení vyhlášky z kontextu platných právních předpisů, a to, co se jim nehodí, buď zamlčují, překrucují, nebo vůbec nepochopili význam daných ustanovení. Proč to dělají a proč k tomu zneužívají neodbornou veřejnost, asi vědí jen oni sami," vysvětluje Ministerstvo zemědělství.

"Předně je třeba říci, že vyhláška žádnou druhovou skladbu lesů neurčuje a ani nemůže. Povinnosti je totiž možné v demokratických státech ukládat pouze zákonem. Ten vlastníkům ukládá povinnost zalesňovat stanovištně vhodnou dřevinou a vyhláška na základě rozsáhlého vědeckého zkoumání pouze doporučuje dřeviny. Na různých stanovištích doporučuje různé - vždy však pro konkrétní stanoviště vhodné - například buky, duby, jedle, javory, ale samozřejmě i ten proklínaný smrk. To však jen v případě, že je stanovištně vhodný. S ohledem na předpokládané dopady klimatických změn ho nikde nedoporučuje vysazovat v nízkých polohách," informuje v tiskové zprávě MZe.

"Ministerstvo si dobře uvědomuje nebezpečí spojené s pěstováním smrkových monokultur, a proto také ve středních polohách označuje jejich využití za rizikové. S ohledem na vývoj klimatu je nutná opatrnost. Smrky pěstované ve směsích s ostatními dřevinami však nemohou představovat ekologickou hrozbu. Ani jeden evropský stát nezakazuje pěstování smrku. V tom bychom byli raritou. Smrk se u nás zcela přirozeně zmlazuje a roste si, kde sám uzná za vhodné. Tedy i tam, kde ho chtějí zakazovat samozvaní „odborníci". Ministerstvo samozřejmě motivuje vlastníky k pěstování jiných vhodných dřevin finanční podporou, pěstování smrku v hospodářských lesích ale nepodporuje vůbec. Koneckonců sami víte, že motivace funguje vždy lépe než zákazy," uvádí tiskové oddělení MZe.

Celou tiskovou zprávu s vyjádřením k pěstování "exotických" dřevin, MZD či středního a nízkého lesa najdete zde.

Podle TZ MZe, red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+17 # taxátor 2018-06-17 08:11
přesně tak, at se odborníci z Hnutí Duha a jejich nohlsledi zajedou podívat třeba na Kokořínsko - v hlubokých roklích, na stanovištích typu 0N rostou reliktní (a to slovo reliktní zdůrazňuju) smrčiny, s výškou okolo 35m...a přitom pokud se týký VLS - myslím, že 4. stupeň je zde maximum. Smrk lze i nadále bez problémů pěstovat v hlubších údolích - chladnějších a ovlivněných vodou - bez toho, aniž by s tím byly do budoucna nějaké problémy..ale je to věcí hospodáře, aby se v lese zorientoval a nesázel smrk bezmyšlenkovitě všude možně.
+18 # jastrob 2018-06-21 11:50
Je to tak, jak uvádíte. Kokořínsko je krásný příklad! Na stráních roste dubové, akátové a borové "padrtí" do výšky cca 15 metrů a v hlubokých údolích podél potůčků najdete smrky opravdu i nad 35 m výšky s výčetní tloušťkou i přes metr a kubaturou nad 5 kubíků! Nelze šablonovitě rozhodovat kam smrk patří, či nepatří podle nadmořské výšky. Jenomže tohle všechno lesníci vědí - proč si tedy necháváme kecat do naší práce nějaké aktivisty, veterináře, divadelní kritiky, herce, geografy a jim podobné?
+7 # Pavel Boucký 2018-06-21 14:43
Nebude problém právě v tom, že sice lesníci všechno tohle vědí, ale na většině těch lokalit, kde dnes smrk dostává kalamitou zabrat, vlastně ani být neměl? A právě ti lesníci ho tam vysadili. Samozřejmě plošné omezení smrku jen podle jediného kritéria LVS je hloupost. Jde o posouzení konkrétních lokalit a odpovědnost příslušného lesního hospodáře. Ale je dostatek rozumných lesních hospodářů a hlavně mají potřebnou podporu vlastníků?
+8 # Bondy 2018-06-22 10:04
Zde jste udeřil hřebík na hlavičku. Je třeba rozlišit lesního hopodáře a vlastníka, resp. jejich zájmy. Zde bude dlouhodobý kámen úrazu, protože i z historického hlediska je málo hopodářů zároveň vlastníkem lesa a tak se i k pěstování lesa přistupovalo, přistupuje a přistupovat bude. Pěstování lesa je běh na dlouhou trať a zvlášť v dnešní době je prachbídně málo "ekonomických vytrvalců", kteří se neženou za čísly na konci každého roku.........
+10 # Máchal 2018-06-22 10:40
Typologický systém má přece ještě druhou osu (edafické kategorie,...), která z toho jednoho kritéria LVS dělá dost podrobně zpracovaný a precizní systém, dále ještě podrobněji rozpitvaný. Ten máme navíc podrobně vymapovaný v terénu, což tedy všude na světě zdaleka nemají. Tenhle systém umožňuje doporučit vhodnou druhovou skladbu velmi dobře a zodpovědně, a taky se z toho při tvorbě LHP vychází (nebo by mělo) - pan taxátor by o tom jistě mohl říct z vlastní praxe mnohé. Jestli se tohle často v praxi ignoruje, je to buďto chyba při zpracování plánu, nebo v provozu, že se vlastně LHP ani moc neřeší, a valí se tam co je zvykem.
Pokud se nám mění klima a s ním vegetace, bude bohužel nutné typologické mapy revidovat a s tím na konkrétních plochách pozměnit cílovou skladbu (a vlastně i přirozenou). Ale upouštět od doporučování vhodné skladby ze strany OPRL a taxátorů s odvoláním na zodpovědnost lesních hospodářů a konkrétní lokality bych považoval za nešťastné. Spíš bych apeloval právě na tu zodpovědnou aplikací poznatků lesnické typologie při stanovení LHP. Protože tam mi to právě někdy přijde na hraně a dost často je to nastavené podle povinného zastoupení MZD a více se neřeší. Tákže šablonovitě to rozhodovat jde a velmi dobře. Jasně že pokud tam v reálu roste a dobře se zmlazuje ještě jiná dřevina, je nutné se tomu přizpůsobit. Ale pokud má LHP k něčemu být jako vodítko, asi by nemělo být u valné části HS cílová skladba SM7BK3 + ještě nějaké výjimky navíc, kdy se nedává ani to. On to tam hospodář podle zákona dát může, ale asi by měl při pohledu do LHP cítit, že něco šponuje a může být do budoucna problém. A ne, že to píšou i v LHP jako ideálním modelu.

Mimochodem to 0N na kokořínsku je opravdu pěkný příklad. Protože i v případě že okolo by to nešlo, typologie s tím počítá a na těchhle azonálních stanovištích nebo při inverzích LVS to výsadbám smrku nebrání (jak píšete, on je tam zastoupený i v přirozené skladbě). Jen bych ještě dodal, že tohle přece všechno není žádná novinka nebo výstřelek posledních let, typologický systém úhúl už tu máme celkem dlouho.
+13 # taxátor 2018-06-22 13:31
zdravím..
pokud se týká plánování dřevinné skladby do zalesnění při tvorbě LHP a LHO, máte pravdu v tom, že se to skutečně v 99% omezuje na ono zmíněné SM70,BK30..problém je v tom, že nás taxátorů( a myslím tím skutečné taxátory, kteří to ještě dělají srdcem) je v poslední době jako šafránu a mám pocit, že situace je rok od roku horší - takže jsme kolikrát rádi, že to všechno vůbec stačíme oběhnout...ale určitě by stačilo, kdyby si tohle zadavatel vložil jako jednu z podmínek do zadávací dokumentace. Moje zkušenost je ovšem taková, že problematice tvorby LHP a LHO ve své podstatě rozumí pouze velmi málo lidí..a bohužel kolikrát i lesáků
+10 # IPS 2018-06-22 14:02
Tohle je svatá pravda. Hodně vlastníků i lesníků nechává návrh zalesnění u etáží 80 let+ čistě na úvaze taxátora, což situaci komplikuje... Málokdo umí říct co od taxátora vlastně chce. Někdy tomu však brání objektivní skutečnosti (velikost revírů, nedostatek času), jindy neznalost...
+10 # lesnar 2018-06-22 14:37
To vážně mluvíte o revírnících a třeba polesných u církevních organizací (potažmo firem)?

Ale abychom se nezdržovali: pokud jsem byl v pozici, která ten les tvoří, projektoval jsem klidně 0,8 ha oplocenky se směsí dřevin. 100% MZD. Jenže v té době - úsek byl charakteristický rozsáhlými monokulturními "plachtami dvojek", chalcograph si teprve brousil zuby - ještě šly umísťovat náseky. To se to pak hrálo na pěsťaře! A proč nezkusit jedli "na světle, že!
Nyní je třeba řešit skutečně obrovské plochy , kde jednak hektar nic neznamená a jednak se oplocenka neudrží. Řekl bych, že třeba postupy na LS Město Albrechtice by měly vejít lesníkům pod kůži. Tzv. náhradní porosty, netradiční směsi BO, MD, BR... Pak vnášet "cílovky"? Kdo to zaplatí? Není prostor ani na dumání nad typologií. Jenom dát přednost stabilitě porostů před podnikáním s. p. A to už není na revírnících...
+11 # Lynx 2018-06-23 09:47
Přesně. Kdo to zaplatí?
I když ty "přípravné dřeviny" poskytnou také výnos. Ale drahá ochrana, zejména u jedle, kde v některých lokalitách je 20 let minimum.
Netradiční postupy budou vyžadovat i větší % tradičních postupů (koník či modernější železný koník), některou těžbu směřovat do opravdu zimního období s dostatečnou vrstvou sněhu atd.
Stále visí ve vzduchu realizace plošné platby/ha za alespoň část mimoprodukčních funkcí.
+16 # taxátor 2018-06-23 14:21
povšimněte si, že žádná rádobyekologická organizace nikdy v minulosti, ani v současnosti neřešila, kde se na to vezmou peníze..když si pomyslím, kolik práce a úsilí stálo vypěstovat rezonanční smrky na Šumavě - 200 let pomalého růstu...a pak se to tam nechá shnít ve jménu ochrany přírody..tak mě běhá mráz po zádech......a propo...v návrhu Hnutí Duha je maximální velikost holé seče 0.3ha....tak to by mě zajímalo, kolik hektarů to bylo na Šumavě....at jdou se svými návrhy do pr...e
+9 # Lynx 2018-06-24 13:08
Pro téměř každou takovou organizaci je nosné téma vždy takové, které je rádoby aktuální a trochu extrémní. Viz vášnivé diskuze o Šumavě. Nyní je to kůrovcová kalamita.
Ale většinou je argumentace příliš jednostranná a nevyvážená. Házet kůrovcovou kalamitu na změnu druhové skladby ve prospěch smrku je příliš jednoduché a laciné. Časem se zpravidla ukáže, že problém není tak jednoduchý.
U kůrovce nejspíš došlo k podcenění ze strany LČR, v kombinaci s přístupem smluvních firem a s počasím.
Na Šumavě se jednalo o "válku" dvou táborů, zatímco příroda "pracovala" a dnes jsou již vidět její dílčí výsledky.
A znovu připomenu jedlové podsadby v I. zóně u jezera Laka, ačkoliv v okolí žádná jedle není a jedná se o bezzásahovou zónu. Nevím, zda tam ty podsazené jedle ještě rostou a jak vypadají, pár let jsem tam nebyl.
Ale účel zřejmě světí prostředky.
+6 # IPS 2018-06-22 14:12
Souhlas. Tohle se dá dobře pořešit v RSH v textové části, popř. u jednotlivých etáží. Všechno je o lidech...
+10 # Lynx 2018-06-21 22:10
Přesně, důležité je vyhodnotit stanovištní podmínky. A v tom je skrytá i druhová diverzita. Je to o citu a zkušenostech lesníka.
Technokratický postup dle barevné mapy zvládne v podstatě vyškolený pracovník.
Praktické zkušenosti a zejména cit pro přírodu, to je otázka let a let zkušeností nabytých pozorováním.
Zavrhovat plošně smrk je ukázka omezeného vnímání. Problémy se však netýkají jen smrku.
Jmelí na severní Moravě, poškozené a chřadnoucí kořenové systémy lip také na severní Moravě, chalara fraxinea, problémy s acer pseudoplatanus, jilm už je v podstatě vyřešený.
Jen je třeba před tím nezavírat oči.

https://video.aktualne.cz/dvtv/lesy-hynou-na-obrovskych-plochach-stat-sabotuje-navrhy-vedcu/r~13aee0e673b911e8a302ac1f6b220ee8/
+11 # Ota-Buršík 2018-06-22 20:18
To je i případ Českého Švýcarska, kde se tyto vegetační zvraty vyskytují, dole v n.výšce 250 m ve skalních údolích jsou smrky o výšce 35 m ovšem po pár metrech v těchto pískovcových skalách, tedy na jejich platech se v písku daří borovici lesní a vejmutovce, potažmo modřínu.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2445

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2223

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2121

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1758

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1612

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1595

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě