logo Silvarium tisk

Nestátní vlastníci lesů se ohradili proti některým návrhům Národní ekonomické rady vlády

Nestátní vlastníci lesů se prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ohradili proti některým návrhům nedávno zveřejněného ozdravného balíčku připraveného Národní ekonomickou radou vlády (NERV) pro jednání vlády. Nesouhlasí například s dalším zvýšením sazeb daně z nemovitých věcí z hospodářských lesů a se snížením ochranného pásma lesa.

Nestátní vlastníci lesů se proto se svými připomínkami a žádostí o jednání obrátili na ministry zemědělství, financí, životního prostředí a místního rozvoje.

V řadě bodů se shodneme, o dalších je potřeba vést diskusi s vedením dotčených resortů. V některých navržených opatřeních však nevidíme kýžený potenciál přispět k dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky, nepovažujeme je za rozumná ani systémová a jejich přijetí by ztížilo již tak náročnou situaci nestátních vlastníků lesůNemůžeme v žádném případě souhlasit s dalším zvýšením sazeb daně z nemovitých věcí z hospodářských lesů a se snížením ochranného pásma lesa v konkrétních případech až na dvacet metrů,“ konstatuje Jiří Svoboda, předseda SVOL. 

Balíček obsahuje celkem 37 bodů, z nichž vláda vybere ty, které jsou realizovatelné ve druhé polovině volebního období, nebo je možné jejich realizaci do konce mandátu alespoň zahájit.

K navrhovaným opatřením, kterým NERV přikládá nejvyšší prioritu, patří mj. výrazné snížení zdanění práce pro lidi s relativně nízkými mzdami. „S tím souhlasíme, zásadně se však ohrazujeme proti tomu, aby výpadek na příjmech státu byl kompenzován zvýšením daně z nemovitých věcí. Další případné zvyšování daně z hospodářských lesů považuje SVOL za neobhajitelné,“ říká Jiří Svoboda. SVOL upozorňuje, že v rámci konsolidačního balíčku již byla daň z hospodářských lesů zvýšena oproti předchozímu roku 1,8krát. 

V souvislosti s přehodnocováním dotací a podpor SVOL poukazuje na rostoucí počet dotací na tzv. měkké projekty, jejichž přínos je mnohdy diskutabilní, ale zajištění odpovídající podpory aktivního managementu lesů, který je přínosem pro vodní i klimatický režim v krajině, z prostředků státního rozpočtu je stále problematičtější. „Na jednáních s vedením dotčených resortů budeme usilovat nejen o snižování byrokracie u dotací, ale především o to, aby veřejné prostředky byly vynakládány účelně, “ uvádí Jiří Svoboda.

SVOL rozhodně nesouhlasí ani s tím, aby lesy dále ustupovaly požadavkům stavebníků. Ze strany NERV navrhovanou možnost lokálního posouzení a zúžení ochranného pásma lesa na 20 m v obcích považují zástupci nestátních vlastníků lesů za nepřijatelnou a neopodstatněnou. „Vedlo by to k dalšímu oslabení intenzity ochrany rozlohy lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí, k nárůstu obtíží při hospodaření v lese a možných soudních sporů,“ říká Jiří Svoboda. Šíře ochranného pásma lesa byla v důsledku zavedení institutu jednotného environmentálního stanoviska do našeho právního řádu s účinností od 1. ledna 2024 snížena z dosavadních 50 na 30 m od okraje lesa „To je nejzásadnější změna principů kvantitativní ochrany lesů od roku 1852. A o měsíc později máme na stole snížení ochranného pásma o další metry? Veřejnost je politiky neustále ujišťována o významu lesa a zalesněných ploch v době klimatických změn, ale na druhé straně jsou navrhovány a přijímány takové zákony, které jdou přímo proti významu lesa. S tím nemůžeme souhlasit a budeme ve prospěch lesa a jeho vlastníků proti tomu důrazně vystupovat na všech jednáních.“

Podle TZ SVOL

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2132

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2016

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 1860

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1524

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1511

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Soukromí vlastníci lesů podporují novely zákona o lesích i o myslivosti

Soukromí vlastníci lesů podporují novely zákona o lesích i o myslivosti

Zobrazení: 1451

Soukromí vlastníci lesů na valné hromadě SVOL-komory soukromých lesů, která proběhla 22. února 2024 ve Křtinách...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě