logo Silvarium tisk

SILVANUS – nástroj EU k boji proti hrozbám lesních požárů a ke zlepšení odolnosti lesů

SILVANUS je mezinárodní projekt financovaný EU, jehož hlavním cílem je vytvořit inovativní technologickou platformu pro prevenci a likvidaci lesních požárů a udržitelný management lesů. Jediným zapojeným subjektem z České republiky je Hasičský záchranný sbor (HZS) Moravskoslezského kraje. Zeptali jsme se proto na dosavadní poznatky a zkušenosti plynoucí z účasti v tomto projektu.

 


Rozhovor s mjr. Ing. Markem Gašparínem, Ph.D., vedoucím pracoviště pro Evropské fondy a zahraniční spolupráci HZS Moravskoslezského kraje

Výzvy v oblasti lesních požárů

  • Jaké výzvy v oblasti lesních požárů a jejich hašení vnímáte z pozice českého hasiče v souvislosti se změnami klimatu?

 Změna klimatu je, i když se tuto skutečnost snaží někteří zpochybňovat, nepopiratelný fakt. Jako hasiči vnímáme změny vzorců klimatu a s tím související výzvy. Těmi jsou mimo sucha a lesních požárů například i bleskové povodně. A když mluvíme o lesním prostředí, musíme určitě zmínit i větrné smrště, silné bouřky a přívalové deště. Všechny tyto přírodní jevy silně ovlivňují lesní ekosystémy, ale mají také významný dopad na naši společnost ať už na lokální, regionální nebo národní úrovni. Na to je potřeba reagovat v kontextu zvýšení jak připravenosti jednotek požární ochrany (odborná připravenost, pořizování potřebného vybavení), tak legislativního rámce prevence a připravenosti na likvidaci mimořádných událostí, ale také v oblasti obnovy a udržitelnosti lesů. Tento komplexní přístup bude vyžadovat úzkou spolupráci všech dotčených stran. HZS České republiky tuto výzvu vnímá a je připraven v této oblasti komunikovat a spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami.

Co se týče výzev v oblasti lesních požárů, velkým tématem je dojezd jednotek požární ochrany na místa požárů a zdroje požární vody v lesním prostředí. V obou těchto oblastech určitě existuje prostor na zlepšení a zvýšení úrovně spolupráce mezi hasiči, majiteli a správci lesů, správci povodí nebo orgány státní správy a samosprávy.

  • Podle hasičských statistik nejrozlehlejší  požáry u nás vznikají v nízkých výmladkových lesích nebo v lesích, kde probíhá těžba dřeva. Takové požáry představují až tři čtvrtiny zasažené plochy. Existují podrobnější statistiky, v jakých typech lesů (věk, zakmenění, smíšení, typ podrostu) je nebezpečí požáru a jeho závažnost nejvyšší?

Pravdou je, že tato data hasiči historicky neshromažďovali. Poptávka po tomto druhu informací ze strany odborné veřejnosti se změnila po požáru v Českém Švýcarsku. HZS České republiky začal, i na podněty odborné veřejnosti, v loňském roce tento druh informací shromažďovat. Věříme, že i tyto informace a jejich analýza napomohou lepšímu porozumění procesům vzniku, průběhu, likvidace a prevence lesních požárů.

Celkový počet požárů v ČR (2013–2022), z toho počet přírodních požárů, z toho lesní požáry (lesní požáry dlouhodobě tvoří téměř třetinu těch přírodních).

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Počet požárů

17 105

17 388

20 232

16 253

16 757

20 720

18 813

17 346

16 162

20 813

Z toho požáry v přírodě

3 363

4 102

6 212

3 440

4 082

6 450

5 525

4 645

3 588

6 816

Z toho lesní požáry

666

866

1 748

892

966

2 033

1 963

2 081

1 517

2 473

Zdroj: Statistická ročenka HZS ČR 2022

Účast v projektu SILVANUS

  • HZS Moravskoslezského kraje je jediným subjektem z České republiky zapojeným do projektu SILVANUS. Jaký byl hlavní impulz pro vaše zapojení do tohoto projektu?

HZS Moravskoslezského kraje se dlouhodobě angažuje v různých národních i mezinárodních profesních a projektových aktivitách. Zapojení do projektových aktivit s sebou přináší množství benefitů jak pro sbor, tak pro naše příslušníky. Prostřednictvím realizace těchto projektů dokážeme získávat nové informace a znalosti, zvyšovat své dovednosti, sdílet dobrou praxi a vyvarovat se té špatné či třeba navazovat různá profesní partnerství. V neposlední řadě účast na realizaci mezinárodních projektů s sebou přináší i finanční benefity.

Příklad autonomního 3D mapování venkovního prostoru roboty.

  • Projekt SILVANUS sdružuje experty z oblasti životního prostředí, technických věd i společenských věd. Jaká je primárně role HZS Moravskoslezského kraje? Na základě jakých kritérií jste se stali součástí konsorcia 49 partnerů z 18 zemí?

Projekt SILVANUS je financován v rámci programu EU s názvem HORIZON 2020 a má přímou souvislost se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal). HORIZON 2020, v novém programovém období přejmenovaný na Horizon Europe, je program zaměřený na podporu vědy a výzkumu. Obecně se dá říci, že vyvážené projektové konsorcium se skládá ze tří skupin partnerů – vědecko-výzkumných institucí, technologických partnerů (výrobci technologií) a koncových uživatelů. HZS Moravskoslezského kraje v projektu SILVANUS zastává roli koncového uživatele, v tomto případě emergentní složky. Nicméně v projektu SILVANUS je koncových uživatelů více a ne nutně to musí být jen emergentní složky. Koncové uživatele v tomto případě představují například i majitelé a správci lesů.

  • Projekt SILVANUS má nastaveno 12 pilotních území v 11 zemích. Jedno z těchto míst je v Moravskoslezských Beskydech, kde loni proběhl dvoudenní workshop. Co bylo jeho předmětem?

V případě projektu SILVANUS se podařilo poskládat velmi širokou paletu pilotních území. HZS Moravskoslezského kraje nabídl partnerům jako jedno z pilotních území oblast Moravskoslezských Beskyd, konkrétně se jedná o lokalitu Kyčera v katastru obce Krásná. Lokalita je ve správě Lesů České republiky, s. p., se kterými při realizaci projektových aktivit na tomto území spolupracujeme. Velmi si ceníme jejich dobré vůle, vstřícného postoje a angažovanosti v těchto činnostech.

Počátkem října loňského roku jsme v Ostravě a následně v Beskydech v lokalitě Kyčera realizovali pilotní demonstraci projektu SILVANUS. Byla to dvoudenní akce, jejímž cílem bylo představit projekt SILVANUS, jeho cíle a vyvíjené technologie. Jako hasiči jsme zároveň připravili ukázku nejmodernější techniky a technických prostředků HZS České republiky pro hašení lesních požárů. Druhý den bylo realizováno společné cvičení s tematikou hašení lesního požáru. Během tohoto cvičení bylo představeno nasazení hasičské techniky při simulovaném hašení lesních požárů a zároveň byly představeny dílčí projektové technologie a demonstrováno jejich využití při hašení lesních požárů.

Technologické inovace

  • Které konkrétní technologické inovace a vybavení jste měli zatím možnost vyzkoušet a s jakými poznatky?

V rámci projektu SILVANUS jsou vyvíjeny jak nové dílčí nástroje a technologie (např. SW aplikace pro rozpoznávání rostlin nebo predikci šíření lesních požárů), tak nová integrační platforma. Ta by měla umožnit integrovat do jednoho prostředí data z různých dílčích, již existujících technologií a systémů. Během demonstrace v České republice jsme měli možnost vyzkoušet nasazení dronů, robotů, zařízení pro detekci požárů nebo nově vyvíjenou mobilní aplikaci pro ohlašování lesních požárů. Naši příslušníci se však v rámci účasti na některých dalších demonstracích měli možnost seznámit i s dalšími produkty projektu SILVANUS.

Ukázka komerčních robotů osazených technologií pro 3D mapování a autonomní pohyb. Foto: HZS Moravskoslezského kraje 

V loňském roce byl projekt stále ještě v první polovině své realizace, proto dosud není namístě vyhodnocovat konkrétní výstupy a závěry. Nicméně jako hasič mohu říci, že naše dosavadní zkušenosti jsou pozitivní a moderní technologie mohou rozhodně zlepšit efektivitu hašení lesních požárů (včasná detekce, monitoring reálné situace, predikce rozvoje, podpora rozhodovacích procesů atd.).

Projekt SILVANUS

SILVANUS je rozsáhlý projekt financovaný EU jako součást programu HORIZON 2020 a je realizován v rámci Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Projekt SILVANUS sdružuje experty z oblasti životního prostředí, technických i společenských věd, jejichž cílem je podpořit regionální i národní kapacity a zdroje související s managementem lesů a lesních požárů.

Hlavním cílem projektu je vytvořit inovativní technologickou platformu pro prevenci a likvidaci lesních požárů a udržitelný management lesů, který je aplikován ve třech fázích:

– Fáze A – Prevence a připravenost (modelování požárů, simulace reálných prostředí a scénářů ochrany lesů, školicí a vzdělávací programy, mobilní aplikace pro zapojení občanů)

– Fáze B – Detekce a reakce (analýza počasí, modelování chování požárů, integrace technologií pro likvidaci požárů, UGV a UAV prostředky, technologie pro detekci lesních požárů, infrastruktura bezdrátové komunikace emergentních složek)

– Fáze C – Obnova a adaptace (geografická data, modely biodiverzity, ekologická klasifikace lokalit, management lesů, strategie obnovy půdy, obnova přírodních zdrojů)

Projektové konsorcium tvoří 49 partnerů z 18 zemí světa, kromě evropských zemí jsou to instituce z Indonésie, Austrálie a Brazílie. Projekt byl zahájen v říjnu 2021 a končí v březnu 2025, rozpočet činí 24 milionů eur. Koordinátorem projektu je Università Telematica Pegaso z Itálie.

SILVANUS ověřuje inovativnost a použitelnost své platformy prostřednictvím realizace 12 pilotních lokalit v 11 zemích Evropské unie, Austrálie, Brazílie a Indonésie.

Děkuji za odpovědi (16. 2. 2024), Petra Kulhanová

Celý rozhovor najdete v březnovém čísle Lesnické práce

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Dobrá věc se podařila

Dobrá věc se podařila

Zobrazení: 4444

Filip je mladý lesník a myslivec, student lesnické fakulty, který při práci v lese utrpěl těsně před...

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Zobrazení: 3632

Ve funkci ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS) končí Roman Vohradský. Informovalo o tom ministerstvo...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 3571

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Slovenská firma chce po Lesích ČR 220 mil. za nedodané dřevo, podnik to odmítá

Slovenská firma chce po Lesích ČR 220 mil. za nedodané dřevo, podnik to odmítá

Zobrazení: 3453

Okresní soud v Hradci Králové dnes začal projednávat žalobu slovenské společnosti Drevoindustria Smolenice na státní podnik...

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Zobrazení: 3373

Video a anketa uvnitř. „Nerozumím převládajícímu paradigmatu středoevropského lesnictví a ochrany přírody, které zdůrazňuje, že lokální...

Letošní Cena Ing. Jiřího Nováka byla udělena Pavlu Bednářovi za výzkum modřínu

Letošní Cena Ing. Jiřího Nováka byla udělena Pavlu Bednářovi za výzkum modřínu

Zobrazení: 3230

Projekt „Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem klimatické změny“ realizovaný v rámci Výzkumného...

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě