logo Silvarium tisk

Zobrazení položek podle značky: Rozhovor

Letošní rok si připomínáme 100. výročí od založení oddělení ochrany lesa v roce 1921, pozdějšího Ústavu pro ochranu lesa, jehož vznik byl iniciován tehdejší potřebou účinných nástrojů pro boj s mniškovou kalamitou. K příležitosti tohoto jubilea dnešního Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) si redakce Lesnické práce v korespondenčním rozhovoru povídala se současným ředitelem Vítem Šrámkem o jeho začátcích při nástupu do vedoucí funkce, poslání a roli ústavu při aktuálních výzvách a potřebách lesnictví i o významu stého výročí a budoucí úloze této instituce.

Kategorie: Lesnictví

O suchu a jeho dopadech na českou krajinu, potřebných opatřeních i projektu Intersucho, si redaktorka Lesnické práce prostřednictvím korespondenčního rozhovoru povídala s Miroslavem Trnkou, bioklimatologem a koordinátorem projektu Intersucho. 

Kategorie: Lesnictví

Americká společnost Forest Economic Advisors se v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu zabývá analýzou a zprostředkováním informací s využitím ekonomických modelů již mnoho let. Zpracované reporty, publikace a analýzy zachycují tyto zásadní momenty napříč kontinenty celého světa a pro širokou škálu klientů různých zájmových stran lesnického a dřevařského sektoru. Redakce Lesnické práce využila osobní návštěvy generálního ředitele kanadské pobočky Russella Taylora v únoru 2020, kdy ho požádala o korespondenční rozhovor, který přinášíme na Silvarium.cz ve zkrácené verzi.

Kategorie: Lesnictví

Jaký je aktuální rozsah kalamity u Lesů České republiky, jaká bude strategie ochrany lesa v letošním roce nebo jak bude vypadat lesnické i ekonomické hospodaření státního podniku v následujícím krizovém období, ale i mnoho dalších informací a myšlenek si můžete přečíst v rozsáhlém rozhovoru redakce Lesnické práce s generálním ředitelem Lesů ČR Josefem Vojáčkem v únorovém čísle. Na Silvarium.cz vám přinášíme zkrácenou verzi článku. 

Kategorie: Lesnictví

Saské státní lesy, sousedící na hranicích Krušných hor s Českou republikou, spravují přibližně 220 tisíc ha lesních porostů na 12 lesních správách a tři velkoplošná chráněná území. Vysoké stavy zvěře a s nimi související problémy s obnovou lesa byly důvodem ke změně přístupu mysliveckého i lesnického managementu. Dirk–Roger Eisenhauer, vedoucí Kompetenčního střediska pro les a lesní hospodářství Saských státních lesů, v rozhovoru řekl, jaké změny po přistoupení na nová pravidla nastaly, a uvedl též dosažené výsledky i výzvy, kterým čelí v souvislosti s bojem s kůrovcovou kalamitou. Díky jeho studiu v zahraničí se rozhovor konal ve slovenském jazyce v sídle Saských státních lesů ve městě Graupa.

Kategorie: Lesnictví

V posledních letech jsme svědky nepříznivých trendů v charakteru průběhu počasí. Stále častěji se objevují dlouhodobé periody sucha, což má za následky neuspokojivý stav půdní vlhkosti. Sucho pak ohrožuje nejen zemědělské hospodaření, ale významně začíná ovlivňovat i hospodaření lesnické. Lesy přitom hrají pro zadržení vody v krajině zásadní roli.

 

Kategorie: Lesnictví

Na konci května 2017 Lesy ČR oficiálně informovaly o záměru nákupu lesů v zahraničí. Z analýz, které doposud státní podnik provedl, se jako nejvhodnější ukázaly lesy v Rumunsku. S tímto záměrem byla seznámena dozorčí rada podniku, Ministerstvo zemědělství i vláda ČR. Na bližší detaily tohoto v prostředí evropských státních lesnických firem unikátního záměru se redakce časopisu Lesnická práce zeptala generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda.

Kategorie: Lesnictví

Obchodními kanály Lesů ČR proteče ročně více než 8 milionů kubíků dříví. I proto bylo dříví a formy jeho obchodování hlavním tématem mnoha otázek a odpovědí rozhovoru redakce Lesnické práce s obchodním ředitelem Lesů ČR, Radovanem Srbou. Nevyhnuli jsme se ale ani otázkám podpory zpracování dříví v ČR, hospodaření a investicím Lesů ČR nebo pohledu do budoucnosti.

Kategorie: Lesnictví

V poslední době jsme svědky změn v distribuci a množství srážek, mnohem častěji se objevují klimatické extrémy jako povodně či sucha. Voda, resp. její nedostatek, se stává na mnohých místech limitujícím faktorem lesnického hospodaření. To se promítá do diskuzí o druhové skladbě, struktuře porostů a formy hospodaření. Těchto témat se dotkl rozhovor Lesnické práce s Tomášem Hofmeisterem, vedoucím odboru vodního hospodářství Lesů ČR.

Kategorie: Lesnictví

Lesnictví je přes zvyšující se zájem žen o tento obor pořád spíše mužskou doménou. Semenářský závod v Týništi nad Orlicí je v tomto ohledu určitou výjimkou, většina zaměstnanců jsou ženy. Rozhovor s jeho ředitelkou Zuzanou Neznajovou přináší pohled nejen na současné semenářství a fungování tohoto segmentu lesnictví, ale dotýká se také předchozího působení Zuzany Neznajové na Krajském ředitelství Lesů ČR v Chocni či některých aktuálních lesnických témat. 

Kategorie: Lesnictví
Strana 1 z 2

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 2611

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

ČLS proti vyhlášení NP Křivoklátsko v otevřeném dopise Marku Výbornému

ČLS proti vyhlášení NP Křivoklátsko v otevřeném dopise Marku Výbornému

Zobrazení: 1986

Anketa uvnitř. Ministru zemědělství Marku Výbornému zaslal pobočný spolek České lesnické společnosti Křivoklát (PS ČLS) otevřený...

Vedení Lesů ČR shrnulo výsledky hospodaření za rok 2023 a plány pro letošní rok

Vedení Lesů ČR shrnulo výsledky hospodaření za rok 2023 a plány pro letošní rok

Zobrazení: 1852

Aktualizováno: Video na konci článku Lesy České republiky s odezníváním kůrovcové kalamity snížily těžbu dříví o...

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stane Michal Pernica

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stane Michal Pernica

Zobrazení: 1758

Na základě výběrového řízení byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky Lesní správy Lány...

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Zobrazení: 1744

Rok 2023 sice nenaplnil obavy, že se bude pro nestátní vlastníky lesů jednat o jeden z ...

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích

Zobrazení: 1685

Anketa na konci. Koncept původnosti v populační biologii je problematický, protože stojí a padá s fragmentárními...

Poslední komentáře

Anketa

Kterou z hlavních změn v návrhu novely lesního zákona byste nejvíce přivítali?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě