logo Silvarium tisk

SVOL: Návrh státního rozpočtu na příští rok je k lesům macešský

 24. října začíná Poslanecká sněmovna projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2019. Jeho součástí jsou finanční prostředky pro zemědělství a lesnictví v celkové výši 57 mld. Kč. Jak uvádí v tiskové zprávě SVOL, pouhých 621 mil. Kč je vyčleněno pro lesnictví, což představuje 1,09 %. Oproti roku 2018 došlo podle sdružení ještě ke snížení o 20 mil. Kč.

"Vypadá, jakoby se vláda domnívala, že se v našich lesích nic neděje, že vše je v naprostém pořádku. Přitom je již všeobecně známé, jaká obrovská katastrofa v podobě sucha a kůrovcové kalamity naše lesy postihla," uvádí František Kučera, předseda SVOL.

Zemědělcům způsobilo letošní sucho rekordní škody. Ministerstvo zemědělství a Agrární komora je vyčíslily na 10 až 12 mld. Kč. Škody v obdobné výši, tj. asi 12 mld. Kč, způsobené suchem a kůrovcovou kalamitou odhadují experti i v lesích. Úhrada alespoň poloviny této částky by mohla výrazně pomoci vlastníkům lesů. Zoufalou situaci zejména malých a středních lesnických podniků by pomohla částečně řešit náhrada za ztrátu zpeněžení z národních zdrojů ve výši cca 3000 Kč/ha, o níž SVOL jedná s vedením Ministerstva zemědělství. Náhrada vychází z poklesu tržeb způsobených suchem a kůrovcovou kalamitou oproti předchozímu roku, podobně jako v případě za ztráty suchem způsobené na produkci zemědělským podnikům.

Situace se však průběžně zhoršuje a dnes SVOL kalkuluje celkovou potřebnou částku na 5–6 mld. Kč, ta ale v kapitole rozpočtu Ministerstva zemědělství chybí. SVOL proto žádá poslance o přehodnocení návrhu zákona o státním rozpočtu a o odpovídající navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství na rok 2019 nebo změnu struktury rozpočtu tohoto resortu a zvýšení finanční podpory pro lesní hospodářství.

"Pokud vlastníci lesů nebudou mít finanční, personální i technické kapacity na utlumení první vlny rojení kůrovce, mohou podle odhadů kůrovcové těžby v příštím roce dosáhnout až trojnásobku běžných ročních těžeb, tj. 50–60 mil. m3. Tak obrovské množství dříví v tak krátkém čase povede k naprostému kolapsu celého zpracovatelského řetězce a trhu. Při tak dramatickém nárůstu kůrovcových těžeb bude nutno následně zalesnit 60 000 i více hektarů holin ročně. K tomu bude potřeba obrovské množství sazenic, což jsou další náklady. Jestliže stát vlastníkům lesů nepomůže, velmi pravděpodobně se tento scénář bude opakovat několik let po sobě, takže za 8–10 let může být zničeno i půl milionu hektarů lesů, což představuje asi 15 % všech našich lesů," domnívá se předseda SVOL.

Podle SVOL se ve výsledku naší společnosti tato „úspora" v rozpočtu na rok 2019 během příštích desetiletí mnohonásobně prodraží. "Českou krajinu postihne ekologická katastrofa s výrazným omezením zejména hydrické, klimatické a rekreační funkce lesů. V situaci, kdy čelíme stále rostoucímu dlouhodobému nedostatku vody a plánujeme mnohamiliardové investice na zadržování vody v krajině, se paradoxně zbavíme nejpřirozenějšího producenta i rezervoáru vody – lesů, asi 40 % lokálních srážek vzniká odpařováním vody z lesů. Kde není les, není ani voda," připomíná František Kučera.

Podle TZ SVOL, red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+18 # Lynx 2018-10-23 16:37
Jen se ukazuje, že leta letoucí vládnou diletanti. Ministerstva se proměnila v zaopatřovací sociální ústavy pro neschopné. Schopní podnikají v privátní sféře, protože se uživí sami.
A bude hůř. Je otázkou několika let, než se do státní správy "upíchnou" první plody inkluze. To bude teprve veselo.

Většina ovcí ve státě stále věří, že to s nimi politici myslí dobře. Omyl, jde pouze o jejich hlasy jednou za období. Národ hloupne a nadává v hospodách. Mladá generace odchází do zahraničí.
Jedná se o problém systémový a společenský, nikoliv jen lesnictví. Smutné.
-21 # Vladimír Pelíšek 2018-10-23 11:06
Potřebují "odpovědní činitelé" v LH ještě jasnější důkaz, že vláda, parlament (podobně jako veřejnost, které zastupují) nejsou na jejich straně?

Že veřejné mínění je jednoznačné - špatně hospodaříte, pěstujete nesprávné dřeviny v nesprávném zastoupení na naprosto nevhodných lokalitách, tj. DĚLÁTE FATÁLNÍ CHYBY, takže si je sami zaplatíte - ze svého, nikoliv z našeho?

Proboha - co si tady ještě stále nalháváte, vy všichni notoričtí mínusáři? Že je vám stále někdo ještě na ty vaše smrčky v řadách zvědavý? Že vám někdo bude ochotně přispívat na to, abyste bez sebereflexe pokračovali nerušeně v chybách, které děláte?

Vyjeďte z České republiky na kteroukoliv světovou stranu, a najdete tam zdravější a přírodě bližší lesy, lesy v lepším stavu, než u nás, v tomto skanzenu lesnického dinosaurismu 19. století.

Třeba se umínusujte, ale jestliže nepochopíte, že dokud neprojevíte vůli radikálně změnit přístup k lesnickému hospodaření, veřejnost na vaší straně prostě nebude, tak se nic nezmění.

Je doslova tragikomické, že v době, kdy v případě současného klimatu hrozí během 10-15 let téměř vymizení hlavní lesní dřeviny v ČR, v době, kdy v tak lesnicky vyspělých zemích, jako je Švýcarsko, Slovinsko, jižní Polsko nenajdete holoseč, se česká "odborná veřejnost" pře o to, jestli není podíl 40% listnáčů náhodou příliš vysoký a jestli povolit výběrný hospodářský způsob na tolika či tolika ZKUŠEBNÍCH plochách!

Jděte do sebe, příslušní pánové, a to hodně hluboko - dokud je čas. Berte to jako přátelskou radu.
+6 # kozorozec 2018-10-22 19:51
konečne sa Vám otvárajú oči, páni lesníci a drevári
-24 # Vladimír Pelíšek 2018-10-23 09:25
Tak tak. Vztekají se, mínusují - a argumenty opět nula nula nic, inu už to známe...
Naprosto logicky se ptám: - co měl stát, společnost, národní hospodářství či jak to nazveme, z lesnictví v "časech hojnosti"? Mizerné 1% HDP? Z neskutečné TŘETINY rozlohy státu?? Navíc - každý rozumnější hospodář, otec rodiny vytváří v takových časech rezervy, zejména pokud jde o obory, kde se jeden rok "urodí" a druhý rok "neurodí".
Kde mají teď ty rezervy např. LČR?
Proč by se mělo cpát do chřtánu někomu, kdo zisk buďto ani nevytvoří, nebo sice vytvoří, ale pouze a čistě na úkor životního prostředí této země (holoseče, smrkové paseky, eroze atd.)??? vytvoří tedy zisk na dluh?
Jakou to má logiku? Můžete mi to vysvětlit místo svých slabošských mínusů, pánové?
Chápete už, že vám občané na vaše hospodaření na úrovni 19. století už nehodlají dále půjčovat?
+31 # Saltazar 2018-10-23 10:23
Když to rozeberu:
LČR rezervy bylo donuceno rozpustit ve státním rozpočtu pokud se nemýlím. Netvrdím, že hospodaří správně ale tohle je fakt.
1% HDP ze 33% země? Lesy většinou rostou tam, kde by se nic jiného neuživilo, ta tam jsou předválečné časy kdy se oralo co se dalo. Navíc je na lesnickou produkci navázána další odvětví, která mají na HDP další podíl.
Kdyby nebral peníze na základě rozmaru počasí nikdo, tak je to fér. Vysvětlete mi, proč by do lesnictví jít neměly, když do něj jdou v okolních státech, nemluvě o masivní podpoře zemědělství, které hospodaří s půdou daleko hůře jak lesy.
-22 # Vladimír Pelíšek 2018-10-23 10:53
Protože jen taková podpora je smysluplná, která je systémová a skutečně něco vytváří, nikoliv pouze prohlubuje dluh, který budou muset zaplatit další generace.
Podívejte se na jiné články zde - například o tom, jak se jisté skupiny lesníků bouří proti navyšování podílu listnáčů.
Takže si to shrňme - stát nasype z peněz daňových poplatníků do lesů x stovek miliónů navíc, dotyční tyto peníze použijí na pokračující výsadbu 60% smrku v pahorkatinách, budou dál vesele dělat holoseče - a výsledek?
Za dvacet, třicet, padesát let budou jejich nástupci stát zase s rukou nataženou: - pomoz nám, státe, pomoz!
Pomáhat někomu, kdo je z důvodu vyšší moci v nouzi, je správné, ale určitě není správné pomáhat někomu, kdo tyto prostředky použije především na to, aby pokračoval ve svých stávajících chybách v hospodaření a do budoucna tím vytvořil ještě větší škodu, než za kterou nyní žádá kompenzaci.

Proto tvrdím: - pomoc státu by měla být striktně podmíněná bezpodmínečným závazkem uvedených subjektů, že změní své hospodaření do té míry, že budoucí generace lesníků tuto pomoc už nebudou potřebovat.

A jiné státy? Neexistuje jediný v našem okolí, který by měl tak obrovské % stanovištně nevhodných lesů a monokultur, jako Česká republika!

Jestliže někomu uschne vlivem sucha jarní výsadba buku nebo jedle, je kompenzace státu smysluplná. Jestliže ale někdo žádá kompenzaci státu za smrkovou plantáž, která mu coby dvacetiletá uschla ve 4.LVS, byla by taková podpora výsměchem!
+19 # Saltazar 2018-10-23 15:36
Sleduji ty diskuze tady a je to fakt často na hlavu, ovšem těžko říct, kdo s diskutujících má opravdu nějaký vliv. Nenechával bych se tím tak unést. Dát jisté podmínky, za kterých bude poskytnuta pomoc je rozumné, ovšem kdo je sepíše? Ministr alá agrární komora, lesníci či aktivisti? To fakt vidím černě. Každopádně zalesnění holin či změna druhové struktury je poměrně nákladná věc. Mnohem nákladnější právě když nesázíte smrk. Jen cena sazenic, počty na hektar, náklady na výchovu,...Ale to snad ví každý. Takže pokud se to má někam hnout opravdu nestačí změnit zákon a počítat s tím, že každý bude podle toho skákat.
-14 # Vladimír Pelíšek 2018-10-23 15:52
To máte pravdu. Situace v lesnictví je patologická už řadu dekád a klíčové změny se stále jen odsouvají. O nevhodnosti smrkových monokultur se mluvilo už před 70 lety. Před 55 lety se od nich na dekádu ustoupilo, aby se před 45 lety vrátily v dosud nejobludnější podobě. Před 35 lety se ovšem zmínky o nutné přeměně dřevinné skladby dostaly i do publikací typu přírodovědných atlasů pro děti.
Po převratu zase - ale jen slova a slova, činy skoro žádné. Uběhlo dalších 20 let a jaká je situace? Tváří v tvář nejbrutálnější kalamitě, jakou novodobé lesnictví pamatuje, se dotyční handrkují, jen aby mohli zachovat smrku v lesích co nejvíce, a jejich největším nepřítelem není ropácký lesník, který by zasmrčil nejraději i Pálavu, kdyby směl, ale ochránce přírody, který pravdivě informuje o reálném stavu našich lesů i faktorům, které jej způsobily.
Úplně mě mrazí, když čtu, jak jacísi pomatenci, kteří prostě dodnes nepochopili, že jim smrk už zkrátka neporoste, protože oteplení o 3 stupně a ztrátu 2/3 letních srážek prostě v pahorkatině střední Evropy nedává, sepisují petice, jen aby toho smrku mohli i dál vysazovat co nejvíc.
Ale pro koho? Pro ty, kdo ho budou za 20-40 let muset kácet na palivo???
Když jim toto vše řeknete, nedokáží víc než Vás mínusovat. Čí je potom vinou ta animozita mezi "lesníky" a "ochranáři"?
+43 # ToPi 2018-10-22 14:15
Nevěřil jsem tomu, ale teď už tomu věřím!! Vláda pro záchranu našich lesů neudělá vůbec nic. Je to jasný, pan Babiš podniká v zemědělství, kde bere horem dolem ať je mokro nebo sucho a v lesnictví v oboru těžba a školkařství, kde rejžuje teď enormně taky a kůrovcová situace mu maximálně vyhovuje. Zkrátka nás vysává až vysaje a pomáhá tím akorát sobě a jeho ministr Brabec mu k tomu svítí podporou všelijakých aktivistů co nemají ani metr čtvereční vlastního lesa. Už mě vytáčí, jak o lesích rozhodují ti, co les nemají. Všimli jste si taky toho?
-27 # Vladimír Pelíšek 2018-10-22 15:28
Žádné finanční pomoci netřeba, peněz je v lesnictví dost. Zajeďte se podívat třeba na budovu krajského ředitelství LČR ve Zlíně. Navrhuji tuto budovu prodat, příslušné pracovníky (kteří by stejně měli být nejméně 60% pracovní doby v terénu) převést na homeoffice, a za utržené prostředky spolufinancovat náklady na přeměnu druhové skladby ve Zlínském kraji.
Jsem přesvědčen, že v jiných krajích jsou k dispozici podobné zdroje. Tak kdo se toho ujme, pánové? Nebo budete dále porcovat medvěda pro sebe v časech hojnosti, ale zaplacení ztrát (čti: vlastních chyb) budete vyžadovat po všech?
+27 # lesmistr 2018-10-22 17:44
Nevím, kde to sebral, ale předseda Pirátů včera OVM prohlásil ( nutno poslechnout celou pirátovu větu!), že, co se týká Lesů ČR, je pan Babiš ve velkém střetu zájmů. A konec této věty, sice hůře slyšitelný byl, že skoro ve stejně velkém střetu je i ministr Toman. Copak i ministr Toman má kšefty se dřevem? To už by snad bylo moc? Premiér, to víme, ale že a ministr zemědělství kšeftují se dřevem?
Ministr Ťok chce privatizovat ČD Cargo a pan Babiš o tom neví. Když se to dozví, řekne, že ministr vůbec nic nerozhoduje. A potom se nedivme, jak to vypadá.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2445

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2223

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2121

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1758

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1611

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1595

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě