logo Silvarium tisk

MZe spustilo příjem žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Celkem 2,5 miliardy korun dostanou podle Ministerstva zemědělství letos a v příštím roce nestátní vlastníci lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Žádosti o podporu se začínají přijímat 29. listopadu 2019.

Kvůli zachování lesů a pro rychlou obnovu poškozených porostů otevírá Ministerstvo zemědělství dotační program na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Díky podpoře budou moci vlastníci nestátních lesů lépe čelit následkům sucha a kůrovcové kalamity, budou mít více prostředků na co nejrychlejší založení nových odolnějších lesů, které potřebujeme všichni," řekl ministr Miroslav Toman.

V současnosti totiž někteří majitelé lesů přestávají mít dostatek peněz, přitom bez rychlé obnovy lesů na kalamitních holinách po kůrovcových těžbách dojde k vysychání a oteplování krajiny a k erozi půdy. Právě tomu chce Ministerstvo zemědělství předejít včasným poskytováním podpory,“ uvádí tisková zpráva ministerstva.

Příspěvek se bude vyplácet za těžbu, která byla kvůli kůrovci nutná od 1. října 2017 do 31. prosince 2018. Sazba je stanovena za vytěžený metr krychlový jehličnatého dříví po jednotlivých čtvrtletích, a to od 26 korun za m3 v posledním čtvrtletí roku 2017 do 510 korun za m3 za poslední čtvrtletí roku 2018.

Čtvrtletí

4/2017

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

Sazba (Kč/m3)

26

152

256

375

510

Výše podpory za jednotlivá období

Příjem žádostí začíná 29. listopadu 2019 a skončí 28. února 2020. Podle odhadů by mohlo přijít až 30 tisíc žádostí, jejichž oprávněnost budou posuzovat příslušné krajské úřady. Žadatel, který získá dotaci, bude povinen holiny včas a řádně zalesnit.

Informace potřebné pro podání žádosti naleznou žadatelé ZDE.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného ZDE.

Znění zásad dotačního programu naleznete ZDE.

Stručná příručka pro žadatele ZDE.

Další informace jsou k dispozici prostřednictvím webové adresy MZe.

Žádost se podává k příslušnému krajskému úřadu, kterým je ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena. Výše požadavku na finanční příspěvek v rámci jedné žádosti musí činit alespoň 5 000 Kč.

Peníze byly uvolněny z vládní rozpočtové rezervy. Letos bude podle došlých požadavků rozděleno mezi vlastníky až 1,5 miliardy korun, v příštím roce to bude další miliarda. Jde o první fázi víceletého programu. MZe bude v roce 2020 usilovat o získání peněz i na další fázi kompenzace za nahodilé těžby jehličnatého dříví v letošním roce.

Podle TZ MZe a www.eagri.cz, red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+33 # Revírník 2019-12-04 07:17
Pochopil- li jsem to celé správně, ti nejpotřebnější opět utřou hubu! Kdo sehnal pracovní sílu a prodal, může žádat kompenzaci. Kdo se dřel sám protože nikoho nesehnal a nikdo od něj nekoupil a dříví hnije na rampě nebo prolítlo komínem nemá nárok. To je pomoc po česku - bohatý má mít své zlato a chudák svoji bídu.
-3 # Gerling 2019-12-04 13:02
Obávám se, že jste podmínky špatně nastudoval...
Prodat toto dříví není podmínkou.
Limitem je, aby dotace byla min 5.000 Kč a dříví bylo z těžby nahodilé.
Po nastudování podmínek, mohu kostatovat, že na peníze dosáhne i drobný vlastník.
+2 # Revírník 2019-12-04 19:06
Dle reakcí pléna mám pocit, že chápu správně. I přes to prostuduji podmínky znovu a lépe.
+5 # cvonza 2019-12-03 15:28
Nechápu proč dotovat loni nižsí a několik roků zpět obrovské zisky a jeden rok nižší ceny a vše se hroutí .Kde maj všeci zisky z min roků ? Jinak u nás C M těžej čerstvé a vytváří ještě větší přetlak a nejsou jediní. Já jsem proti dotacím , dotuje se z našich i vašich daní přerozdělením daní ,proto máme takové daně .
+3 # Gerling 2019-12-03 23:31
V pořádku, ale potom bude třeba zpoplatnit vstup do lesa, respektive přírody, protože jiný zdroj financí vlastník již nemá...
+5 # cvonza 2019-12-04 16:12
A co prodej dřeva do této doby toho hnusneho SMRKU za stejnou cenu jako v Německu a za práci 1/3 Německé ceny -Kdo vás navádí dezinformovat.
+11 # Gerling 2019-12-05 07:54
Ano, obecně byla cena práce v lesnictví oproti jiným odvětvím podhodnocena což mělo za následek odliv pracovních sil. Stejně tak míra rentability pro vlastníka je oproti jiným odvětvím nízká, ale je legitimním požadavkem vlastníka vydělat ze svého majetku peníze (jako při každém jiném podnikání) a nechápu, proč je toto rozporováno.
S narůstající kalamitou a chybějící pracovní silou začala cena dříví klesat, zatímco cena služeb růst, což má pro vlastníka ten efekt, že příjmy klesly, výdaje vzrostly. Tedy není složitou matematikou spočítat, že z utržených peněz mnozí vlastníci nejsou schopni pokrýt ani náklady na těžbu, o ostatních nákladech nemluvě. Na zalesnění už nezbyde a o zisku se nemůžeme bavit.
A argument typu: "Jsou majetky, které i v kalamitě vydělávají..." Prosím Vás, podívejte se, kolik těží kalamitního dříví a zjistíte, že mají předtěženo na několik desítek let do předu. Tzn. že vytěžily výnosy let budoucích a v následujících letech se mohou jít na ty plochy tak maximálně pást... Tedy ve skutečnosti jsou ve tvrdé ztrátě!!!
A pokud narážíte na tvorbu rezerv, tak zase není složitou matematikou spočítat, na jak dlouho rezerva vydrží. Rozhodně nikdo (ani státní podnik) nebyl schopen vytvořit tak velkou rezervu, aby stávající situaci pokryla ...
+2 # cvonza 2019-12-07 12:13
Lidi nebudou opět potřeba za 2-3 roky . Jen dočesné protože jsou České harvestory v Německu Rakousku Itálii atd.
+8 # schutzmeister@iex.cz 2019-12-02 14:05
Když počítám hodně při zemi, tak jde o 10 mil/m3 krát řekněme 300,- tak jde o 3 miliardy - takže je třeba si hodně přivstat, když mají jen 2,5. A jaro lepší nebude.
-18 # cvonza 2019-12-02 06:59
PROČ dotaci když někteří těží čerstvej SMRK , dotace jsou naše daně !!!
+29 # Gerling 2019-12-02 08:02
Dotace není za těžbu čerstvého smrku, ani náhrada za ušlý zisk.
Dotace jsou na to, aby vlastník měl peníze na zalesnění. Proč? Protože díky tržnímu mechanizmu kdy nabídka významně převyšuje poptávku. Vlastník tedy nemá finance z prodeje dříví. Takže přichází nejen o výnosy aktuální, ale i o výnosy let budoucích a stojí na pokraji bankrotu. A kdo to pak zalesní?
A proč zalesňovat? Položení této otázky snad nikdo nemůže myslet vážně! Bez lesů bude daleko větší sucho (les zadržuje vodu v krajině a "přitahuje" srážková mračna od oceánů - vědecky potvrzeno) a bude daleko vyšší teplota krajiny (les vytváří a reguluje klima - vědecky potvrzeno), o erozi půdy ani nemluvě.
Potrženo a sečteno: bez lesů umřeme žíní a upečeme se jako kuře na rožni. A to všichni bez rozdílu. Proto je zalesnění celospolečenským zájmem, který je třeba uhradit ze společných daní.
+2 # Vladimír Pelíšek 2019-12-02 12:00
Finanční situace malých vlastníků je už na řadě míst kritická, zejména tam, kde je roztříštěná struktura držby až do té míry, že typickou velikostí jejich majetku je hektar i méně. Tito majitelé se nezahojí pozdější těžbou něčeho jiného než smrku, protože ničím takovým nedisponují, ani nemají žádné rezervy na zelesnění.
V mé oblasti drobná držba převládá a ty příběhy jsou často alarmující. Dvouhektarový smrk o stáří 60-70 let, který mohl být za 10-20 let těžen standardně za předkalamitních 1800/kubík, teď musí být těžen, okamžitě a naráz, za 300-400/kubík a často i za pouhý odvoz a spálení. Ti lidé takto přicházejí o majetky v hodnotě mnoha statisíc, se kterými měli často plány typu nákup bytu, auta, zaplacení studií pro děti, vnoučata apod.
Na sadbu z tohoto důvodu samozřejmě nemají, takže pokud by nebyly sazenice dotované, nebudou schopní zaplatit zalesnění a na řadě míst lesní prostředí na desítky let zanikne.
Z těchto důvodů mají dotace i význam sociální. Na neznalých či ignorantských lesnících, kteří před těmi 60 lety na pozemcích po znárodnění předkům těch lidí ty smrčáky vysázeli, si samozřejmě už nikdo nic nevezme. Jejich fatální omyly ale musí být zaplaceny tak jako tak, k čemuž dochází dnes z našich daní a jiná cesta skutečně není.
+23 # Pegos 2019-12-02 17:24
Vážený pane ty ignoranští lesníci co je tak uřážite delali svou práci a to podle hospodářského plánu. A i když by chtěli zalesnit podle svého tak nemohli. Mě se líbí jak dokážete šmahem lidi urážet.
-8 # Vladimír Pelíšek 2019-12-03 15:08
Říká se tomu dilema "hrdé čelo" vs. "poplužní dvůr". Jestli bylo lepší, aby ti lesníci riskovali kariéru a uživení svých rodin, nebo sázeli smrky a mysleli si své, to je samozřejmě těžké rozsoudit. Nicméně můžu říct, že znám hned tři lesníky, kteří tehdy hospodařili v souladu se svým svědomím, prošlo jim to a dnes můžeme díky nim obdivovat zbytky posledních jedlin na Vysočině, úžasně produktivní bučiny Bílých Karpat nebo krásné suťové lesy s bukem a jedlí na svazích Nízkého Jeseníku.
Chci tím říct: nemyslím si, že by ta situace byla až tak drsná, jak ji popisujete. Spíš mi vaše argumentace připomíná tu desítek nacistických pohlavarů na norimberském sněmu, kteří se jako jeden muž hájili tím, že jen "plnili rozkazy". Prostě Vám nevěřím.
+13 # Pegos 2019-12-03 19:47
Hmmm tak opravdu nevím jestli je na místě lesníky srovnávat s nacisty???? A to že znate 3 lesníky kteří sazeli jedle a podobně já Vám člověče nevím ale tuším že vysočina i bílé karpaty mají v hos. knize jedlo-bukové tudíž se jím řídili. A já znám X tisíc lesníků co pro les udělali daleko víc než jim ukládala jejich práce a jistě pro les udělali pro ten les daleko víc než vy.
+12 # Gerling 2019-12-03 23:36
Nesvádějme to jen na předky, shopní lesníci byly vyhazováni za to že nesází smrk všude, kde to legislativa umožňuje s odůvodněním typu "okrádá vlastníka na budoucích výnosech" na základě auditů soudních znalců u specializovaných auditorských firem i po roce 2010. Dnes se na těch lokalitách už sázet nesmí, nebo nedoporučuje. Ale jim už se asi nikdo neomluví...
+5 # cvonza 2019-12-07 12:17
Německo Rakousko tam nikdo nikoho nevyhazoval a stejná pohroma . Nesvádějte na naše otce a dědoušky DNEŠNÍ NESCHOPNOST . Dřevozpracující průmysl je cíleně likvidován 25 roků.
+4 # cvonza 2019-12-03 15:30
A proč se těží čerstvé a zhoršuje se přetlak dřeva
+18 # Gerling 2019-12-03 23:38
Důvody?
1) může jako čerstvá jen vypadat - tj. včas nalezené a zpracované kůrovcové dříví
2) snaha dosáhnout vyrovnat hospodářský výsledek alespoň na nulu, protože dotace jsou/byly pouze ve vzduchu...
-3 # cvonza 2019-12-04 16:03
Od roku 1982 pracuji v lese , baroni a hrabata bunžírujou( rozhazujou ) mimo ČR
0 # cvonza 2019-12-04 16:08
Od 82 -1 a Bar a Hrabata - 2
+8 # cvonza 2019-12-04 16:07
To už je , , NP Šumava krásnej příklad pramen Vltavy suchej .Hory kolem celé České kotliny jsou holé a rozpálené a nikoho to netíží .

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2455

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2226

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2125

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1763

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Postavme lesníka Filipa zase na nohy

Postavme lesníka Filipa zase na nohy

Zobrazení: 1747

Pomozme Filipovi, mladému lesníkovi a myslivcovi, s rehabilitací po těžkém úraze, který se mu stal těsně před...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1619

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě