logo Silvarium tisk

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou 1,15 miliardy korun. Zároveň jedná s Evropskou komisí a Ministerstvem financí o uvolnění další 3 miliard, aby měli vlastníci z čeho financovat péči o lesy.

„Lesy mají celospolečenský význam a my musíme dělat všechno, abychom omezili kůrovcovou kalamitu. Proto Ministerstvo připravuje novou podporu pro nestátní vlastníky, kteří se dostali do obtížné situace kvůli propadu cen jehličnatého kůrovcového dříví a nejsou schopni zajistit obnovu lesů a řádnou péči o ně. U Evropské komise domlouváme souhlas s touto podporou a zároveň jednáme i s naším Ministerstvem financí, aby potřebné tři miliardy korun na záchranu českých lesů uvolnilo ze svého rozpočtu," řekl ministr Toman.

S aktuální situací v lesích se na místě seznámili například také premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Čtěte také: Premiér Babiš s ministry přijeli na Vysočinu obhlídnout škody způsobené kůrovcem - Seznamzpravy.cz (videa z výjezdního zasedání vlády v článku)

Letos plánuje MZe poskytnout na správné hospodření v lesích přibližně 1,15 miliardy korun. „O polovinu jsme navýšili příspěvky na obnovu lesa a zajištění porostů melioračních a zpevňujících dřevin, které mají příznivý vliv na stav půdy. Zavedli jsme podporu základních přípravných dřevin, jako jsou bříza, jeřáb nebo olše. Máme nový finanční příspěvek na ochranu lesa před hmyzími škůdci, který podporuje mechanickou a chemickou asanaci kůrovcového dříví," uvedl ministr Toman.

"Skutečně vidíme, jak naše vláda bojuje proti kůrovci. Myslím, že jsme se dnes dozvěděli o konkrétních opatřeních, dokonce jsme toho kůrovce i viděli, měli jsme ho v ruce. Bohužel v minulosti jsme to trochu zanedbali, ale mám pocit, že teď děláme maximum pro to, abychom kůrovce perspektivně porazili, a to různými způsoby," uvedl premiér. Spolu s ministry mimo jiné viděl, jak se stromy napadané kůrovcem kácejí nebo ošetřují.

Reportáž ČT: Kůrovec ohrožuje největší zásobárnu vody Švihov. Bez stromů se znečistí

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) však neslíbila peníze na spuštění nového dotačního programu pro nestátní vlastníky lesů, aby měli další zdroje na obnovu lesů po kůrovci. Ministerstvo zemědělství jedná o uvolnění tří miliard korun na tento program. 

Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) očekává, že tato návštěva přinese konkrétní návrhy rychlé pomoci ze strany státu, které potřebují jak vlastníci lesů, tak i firmy, poskytující služby v lesích. „Žádná z předchozích kůrovcových kalamit nepřekročila hranici 2 mil. m3. Tato hranice byla překročena poprvé v roce 2016 a během tří let dosáhla úrovně cca 12 mil. m3, zřejmě však spíše cca 16 mil. m3, neboť objem sterilních souší stojících v porostech není součástí evidence a jejich objem se pouze odhaduje. Během tří let došlo tedy minimálně k osminásobnému nárůstu," uvádí doc. Petr Zahradník z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Čtěte také: Kůrovcové těžby do dubna v Lesích ČR vzrostly na trojnásobek

"S odvoláním na Lesnickou výzvu, kterou podepsala většina subjektů lesnicko-dřevařského sektoru a která byla v únoru 2019 předložena všem členům Vlády ČR i poslancům PSP, navrhujeme bezprostřední zahájení kroků, nutných k odpovídající podpoře zachování lesních ekosystémů a všech jejich funkcí. Věříme, že si je politická reprezentace vědoma závažnosti situace v českých lesích a dopadů na lesnicko-dřevařský sektor i celou společnost," řekla k jednání vlády na Vysočině Andrea Pondělíčková, tajemnice LDK. 

Celé znění tiskové zprávy LDK si můžete stáhnout zde.

MZe povolí celoročně lovit daňky kvůli ochraně sazenic

Ministerstvo zemědělství chce, aby myslivci mohli celoročně lovit daňky a jeleny sika, kteří ožírají sazenice zejména listnatých stromů vysazovaných po kůrovcové kalamitě. Proto hodlá v následujících týdnech novelizovat vyhlášku. Uvedl to na výjezdním zasedání vlády náměstek ministra zemědělství pro řízení lesního hospodářství Patrik Mlynář, podle nějž je vysoké v některých regionech příliš mnoho. 

Podle současné legislativy se jeleni a laně sika mohou lovit od srpna do poloviny ledna, daňci a daněly od poloviny srpna do konce roku. Novelizace vyhlášky by měla jejich odlov zintenzivnit a pomoci tak k ochraně sazenic stromů, které zvěř ožírá. "Je to jedno z opatření, kdy chceme uvolnit ruce myslivcům, tím pádem by byl menší tlak na sazenice a na obnovované lesy," uvedl náměstek.

CZECH FOREST think tank: Na skutečnou pomoc lesům ještě není pozdě

Návštěva premiéra vlády ČR a ministrů v lesích postižených suchem a kůrovcovou kalamitou jednoznačně dokládá závažnost problému i jeho celospolečenský dopad. Zástupci CZECH FOREST think tank (CFTT) tuto aktivitu vítají a očekávají rychlé a efektivní kroky vlády a dotčených ministerstev, které povedou k záchraně co největší části lesů a minimalizaci možných škod.

Bohužel jako členové CZECH FOREST think tank, který inicioval vznik Lesnické výzvy, musíme podobně jako drtivá většina lesníků konstatovat, že dosavadní, zejména finanční podpora státu v boji s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou je nedostatečná. A to zejména s ohledem na škody, které v lesích vznikají a celospolečenský rozsah problému, jenž nejlépe dokládá riziko dalšího vysychání krajiny a snížení dostupnosti pitné vody.

Ministryně financí další konkrétní podporu nepřislíbila. V boji s kalamitou tak, již vlastníci a správci lesů nebudou mít z důvodu extrémního propadu cen dříví a očekávaného kolapsu trhu prostředky s kalamitou dále bojovat a vzniklé kalamitní plochy zalesňovat.

Boj s kůrovcem a dalšími škůdci je vlastníkům a správcům lesů uložen lesním zákonem. Vlastník musí vytěžit a sanovat veškeré kůrovci napadené dříví. Vzhledem k rozvoji kalamity se na trh dostává extrémní množství dříví. Převis nabídky nad poptávkou a reálnými zpracovatelskými kapacitami vede k propadu cen. Situaci ještě zhorší rozvíjející se kalamita v okolních zemích, která povede o omezení našich exportních možností. V ČR totiž nezpracujeme ani polovinu dříví, které by mělo být podle prognóz letos napadeno. Neprodejné dříví tak bude muset být v milionových objemech skladováno a asanováno, aby se z něj kůrovec dále nešířil.

V jaké jiné situaci by měl stát zasáhnout - pomoci? Inspirací by mohla být např. tzv. Záchranná síť EU, hojně využívaná v zemědělství, jejíž mechanismus umožňuje intervenční nákup problematických komodit státem a tím stabilizaci trhu. Ať již jakoukoli finanční formou by tedy měl český stát přispět k nákupu napadeného dříví, jeho skladování a asanaci. V budoucnosti bude třeba podpořit také co nejrychlejší zalesnění kalamitních ploch, a to u všech vlastníků lesů. Je dobře, že vláda dělá maximum, ale sucho a kůrovcová kalamita decimuje lesy od roku 2015 a první drobné kroky se objevily až v roce 2019. Byť například úpravy legislativy nebo aktuální opatření obecné povahy vlastníkům lesů přineslo zlepšení možností boje s kůrovcovou kalamitou.

Celou tiskovou zprávu najdete na www.czechforest.cz.

Zdroj: TZ CFTT

Red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+24 # BIRKE 2019-05-17 08:17
Je klasický předvolební meeting od vlády , jestliže p. Babiš nevěděl co se děje v lesích , tak by měl podat demisi . Stejně jako prohlásil že je zděšen z toho , že je Česko nesoběstačné v produkci potravin . Jeho firmy podnikají jak v lesnictví tak zemědělství . Když člověk cokoli nezaplatí , tak ho státní hydra.vyžene pod most . V případě kůrovcové kalamity stačilo.aby se dodržoval zákon o lesích a nebechali v lesích řádit mafii pod vedením LČR s.p. . Nic jiného nebylo potřeba , dnes když hodně lidí přišlo o majetek ve statisícových částkách tak si dělá vláda výlety za peníze lidí co stát připravil o lesy.
+8 # lesmistr 2019-05-19 00:46
Pane, není to jednoduché. Je velice smutný pohled na lesy zničené kůrovcem. A k tomu ještě ten zcela beznadějný pohled na delegaci, která se vydala na výlet. A to je na snímku jenom té delegace část. Možná, že by se řešení našlo v tom, že by byl podnik LČR rovněž předán do známého svěřeneckého fondu. Tam je totiž stálý dohled. A odpovědné hospodaření.
+11 # lesmistr 2019-05-16 12:04
V Lidových novinách je upřesnění. Dočteme se mimo jiné o tom, že jelení zvěři "nechutnají smrky". Proto zatím nebude úprava její doby lovu. A co loupání? Vysoká podle mínění lidí z MZe a vedení LČR s.p. nejspíš smrky neloupe s "chutí", ale protože potřebuje složku potravy, která vyskytuje pod kůrou. Další perly, které dokazují, jaký chaos vládne tam, kde se má rozhodovat, viz článek v LN. Další informace jistě brzy přijdou. Pokud se skutečně začne lovit celoročně ( je psáno obě pohlaví), tak bude nutno, pokud ještě bude platit dokument o plánu lovu, provést nové ( pravdivější!) sčítání zvěře. Ale to pouze v případě, že bude ještě potřeba. Přiznám se, že nevím, co se bude dít. Ale moc dobře to nevidím. Očekávám reakci vedení ČMMJ, byť oficiálně zastupuje "pouze" polovinu aktivních myslivců. Ta polovina totiž čítá cca 60 000 členů Jednoty.
Můj kamarád, taky myslivec a člen ČMMJ, mně dnes napsal do e-mailu verš, cituji.
"CEKÁM ZPRÁVU Z JEDNOTY
OD JIŘÍHO JANOTY".
+20 # Starý 2019-05-16 08:33
Výklad pro zúčastněné!
Pozorně čtěte vyjádření Mze, dělají je odborníci na manipulaci.
Takže vždy dáme-ale kdy?, chceme-ale kdy?, žádáme -ale kdy a tak dále....
Žádné bude poskytnuto do .., vydáme do ..., a tak dál.
Nebudu unavovat, ale jedná se o komunikaci a pokud někdo něco jasně definuje, jde o veřejný příslib, který lze vymahat ... i soudně.
Tak nám dále slibujte a balamuťte.
Ale věřte i veřejnost si hlídá co a jak se podává :-)
+13 # Starý 2019-05-16 05:48
Páni z ministerstva zase jen slibují.
Tak navrhuji za ně:
vydejte opatření obecné povahy!!

Oprávnění pro vlastníka lesa, k odstřelu spárkaté zvěře dle potřeby.

Myslivci to jak dodnes prokázali, "nestíhají" a škody v lesích, jen rostou....

Tak jednejte rychle.

Ale pro nezúčastněné podotýkám, že jde o opatření ve prospěch "lesa" a ne v prospěch myslivosti, jak je činěno ze strany Mze dosud...tak snad???

Zvěřina by byla lovce. Měl by povinnost oznámit odstřel uživateli honitby, který by do 24 hod měl povinnost vyzvednout trofej. Pokud by ji nevyzvedl, poté by i trofej byla lovce.
To proto, aby se skutečně jednalo o opatření ve prospěch lesa a ne povolení k odstřelu trofejové zvěře a pod.

A ještě pro "myslivce":
Tam kde jsou solidní, nic nehrozí a tam kde se lže a podvádí - bohužel i za asistence státu, tam se "bohužel" stavy zvěře konečně napraví !!

Jen stále vidím nespravedlnost v podpoře lovu u myslivců - placení za odstřel...
U lesáků nevidím jednoznačně škodu za poškozený stromek!!!
+11 # lesmistr 2019-05-15 21:57
Pokud, jak je napsáno v posledním odstavci článku, viz výše, je smysl plánované vyhlášky myslivcům "UVOLNIT RUCE", tak to jistě budou brát jako DOBRÝ SKUTEK ze strany MZe! Ještě čekám o doplnění vyhlášky o jelení a mufloní zvěř, ta přeci škodí na porostech v určitých oblastech daleko více.
+9 # lesmistr 2019-05-15 21:46
Viděl jsem dnes v TV dvě reportáže z cesty premiéra a několika ministrů na Vysočinu a slyšel také slova náměstka Mlynáře. O úpravě doby lovů "daňků a srnců", viz výše, nemluvil. To bych zpozorněl. Nevím, zda se bude jednat skutečně o jenom "daňky a srnce", tedy o samčí pohlaví a nebo o pohlaví obě. Vím, v Evropě jsou země země, kde je povoleno lovit srnce od 1.5. a je povolen celoročně lov nedospělé samičí srnčí zvěře. Pokud by u nás byl povolen celoroční lov ( a to "jenom" srnčí a dančí samčí zvěře), znamenalo by to zásadní změnu. A zeptal bych se, proč byla vynechána zvěř jelení a mufloní.
Ale i kdyby se mělo jednat "jenom" o samčí pohlaví. Nebo že by již na MZe předpokládali, že stavy jelení a mufloní zvěře "zvládnou" regulovat vlci, a proto zatím onen (ne)přístup MZe a MŽP k výskytu vlků u nás? Nedávné rozhodnutí o prodloužení doby lovu kolouchů jelena, dančat a muflončat do 31.3. považuji za DOBRÉ. Ale zmíněnou, viz článek, úpravu doby lovu, zatím "daňků a srnců" na celoroční považuji za skutečně průlomovou. Že by to však byl pouze okamžitý nápad pana náměstka Mlynáře, aby se taky "něco udělalo" ze strany MZe pro ochranu lesa, to si nemyslím. Asi se opravdu něco chystá. Každopádně záběry na zničené lesy budí velice smutný dojem. A proto volání po výrazné redukci stavů spárkaté zvěře musí myslivci chápat.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 3733

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2090

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 1980

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Zobrazení: 1728

Od poloviny loňského roku jedná církev o směnách lesních pozemků s Lesy České republiky. Jaké jsou hlavní důvody...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1496

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 1496

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě