logo Silvarium tisk

Na mnoha místech republiky jsou vyhlašována protipožární opatření v lesích

Aktualizováno 10. 8. Dlouhotrvající sucho v Česku podle meteorologů potrvá dál. Tento týden vystoupá rtuť až na 35 stupňů Celsia, ačkoli se místy budou i po víkendu objevovat bouřky. V Česku se proto zvyšuje nebezpečí lesních požárů a proto přinášíme aktualizovaný přehled protipožárních omezení a opatření v jednotlivých krajích či oblastech.

Ilustrační foto: Miroslav Pavlík

Vysoké teploty a dlouhé sucho přinesly řadu problémů, včetně vyššího rizika požárů, kvůli němuž platí zákaz rozdělávání ohňů v Jihomoravském, Libereckém, Ústeckém, Karlovarském, Pardubickém a Středočeském kraji a Praze. Například zemědělci nemají kvůli suchu dostatek píce na krmivo pro dobytek. Sucho se rovněž podepisuje na velikosti ovoce. 

Dlouhotrvající sucho nepřeje ani mladým stromkům. Třeba lesníci z Mendelovy univerzity v Brně odhadují, že škody na jejich výsadbách jsou třicetiprocentní. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny investoval letos zatím do nových stromků 3,4 milionu korun, což znamená 445 000 sazenic.

Mimořádně teplé počasí navíc zřejmě zvýší výskyt kůrovce, letos se bude kůrovec asi rojit třikrát, sdělil Petr Zahradník z Lesní ochranné služby VÚLHM. 

V Evropě vedra a sucho vedla k rozsáhlým požárům. Nejtragičtější je situace v Řecku, kde v plamenech zahynulo přes 80 lidí. Oheň pustoší také Švédsko. Vlna veder se dokonce nevyhnula ani oblastem za polárním kruhem, kde teploty rovněž překračují 30 stupňů Celsia.

V České republice v současnosti platí nebezpečí požáru vyhlášené Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) až do odvolání v Praze a ve všech okresech Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje.

Liberecko

Lidé na Liberecku nesmí rozdělávat oheň ve volné přírodě, pálit klestí či odpálit ohňostroj. K vidění nesmí být ani nostalgické projížďky parních lokomotiv. Na vině je sucho a s ním spojené větší riziko požárů. Zákaz vydal 6. 8. krajský úřad. 

„V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dle nařízení Libereckého kraje zakázáno rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, provozovat jízdy parních lokomotiv, provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti jako například létající přání, lampiony nebo pochodně," vypočítal mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Královéhradecký kraj 

Zapálit si cigaretu nebo táborák od 25. 7. nesmí lidé v lesích či volné přírodě v Královéhradeckém kraji. Zakazuje to nařízení hejtmana Jiřího Štěpána, který vyhlásil stav mimořádných klimatických podmínek. Hasiči od června v kraji zasahovali už u třiceti požárů v přírodě.

Právě na popud hasičů hejtman mimořádné opatření vyhlásil. V praxi to znamená, že lidé nesmí až do odvolání kouřit v lese a rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň v lese, ve volné přírodě, ani v obcích ve vzdálenosti do 50 metrů od lesa.

V lese ani ve volné přírodě nesmí také odhazovat hořící nebo doutnající předměty, tábořit mimo vyhrazená místa či spalovat nebo hromadit odpady a další hořlavé látky.

Zákazem se musí řídit fyzické a právnické osoby včetně podnikatelů. 

KRNAP 

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) varuje před zvýšeným rizikem vzniku požáru v Krkonoších a žádá návštěvníky parku, aby dbali zvýšené opatrnosti. 

"Strážci a lesníci v terénu se intenzivněji než jindy věnují požárním rizikům. Žádáme ale i návštěvníky hor, aby si všímali svého okolí a hlásili jakýkoli zárodek možného požáru, kterého by si na svých cestách v Krkonoších všimli," uvedl Drahný.

"Zdůrazňujeme, že platí zákaz rozdělávání ohňů mimo určená tábořiště či legální ohniště u turistických chat. Stejně jako zákaz kouření v lesích a v jejich bezprostřední blízkosti," uvedl bezpečnostní technik Správy KRNAP Aleš Mego.

Praha a střední Čechy

V Praze a Středočeském kraji je od 23. 7. zakázáno rozdělávat oheň v lesích a na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Na rizikových místech je i zákaz kouření či používání pyrotechniky. Zákaz platí do odvolání výstrahy meteorologů.

„Kromě rozdělávání ohně je na rizikových místech magistrátním nařízením zakázáno i kouření, používání pyrotechniky, lampionů či jízda parních lokomotiv," informoval pražský magistrát s odkazem na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav kvůli riziku požárů zakázala lidem vstup do lesů. Pohybovat se mohou jen po lesních cestách. Nařízení platí až do odvolání a vztahuje se na celý správní obvod obce s rozšířenou působností, tedy například i na Bakov nad Jizerou, Bělou pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Kosmonosy, Dolní Bousov a další desítky obcí.

V lesích podle radnice hrozí kvůli extrémnímu suchu nebezpečí vzniku požárů a s ohledem na předpověď počasí pro příští dny se má toto riziko zvyšovat. Vlastníci by měli zejména na začátku lesních cest o nařízení informovat veřejnost, stejně jako obce na svých úředních deskách. Mladoboleslavští strážníci už kontrolují, zda je nařízení dodržováno. 

Karlovarský kraj

Od čtvrtka 26.července 2018 až do odvolání vyhlašuje hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celé území regionu.

Činí tak na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka. Důvodem rozhodnutí je vyšší výskyt požárů ve venkovním prostředí, nedostatek dešťových srážek, vysoké teploty vzduchu a další prognóza teplého počasí.

Mostecko

Mostecká radnice vyhlásila kvůli dlouhotrvajícímu suchu zákaz vstupu do lesů v okolí města. Omezení pro veřejnost bude v lesních porostech na Resslu, Hněvíně, Širokém vrchu, Hořanech a Souši platit až do odvolání, minimálně však do konce prázdnin. Během července došlo v okolí Mostu ke čtyřem lesním požárům, jež vznikly s největší pravděpodobností nezodpovědným chováním návštěvníků.

Žďár nad Sázavou

Žďárská radnice kvůli suchu upozorňuje na zákonem daný zákaz rozdělávání ohně v lesích, který se v případě turisty vyhledávané CHKO Žďárské vrchy týká i krajiny mimo les. Kraj Vysočina zatím mimořádná opatření nevydal. Hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) přesto apeluje na obyvatele, aby se chovali zodpovědně.

"V tuto chvíli si situace nevyžaduje žádná zásadní omezení podpořená úředním zákazem," uvedl hejtman s odkazem na informace od krajských hasičů. Přesto doporučuje, aby se lidé chovali zodpovědně zejména v rizikových místech, jako jsou lesy, nerozdělávali ohně a omezili nebo preventivně vyloučili používání pyrotechniky či pouštění lampionů.

Plzeňsko

Od 1. 8. platí na území okresů Plzeň město, Plzeň-sever a Rokycany výstraha „nebezpečí požáru" Českého hydrometeorologického ústavu.

„Podle nařízení Plzeňského kraje jsou až do odvolání zakázány rizikové činnosti na místech jako je lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje, v lesoparcích, parcích a jiných souvislých rostlinných pokrývkách umožňující vznik a šíření požáru, ve skladech sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje na ploše zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru," vysvětluje Helena Lucáková z hydrometeorologického ústavu.

Mezi zakázané činnosti patří rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, jako je například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství, kouření, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení, jako jsou například lampiony, pochodně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Na trať také nemohou například vyrazit parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.

Olomoucký kraj

Výstrahu před nebezpečím požárů pro Olomoucký kraj vydali meteorologové ve středu 1. srpna v poledne. Na vině je velmi teplé a suché počasí. Výstraha platí téměř pro celou Českou republiku a bude platit do odvolání, uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková. Lehké ochlazení očekáváme začátkem příštího týdne.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji je kvůli suchu zvýšené riziko požárů. Kraj proto na žádost hasičů zakázal rozdělávání volných ohňů. Platí až do odvolání. Potvrdila mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová. Lidé v tomto období nesmějí rozdělávat a nebo udržovat otevřené ohně, vypalovat suché porosty a suchou trávu, pálit klestí a kůru. Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa se zakazuje také kouření s výjimkou elektronických cigaret. Nesmějí se také odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Protipožární opatření

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je nad rámec celoročních povinností zakázáno:

a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
d) používat pyrotechnické výrobky
e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů

Mezi celoroční povinnosti, na které je v době zvýšeného nebezpečí požáru brát zřetel, patří například zákaz:

- kouření v lese
- rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese (mimo vyhrazená tábořiště) a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa
- odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese
- jezdit a stát s motorovými vozidly v lese

Za riziková místa jsou považovány lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů, lesoparky, parky, zahrady, sklady sena a slámy do vzdálenosti 50 metrů nebo zemědělské plochy, které by se mohly vznítit. Kromě rozdělávání ohně v lesích a volné přírodě je zakázáno i kouření, používání pyrotechniky, lampionů, spalování odpadů a jiného hořlavého materiálu nebo táboření v lese mimo vyhrazená místa.

Zdroj: denní monitoring tisku

Redakce

 

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě