Přihlásit

Petr Vondráček zvolen novým prezidentem České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Na svém červnovém jednání si Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), která je nejstarší organizací hájící zájmy podnikatelů v oboru (od roku 1995), vybrala do svého čela jako prezidenta Ing. Petra Vondráčka. Ten vyzývá k zastavení oligarchizace lesů.

Doporučený Petr Vondráček zvolen novým prezidentem České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Na svém červnovém jednání si Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), která je nejstarší organizací hájící zájmy podnikatelů v oboru (od roku 1995), vybrala do svého čela jako prezidenta Ing. Petra Vondráčka, který jako své cíle, o jejichž prosazení bude usilovat, uvedl: „Posláním ČAPLH je zejména prosazování oprávněných zájmů středních a menších firem v lesnicko-dřevařském sektoru. Jako největší nebezpečí se jeví oligarchizace oboru a prolínání politiky do lesnického podnikání. Asociace rovněž musí bojovat za transparentní zakázky pro regionální firmy, např. požadavkem na znovuzavedení pravidla, že jedna majetková skupina nemá možnost u státních lesů ovládnout více jak 25 % objemu zakázek. Dále nesouhlasíme s rozšiřováním podnikání státních lesů a prodejem dříví předem vybraným partnerům bez soutěže, jelikož touto činností hrozí likvidace regionálních lesnických firem a zpracovatelů dříví. Rozhodně však chceme být konstruktivním partnerem a jsem připraven k jednání."

Vondráček se s usednutím do čela ČAPLH stal současně i prezidentem Konfederace lesnických a dřevařských svazů ČR (KLDS). ČAPLH je členem konfederace a v rotačním systému prezidentství v KLDS náleží pro letošní rok pozice prezidenta KLDS sdružení ČAPLH. Členy KLDS jsou podle jejích webových stránek ještě Asociace českých nábytkářů, Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev a Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

Ing. Petr Vondráček (50 let) je absolventem Fakulty lesnické a dřevařské Vysoké školy zemědělské v Brně. Celý svůj profesní život pracuje v privátních lesnických firmách. Od roku 2009 je spolumajitelem firmy DEBLICE – lesy s.r.o. Zároveň je pro letošní rok prezidentem Konfederace lesnických a dřevařských svazů.

Podle TZ ČAPLH a ČTK

Naposledy změněno: pátek, 11 červen 2021 07:43

(0 hlasů)

Komentáře   

+8 # Ctirad 2021-06-14 14:31
Má ještě dnes ČAPLH nějaký faktický vliv v oboru ?
+6 # petrv 2021-06-23 08:01
Máte pravdu, zájmy malých a středních podnikatelů v LH nejsou nyní brány vážně:
1. Dochází k velmi rychlé "socializaci" = návratu podnikání státních lesů před období transformace. (Aby nedošlo k nepochopení, nikde neříkám, že se stát nemá o les starat jako zodpovědný správce, nicméně s ohledem na produktivitu práce, politiku atd. nemá předpoklady být dobrým podnikatelem - a je to historicky prokázáno).
2. U zbytku státních lesů dochází k "oligarchizaci" = nastavení pravidel "soutěže" pro největší firmy často spojené s politikou a často nadnárodní.
Nicméně udělám vše, aby se to změnilo.
Petr Vondráček
+7 # milan.kosulic 2021-06-24 08:43
Cituji: ... (stát) nemá předpoklady být dobrým podnikatelem - a je to historicky prokázáno...
To je sice nejspíš pravda, ale to taky není posláním státu. Rozhodně to neznamená, že by stát nemohl být dobrým správcem státního majetku nebo že by nemohl sám být zaměstnavatelem. I státní úředníci by měli být (a taky mohou být) správně motivování k efektivnímu úřadování. Dejme pravomoc lesním správcům LČR a naučme se je vybírat a uvidíte... Dnes mají tak svázané ruce, že nemohou být dobrými ani kdyby stokrát chtěli.
+1 # Rensa 2021-06-24 10:26
Tak stát nejenom že nemá předpoklady být dobrým podnikatelem, ale on podnikat (uvádět výrobky na trh a poskytovat služby) nesmí, protože jeho poslání je dáno Ústavou - výkon státní moci (zde neplatí "dovoleno, co není zakázáno"). A k tomu žádné lesy nepotřebuje, jako je nepotřeboval za císaře pána. A také nemůže být zaměstnavatelem, tato úloha je vyhrazena nestátnímu sektoru, ale osoby (fyzické), prostřednictvím kterých státní moc vykonává, mohou být pouze ve služebním poměru. Pokud tomu tak není, je něco špatně.
LČR nebyly založeny, aby po 30 letech spravovaly polovinu lesů v republice (a podnikaly), ale aby zajistily privatizaci (= zpět navrácení soukromému sektoru) většiny lesů v držení státu, přičemž mu mělo být ponecháno pouze to, co potřebuje výkonu státní moci a bezpečnosti státu. To vyplývalo z tehdy platné Ústavy (základní lesní fond) stejně jako dnešní.
+8 # Starý 2021-06-24 21:20
Stát nám zkazil lesy a to mu nikdo neodpáře.
Koukal jsem jak po i více jak 2 letech zpracovává NT a kůrovce.
Kdy se tak stávalo za Marie Terezie i více jak 20 lety?
Pamatuji dost, ale toto ne.
Politici nám to ale jistě hezky okecají, stejně jako že jsme již nesoběstační, skoro prodaní a dále.
Stačí jen sledovat dění.
-9 # petrv 2021-06-27 21:20
Vedle toho co jsem napsal, by návrat k lesním závodům u LČR (který probíhá!) - znamenal (znamená) popření transformace LH po roce 1989. Tzn. musel by (musí) někdo jasně říci: "Vážení podnikatelé, slíbili jsme vám a dali jsme vám šanci budovat kapacity pro lesnické podnikání, založené na soutěži ve veřejných zakázkách. Nyní jsme se však rozhodli (možná i pro to, že se to hodí nejenom nám), že si to (bez soutěže) budeme dělat sami a i dříví si také bez soutěže budeme prodávat. Takže zrušte firmy, propusťte lidi, prodejte stroje, ... (možná někoho z vás přijmeme :)".
+9 # Starý 2021-06-28 08:15
Politický kec založený na újmě "podnikateli", ale jakému, dnešní podnikatel by se měl zajímat o to aby les byl zdravý a aby měl stálou práci!!
K propadu v podnikání v lesnictví dojde a to velice rychle, nebo vidíte, jak stroje nahradí dosadby, ožiny, prořezávky...to je již náročná a ruční práce, tam se "rychlokvašky" neženou a na desetiletí je to jasně dáno.
A zejména, co na to vlastník lesa, když musí to či ono a ze zákona, proč nemůže podnikat a dělat dle svého, proč nemůže chtít ohodnocení za vstup do lesa, sběr hub, klestu, dalších lesních plodů a další.
Přesvědčuje nás o tom všude stát, města a další jiní vlastíci, kde již dnes zaparkujete bezplatně, nedej bože, že bezplatně sbíráte příkladem jahody, kopete brambory a další....
Má zemědělec při silných dotacích povinnost sekat všechny travní plochy a starat se o plochy mimo obvod tzv. bloků.... nemá a co to dělá s krajinou, kolik se na takových plochách tratí, množí plevelů a dalšího no a v poli-bloku to zvládne chemie, bezpracně a dotovaným strojem!!!
Zvláštní demokracie po česku !!! Někdo má povinnost na celou plochu a někdo jen na bezpracný a pohodlný blok, který si určí jak potřebuje a kde na to dostane... a v neposlední řadě zkuste si tu něco bezpracně a beztrestně zdarma vzít, … ovšem jen pro vlastní potřebu !!!
Na les se hodí cokoli, procesy jsou pomalé, ale jisté a pak i bolestivé a k tomu mílovými kroky spějeme.
Mimochodem u státního podniku v dané době nebylo jinak nežli odněkud přiveženého stroje a za pultem UK či jiná národnost, která nerozeznala dub od smrku, tak koho kdo poškodí.
+16 # milan.kosulic 2021-06-28 08:33
Transformace v podobě, jak byla realizovaná, přinesla mimo udržení lesů ve státním vlastnictví jinak mnoho negativních jevů, jako např. nepřiměřeně vysoký vliv podnikatelské lobby na LČR, snížení kvality prací, sociální problémy na venkově... Přímý vztah revírník - dělník nemůže nahradit sebepodrobnější obchodní smlouva. Koneckonců všechny verze smluv posledních tak 10 let jsou konstruovány jednoznačně s vědomím, že mnohá ustanovení reálně nelze plnit. A revírníkům a mistrům od firem nezbývá, než se s tím nějak vyrovnávat. Když je někdo ve snaze vyžadovat plnění smlouvy opravdu důsledný, je výjimkou a potížistou. Obrovský objem těženého a prodávaného dříví v rámci komplexních smluv projde bez možnosti udělat u LČR řádnou a všude jinde povinnou pravidelnou inventuru. Bez skontra objektivně nelze zjistit, jestli nějaké dříví neuniká bez evidence, jako že uniká, to si buďte jist. Takže v určitém přesunu výkonu prací do přímé režie LČR vidím spíše hledání rovnováhy než snahu o zničení podnikatelského sektoru, jak tady naznačujete.
0 # petrv 2021-07-02 08:26
Děkuji za Váš názor. Pojmenoval jste problémy, které skutečně mohou být (a i jsou). Nicméně na vině není transformace, ani slušní podnikatelé - je potřeba doladit systém, kdy na jedné straně bude správce lesa a na druhé straně podnikatel, který si plní své závazky (paušální obvinění ze zodpovědnosti za snížení kvality práce a sociální problémy - určitě nejenom mě uráží). Podnikatelé vnesli a budou vnášet do LH lepší produktivitu práce - jsou k tomu na rozdíl od státního podniku donuceni konkurenčním prostředím - ostatní si musí ohlídat (je to těžký - ale jde to) - správce lesa. A politický vliv na LČR - ani mně se to nelíbí, ale systém je takový, že v okamžiku, kdy se na pozici zakladatele LČR může každé 4 roky změnit osazenstvo - jak tomu chcete zabránit? Mimochodem - jsem přesvědčen, že větší politický tlak bude na LČR vyvinut při zadávání smluv na dříví u přímého obchodu LČR bez výběrového řízení...
+5 # milan.kosulic 2021-07-02 20:48
paušální obvinění ze zodpovědnosti za snížení kvality práce a sociální problémy - určitě nejenom mě uráží...
Omlouvám se, určitě jsem nechtěl, aby to vyznělo takto. Snížení kvality souvisí s dlouhodobým soutěžením o nejnižší či nejvýhodnější cenu, čili s nastavením systému. V té větě také píšu o "transformaci", nikoliv o "podnikatelích". Co mají dělat dobří podnikatelé, když si nemohou dovolit za vysoutěžené ceny platit kvalifikované lidi? To je přece úplně stejné ve stavebnictví i jinde, kde je objektivní problém zcela přesně nadefinovat parametry zakázky. Kvalitní stavební dozor je taky nedostatkové zboží. Takový si zakázky vybírá a dlouho si buduje pověst. No může tohle udělat revírník? Dokud bude v soutěži převažovat vliv ceny, tak to jiné nebude. Ví to každý, kdo někdy stavěl barák.
+6 # milan.kosulic 2021-07-02 21:06
ostatní si musí ohlídat (je to těžký - ale jde to) - správce lesa...
Byl jsem v pozici zástupce správce od r. 1992, takže dobře vím, jak těžké je si ohlídat plnění smlouvy. Lidi, kteří to v mém okolí dokázali, bych spočítal na prstech jedné ruky. Někteří z toho zešedivěli, někteří odešli a někteří byli odejiti.
Politický tlak v případě přímého obchodu LČR, no samozřejmě že bude, a velký. Ale když si dříví prodává zpracovatelům ten sám podnikatel, který ho těží... Nic nenaznačuji, ale takový systém k nekalostem přímo vybízí.
Hrozně mě baví takové ty řeči, že u tak velkého podniku něco nejde, protože je tak velký. Třeba dát pravomoci správcům...

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Zpráva o stavu lesa 2020: rekordní zalesňování s převahou listnatých dřevin

Zpráva o stavu lesa 2020: rekordní zalesňování s převahou listnatých dřevin

Lesnictví

Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020 vzala dnes na vědomí Vláda ČR. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2020 dosáhly...

Členové stráže přírody a lesní stráže získají víc pravomocí, podepsal prezident

Členové stráže přírody a lesní stráže získají víc pravomocí, podepsal prezident

Lesnictví

Členové stráže přírody a lesní stráže získají širší pravomoci a úřady budou moci zakázat nebo omezit odpalování ohňostrojů nebo zábavní pyrotechniky také na zvláště chráněných...

MŽP zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové gradace v nestátních lesích na území NP a jejich ochranných pásem za rok 2020

MŽP zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů…

Lesnictví

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové gradace v nestátních lesích na území národních...

Lesy po volbách – programové priority a anketní odpovědi politických formací kandidujících do Poslanecké sněmovny

Lesy po volbách – programové priority a anketní odpovědi politických formací kandidujících…

Lesnictví

Anketa uvnitř článku. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 8. a 9. října 2021. Problematika lesů a s nimi spojených témat se v různé podobě...

Populární zprávy

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4690

Rozhovor s ekonomem PhDr. Lukášem Kovandou, Ph.D. V loňském roce bylo v České republice vytěženo rekordní množství dříví – 35,8 milionu metrů krychlových. Vysoké nahodilé těžby...

V čele Arcibiskupských lesů a statků Olomouc stanul Arnošt Buček

V čele Arcibiskupských lesů a statků Olomouc stanul Arnošt Buček

Lesnictví

Zobrazeno:4177

Novým jednatelem společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc byl zvolen Arnošt Buček, dosavadní ředitel výrobního úseku společnosti. Ve funkci tak nahradí Petra Skočdopole, který náhle...

Majetkoprávní změny u státních lesů

Majetkoprávní změny u státních lesů

Lesnictví

Zobrazeno:3591

Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě souhlasu vlády ČR ze dne 7. června 2021 provedou rozsáhlou vzájemnou úpravu...

Piráti se Starosty chtějí přikázat Lesům ČR prodávat dříví českým pilám

Piráti se Starosty chtějí přikázat Lesům ČR prodávat dříví českým pilám

Lesnictví

Zobrazeno:3272

Aktualizováno o vyjádření Lesů ČR. Piráti se Starosty navrhují v případě volebního vítězství změnit obchodní politiku státního podniku Lesy ČR. Měl by podle nich prodávat...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby