Přihlásit

Policisté zasahovali na ministerstvu zemědělství a v sídle Lesů ČR

Aktualizováno 5. 5. V budově ministerstva zemědělství a v sídle státního podniku Lesy ČR v Hradci Králové zasahovali 25. 4. 2019 policisté. Razie se podle ministra Miroslava Tomana (ČSSD) týká ministerstva zemědělství a Lesů ČR za doby působení bývalého ředitele Daniela Szóráda. Kriminalisté ani žalobci zatím žádné bližší informace neposkytli.

Doporučený Policisté zasahovali na ministerstvu zemědělství a v sídle Lesů ČR

Zásah v budovách MZe a Lesů ČR

Na ministerstvu zemědělství byli policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána 25. dubna. „Provádíme úkony trestního řízení. Více informací poskytovat nebudeme, neboť podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová ČTK bez dalších podrobností řekla, že policisté zajišťují důkazy a nikoho nezadrželi.

"Netýká se to jenom ministerstva zemědělství, týká se to i Lesů ČR a předchozího vedení Lesů ČR," řekl Deníku N ministr Toman. "Policie šetří, ministerstvo spolupracuje. Jedná se o předchozí období. Nechci to víc komentovat," uvedl. Konkrétně se podle něj jedná o období předchůdce současného generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, kterého tehdejší ministr zemědělství Jiří Milek odvolal v květnu 2018.

Razii v sídle Lesů ČR potvrdila ČTK mluvčí státního podniku Eva Jouklová. "Zásah se netýká činnosti současného vedení Lesů ČR. Poskytujeme policii maximální součinnost, další informace nejsem oprávněna poskytovat," řekla ČTK.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého policie požádala úřad o součinnost a předložení dokumentů, které se vztahují k předchozímu vedení ministerstva a Lesů ČR. "S ohledem na všechny probíhající úkony nemůžeme sdělit žádné bližší informace," dodal.

Česká televize: Na ministerstvu zemědělství a v sídle Lesů ČR zasahuje policie, zřejmě kvůli miliardovým dotacím

Čeho se zásah pravděpodobně týká?

V médiích se objevilo mnoho spekulací o důvodech policejního šetření na MZe a u Lesů ČR. Podle zdrojů blízkých ministerstvu zemědělství nebo Lesům ČR prošetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu následující oblasti:

  • Podezření na nedostatečně efektivní postup v boji s kůrovcovou kalamitou. Podle Lidových novin, které se odvolávají na dokument z vyšetřování, vyšetřovatelé mají podezření, že Daniel Szórád selhal v boji s kůrovcovou kalamitou. Podle Lidových novin se detektivové dokonce domnívají, že tak měl činit úmyslně.
  • Podezření z nevýhodného ukončení smluv se smluvními partnery ze září 2017, umožněné usnesením vlády ze dne 25. 9. 2017.
  • Zrušení rezervních fondů na pěstební činnost, řešení kalamit a odvod prostředků do státní rozpočtu a následné čerpání komerčních úvěrů Lesy ČR na tyto činnosti.
  • Nedodržení konkurenční doložky po odchodu Daniela Szóráda z pozice generálního ředitele Lesů ČR.
  • Podezření na nestandardní umožnění splácení smluvních pokut formou splátkového kalendáře.

Přispěje podle vašeho názoru výměna pozemků státních podniků k efektivnějšímu hospodaření a k vytvoření lepších podmínek pro zvládnutí kůrovcové kalamity?

Jak uvedly Lidové noviny 3. 5., přišli si kriminalisté i pro dokumenty související s velkou dřevařskou firmou Petra z Ratíškovic u Hodonína kvůli podezření, zda prostřednictvím fiktivní pohledávky nedocházelo k vyvádění peněz ze státního podniku. "Mezi firmami Petra a T. E. P. Z. na jedné straně a Lesy ČR na straně druhé nepanovaly idylické vztahy – státní podnik nebyl zcela spokojený s plněním smluvních závazků. Údajné neshody mezi Lesy a skupinou Petra se vršily, až na konci loňského března byla podepsána dohoda o narovnání a úpravě vzájemných vztahů," píší Lidové noviny. Policii se však dohoda nezdá a hodlají ji v následujících týdnech prověřit. Mají totiž podezření, že Lesy vyměřily za nedodržení smluv dodavatelské skupině Petra penále, které se následně mělo uměle snižovat. Kriminalisté mají za to, že po vypořádání několika pohledávek za Lesy skupina Petra ušetřila 11,5 milionu korun. 

„Dle zjištění učiněných policejním orgánem v průběhu prověřování měla být zmíněná dohoda pouze formálním aktem a na průběhu jednání se měly smluvní strany domluvit již před podáním žaloby na Lesy ČR, jejímž cílem mělo být právě uzavření této dohody," píše se dále podle LN v dokumentech kriminalistů.

Jak uvedly LN, majitel a jednatel ratíškovického dřevařského obra Zdeněk Bábíček zatím nemá informace o tom, že by se policie o kontrakty jeho firem s Lesy zajímala. „Jeví se nám přinejmenším zvláštní, že pokud je vaše informace relevantní, dozvídáme se o ní vaším prostřednictvím. Policii jsme samozřejmě připraveni poskytnout náležitou součinnost," napsal LN jednatel skupiny Petra Bábíček. Připustil, že vztahy se státním podnikem měly k idylce daleko. „Obsahově by se nám takové podezření jevilo jako naprosto absurdní. Naše vztahy s vedením Lesů v roce 2017 a v období, kdy se uzavírala předmětná dohoda o narovnání, byly diplomaticky řečeno velmi napjaté," dodal.

Není zatím jasné, jestli někdo na Szóráda trestní oznámení podal, nebo policisté jednali na vlastní pěst. Stejné argumenty, které používají vyšetřovatelé, už loni vznesli Piráti, avšak ti se od trestního oznámení distancují.

V médiích to policie komentuje na základě velmi podobné logiky, jakou jsme používali my ve Sněmovně," říká poslanec a místopředseda zemědělského výboru Radek Holomčík (Piráti), který má v ruce i hotové trestní oznámení. „Je připravené, ale přiznám se, že jsem ho nepodával z toho důvodu, že Lesy ČR dostaly od České inspekce životního prostředí pokutu, proti které se odvolaly a běželo tam správní řízení. A já jsem tímhle nechtěl do toho vstupovat," vysvětluje Holomčík.

Další informace najdete například v článku zde.

Daniel Sźorád nastoupil do čela Lesů ČR na základě výběrového řízení 14. dubna 2014, v době, kdy byl ministrem zemědělství Marian Jurečka. V květnu 2018 jej z funkce odvolal ministr zemědělství ČR v demisi Jiří Milek.

Svými kroky přispěl Szórád ke stabilizaci státního podniku a v době svého působení v čele podniku nebyl spojován s podezřením z korupce či porušování zákona. Za jeho vedení ovšem došlo k odčerpání zisků ale i většiny rezerv Lesů ČR do státního rozpočtu. Tyto prostředky nyní státnímu podniku chybí v boji s kalamitou.

Redakce Lesnické práce již minulosti požádala bývalého ministra Mariana Jurečku o vysvětlení důvodů odvodu veškerých zisků podniku a zrušení rezervních fondů, ale Marian Jurečka na zaslané otázky neodpověděl.

CZECH FOREST think tank a Lesnicko-dřevařská komora ČR odmítají politizaci a kriminalizaci přírodní katastrofy

Absurdní hledání viníků rozvíjející se kalamitu nezastaví

Po zveřejnění informace o zásahu policie v sídle státního podniku Lesy ČR a na Ministerstvu zemědělství se v médiích objevila řada spekulací o důvodech tohoto zásahu, které vyvrcholily v bulvárních titulcích o úmyslném nezasahování proti kůrovci, ze kterého měl osobně profitovat bývalý generální ředitel Daniel Szórád.

Nepřísluší nám komentovat práci orgánů činných v trestním řízení, považujeme však za naši povinnost vyjádřit se k některým zveřejněným spekulacím.

Úmyslné „selhání" v boji s kalamitou
Podezření, že ředitel státního podniku LČR úmyslně nebojoval s kůrovcovou kalamitou, je zcela absurdní nesmysl, který poškozuje celý lesnicko-dřevařský sektor a dotýká se každého, kdo se snaží s rozvojem kalamity bojovat. Tato konstrukce by mimo jiné znamenala naprosté a systémové selhání všech kontrolních mechanismů státního podniku Lesy ČR, státní správy lesů, ochrany přírody, ministerstva zemědělství i ministerstva životního prostředí. Podobnému podezření by museli čelit i mnozí další vlastníci lesů, resp. jejich statutární zástupci. Rozvoj kůrovcové kalamity se totiž týká celé naší republiky a míra zasažení porostů je prakticky stejná u všech typů vlastníků lesů. S podobnou situací v lesích se potýkají i v sousedních zemích. Objektivně prokazatelným spouštěčem těchto událostí je dlouhodobé sucho oslabující porosty a vysoké teploty umožňující rychlé množení kůrovců.

Údajné nevýhodné ukončení smluv
Údajné nevýhodné ukončení smluv na lesnické zakázky ze září 2017 nebylo svévolným rozhodnutím generálního ředitele Lesů ČR poškozujícím ekonomické zájmy Lesů ČR, ale nezbytným krokem ke stabilizaci odvětví po selhání smluvních valorizačních mechanizmů. Předcházela mu řada jednání a postavily se za něj všechny zainteresované profesní organizace, ministerstvo zemědělství a vzala jej na vědomí rovněž Vláda ČR. Bez tohoto kroku by se Lesy ČR ocitly v kolotoči soudních sporů a velká část podnikatelských subjektů by čelila zásadním existenčním potížím.

Odvody finančních prostředků z Lesů ČR do státního rozpočtu
Astronomické odvody finančních prostředků státního podniku Lesy ČR ve prospěch státního rozpočtu (Pozn.: v průběhu posledních necelých šesti let Lesy ČR odvedly do Fondu zakladatele 30 miliard korun, navíc na dani z příjmu právnických osob odvedly dalších 5 miliard korun, což je 35 miliard korun čistého peněžního toku, který ze státního podniku odešel.) se ve světle dalšího ekonomického vývoje v odvětví nepochybně nejeví nejprozíravěji. Zrušení do té doby nedotknutelných rezervních fondů, týkajících se obnovy lesa a řešení dopadů kalamit, lze považovat za nezodpovědný krok, který může ohrozit boj s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou i obnovu – zalesnění rozsáhlých kalamitních ploch. Vzhledem k dikci zákona o státním podniku se však tyto odvody mohou realizovat pouze prostřednictvím zákona. Tedy na základě návrhu projednaného dozorčí radou, schváleného zakladatelem (Ministerstvo zemědělství), přípravy příslušné zákonné normy (Ministerstvo financí a Vláda ČR) a jejím následným schválením Parlamentem ČR. Jde tak o ryze politický akt, nikoliv manažerské rozhodnutí.

Hledání viníků zřejmě největší přírodní katastrofy v dějinách Česka opravdu záchraně lesů nepomůže. Trivializace problému, jeho politizace a bulvarizace už vůbec ne.

Podle TZ CFTT a LDK ČR (2. 5. 2019), red.

Podle ČTK, red.

Naposledy změněno: pondělí, 06 květen 2019 10:50

(0 hlasů)

Komentáře   

+16 # Starý 2019-05-03 10:22
Tak další skutečnosti...a opět nesmysly.
Řešme systémové věci, které dosud nikdo neřeší, jinak se kůrovec nezastaví.
Chodí někdo z vás opravdu do lesa????
Dnes už i velké smrky žere lýkožrout lesklý a to bude další pohroma!!!
Zabývá se tím někdo???

Nebo opět ztrácíme krok jako u lýk. smrkového a severského!!

Ty procesy jsou dané a sucho jen zapříčiní větší následky!!

Prvotní je čistota lesa a ta tu už cca 15 let nefunguje a dnes je katastrofální, zejména u LČR...

Tak pánové do lesa a oči otevřené...kdo nechává hromady větví a hroubí dřeva - již řadu let...ten si buduje základnu broučků a pak se diví....
+16 # Máchal 2019-05-03 09:34
Ještě visí ve vzduchu jedna otázka. Kdo to inicioval a tu Policii ČR tam poslal, a co za tím vším je.
+80 # Rensa 2019-04-26 12:17
Někde jsem četl, že snad v roce 2016 chtěl ředitel LČR změnit strukturu podniku, aby mohl snáz a rychleji zasahovat proti kůrovci, ale ministerstvo či dokonce vláda ho vypoklonkovala. Ty zisky a rezervní fond do státního rozpočtu taky asi nerozpouštěl z vlastní vůle, spíš bych řekl, že někdo chtěl vylepšit saldo státního rozpočtu. A ukončení smluv bez požehnání vlády?
Že by oklikou komplot na pana premiera, dřív, než státní zástupce spacifikuje nová paní ministryně spravedlivosti?

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Druhý rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči

Druhý rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči

Lesnictví

Rok 2020 byl v lesním hospodářství přelomový rekordní těžbou i obnovou lesa po kalamitě. Plocha zalesňována listnáči meziročně vzrostla z 14 716 na 17 264...

Za 20 let bylo v Lužických horách vysazeno 2 182 jedinců tisu červeného

Za 20 let bylo v Lužických horách vysazeno 2 182 jedinců tisu…

Lesnictví

V České republice se nezachovalo mnoho lesů, jejichž přirozenou součástí je tis červený, náš autochtonní jehličnan, který dnes patří mezi silně ohrožené rostlinné druhy chráněné...

NOVÁ VIDEA Lesní lékárny: O česneku medvědím a recept na pesto

NOVÁ VIDEA Lesní lékárny: O česneku medvědím a recept na pesto

Lesnictví

V měsíční rubrice Lesní lékárna v Lesnické práci Vás pravidelně informují botanik Petr Karlík a dendrolog Václav Bažant z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze...

TOUGHBOOKY umožňují lesníkům používat jediné zařízení v terénu i v kanceláři

TOUGHBOOKY umožňují lesníkům používat jediné zařízení v terénu i v kanceláři

Komerční zpráva

Panasonic TOUGHBOOK letos slaví 25 let na trhu. Nabízí odolnou výpočetní techniku a veškeré příslušenství, které je k jejímu používání v lesnictví potřeba. V jeho...

Populární zprávy

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit hospodaření

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit…

Lesnictví

Zobrazeno:6349

Hlasujte v anketě. Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě včerejšího souhlasu vlády ČR provedou vzájemnou úpravu majetkoprávních vztahů...

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Lesnictví

Zobrazeno:3705

Dne 13. 6. 2021 náhle skonal Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vážený kolega a uznávaný lesní odborník odešel ve...

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Lesnictví

Zobrazeno:3647

Exotických býložravců jako jelen sika u nás žije nejméně 8krát víc, než umožňuje zákon o myslivosti. V České republice evidujeme druhou největší evropskou populaci tohoto...

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Lesnictví

Zobrazeno:3580

Teplé dny v týdnu od 10. května spustily letošní jarní rojení lýkožrouta smrkového. Vzhledem k jeho obrovské populaci v lesích je kromě efektivních obranných opatření...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby