logo Silvarium tisk

Spolupráce mezi ČR a Německem má podpořit biologickou rozmanitost lesů

Aktualizováno 10. 10. Ministr zemědělství České republiky Marian Jurečka a ministr výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christian Schmidt podepsali 7. 10. 2016 Pražskou deklaraci o lesích, ve které oceňují výsledky strategického dialogu mezi oběma zeměmi. 

Zdůraznili, že integrace podpory biologické rozmanitosti do trvale udržitelného obhospodařování lesů je nezbytná. Tímto způsobem obě země pomáhají naplňovat Lesnickou strategii EU.

„Spolupráce s Německem v oblasti lesnictví se osvědčila, proto v ní budeme pokračovat. Chceme ji ještě rozšířit a uspořádat semináře pro nestátní vlastníky lesů a ochránce přírody. Umožní nám to lepší dialog, který povede k vzájemně respektovaným kompromisům mezi hospodářskými cíli vlastníků lesů a zájmy ochrany přírody," řekl ministr Marian Jurečka.

V rámci spolupráce si Německo a Česká republika vyměňují zkušenosti. Odborníci na lesnickou problematiku absolvují návštěvy v sousední zemi a účastní se seminářů. Jejich hlavním tématem je vztah mezi ochranou přírody a hospodařením v lesích, škodách způsobených zvěří, druhy dřevin a změna klimatu nebo postup proti kůrovci v ochranných zónách kolem bezzásahových území.

„Jsem rád, že právě toto téma bylo vybráno pro bilaterální spolupráci. Výstupy naší společné práce ukazují, že biologická rozmanitost lesů může být zvyšována velmi jednoduchými, ale promyšlenými opatřeními, jako je například ochrana vybraných stromů s vysokou hodnotou pro biologickou rozmanitost. Výsledky dále prokazují, jak důležité je hospodaření v lesích pro zvyšování biologické rozmanitosti," řekl ministr Jurečka.

Ministr Schmidt doplnil, že trvale udržitelné obhospodařování lesů není v rozporu s podporou biologické rozmanitosti. Zdůraznil, že integrační přístup je nejlepší strategií, jak účinně zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost lesů a zároveň poskytovat mnoho dalších ekosystémových služeb. Dokládá to řada zkušeností. Využití integračního přístupu ve velkém měřítku v lesích je klíčovou strategií k dosažení vzájemně provázaných cílů v oblasti biohospodářství a biologické rozmanitosti.

Ministři také vyzvali ostatní evropské země, aby se k jejich úsilí připojily. Vyjádřili podporu Evropskému lesnickému institutu tím, že zdůraznili potřebu širšího využívání vědeckých poznatků při tvorbě politik a rozhodování o lesích na národní úrovni i na úrovni EU.

Spolupráce mezi oběma zeměmi je založena na výzkumném projektu Evropského lesnického institutu, nazvaném „Integrate" (více informací o tomto projektu naleznete na http://www.integrateplus.org/). 

Jak pro Silvarium.cz uvedl předseda Pro Silva Bohemica Milan Hron, na závěrečné konferenci projektu mj. padlo: Udržení biodiverzity a ekosystémových vazeb nabývá v souvislosti s vnějším tlakem na lesy (klimatická změna, stále intenzivnější využívání) stále většího významu. Společný program německého a našeho ministerstva zemědělství ukazuje, jak lze přejít od proklamací k alespoň malým činům v lesnické praxi – v tomto případě při plánování a vyznačování těžebních zásahů. Cílené zachovávání mikrobiotopů (jejich vyhledávání a hodnocení lze nacvičit na v rámci programu Integrate+ zřízených tréninkových plochách) je základní podmínkou udržení části druhové pestrosti lesů vázané přímo na stromy. K udržení větší biodiverzity jsou samozřejmě nutné kromě mikrobiotopů i velkoplošnější prvky. Druh, velikost a frekvence lesnických zásahů biodiverzitu silně ovlivňují. Vzrůstá se stálostí lesního prostředí (charakterizovanou např. stářím stromů) a pestrostí dřevinné skladby, a naopak klesá na holinách – podle souhrnné celoevropské studie o 24–40 %. "Pokud budeme úsilí o podporu biodiverzity integrovat do lesnické praxe, postačí ke stejnému výsledku o 30 % méně ploch než v případě oddělení „území ochrany" a „plantáží". Kdo tedy považuje biodiverzitu v lese za důležitou, dostává vodítko a díky aktivitě odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství a LČR, s.p. možnost získat další poznatky. I díky nim by se snad čeští lesníci zas mohli stát v lese osobami respektovanými širokou veřejností," dodává M. Hron

red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2456

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2226

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2125

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Postavme lesníka Filipa zase na nohy

Postavme lesníka Filipa zase na nohy

Zobrazení: 1766

Pomozme Filipovi, mladému lesníkovi a myslivcovi, s rehabilitací po těžkém úraze, který se mu stal těsně před...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1764

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1619

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě