logo Silvarium tisk

Ve Sněmovně se konal seminář o kalamitě v českých lesích

Aktualizováno a doplněno 26. 4. Za bezprecedentní ekologickou katastrofu označil současný stav lesů náměstek ministerstva životního prostředí (MŽP) Vladimír Dolejský na semináři o kůrovcové kalamitě ve Sněmovně, který se konal 24. 4. Kriticky se k lesům vyjádřil také emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vladimír Simanov, podle něhož je současný stav nejhorší, jaký lesníci pamatují. Podle vedení státního podniku Lesy ČR jsou na vině zejména extrémní výkyvy počasí.

"Ekologická katastrofa tu nepochybně je a bude se šířit," řekl pro ČTK náměstek. Zdůraznil následky odlesnění, jako je eroze půdy a nedostatečné zadržení vody v krajině. Podle Dolejského v současnosti dávají lidé v anketách najevo, že jim u lesů nejde o maximalizaci zisku, ale o udržitelnou krajinu. Lesy ČR a také ministerstvo zemědělství podle něj na situaci reagovaly nedostatečně a hlavně pozdě. O narůstajících problémech tyto instituce věděly několik let. Rozsah katastrofy podle Dolejského ukazuje to, že ani při mnohem více diskutované kalamitě na Šumavě nebylo v letech 2008 až 2012 vytěženo tolik dřeva, co na severu Moravy v roce 2016.

Podle Vladimíra Simanova je na vině nejen sucho a kůrovec, ale zejména "nerespektování lesnických zásad ochrany lesů". Problém vidí ve vysokém průměrném věku lesů, s věkem totiž klesá odolnost stromů proti větru a také se snižuje jejich cena. V roce 2016 byla průměrná doba obmýtí (plánované produkční doby lesa) 115 let, zatímco v roce 1970 šlo o 102 let. Přestárlé porosty podle Simanova způsobí problémy v budoucnu, obnova lesů je nedostatečná.

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád podle ČTK zdůraznil vliv klimatické změny a extrémní výkyvy počasí. Podle současné legislativy produkce v lesích nespadají do krizového režimu, což lesníkům svazuje ruce. "Myslíme si, že by to tak být mělo," uvedl na semináři Szórád, který s návrhem na změnu oslovil vládu. Je podle něj potřeba přijmout mimořádné opatření, přesto úplné zastavení kůrovcové kalamity není možné.

Podle ekologa Josefa Fanty, který stál u zrodu Krkonošského národního parku a po emigraci pracoval na významných zahraničních vědeckých pracovištích, nestačí řešit akutní problém. "Pro český lesnický výzkum klimatická změna do nedávné doby neexistovala. Je to vina lesnické politiky, která nikdy nepoložila tuto otázku," uvedl pro ČTK. Na semináři zastupoval Platformu pro krajinu, která vznikla při Botanickém ústavu Akademie věd ČR a vyzvala vládu ke změně pohledu na lesy.

Kůrovec letos není na ústupu, podle zástupce Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petra Skočdopole vylétl již 15. dubna, tedy o měsíc dříve než loni. Společnost spravuje přes 40 000 hektarů lesa. Soukromí vlastníci lesů státu vytýkají i to, že je v boji proti kůrovci nepodporuje dostatečně. Potřebovali by zejména více vagónů ČD Cargo pro odvoz dříví a snazší udílení víz pro zahraniční dělníky pracující v lesích. Bez toho není možné kůrovcové dříví rychle zpracovat.

K lesům na Jesenicku chtějí poslanci z podvýboru zprávu inspekce

Poslanci z podvýboru pro ochranu přírody a krajiny se na jednání 25. 4. shodli na tom, že požádají Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) o zprávu ke stavu lesů na severu Moravy. Zajímají se také o to, jak v této kůrovcové lokalitě hospodařily Lesy ČR od roku 2015. ČTK to řekla členka podvýboru a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).

Inspektoři loni kontrolovali, zda vlastníci lesů v části Moravskoslezského a Olomouckého kraje nepochybili a nepodcenili kůrovcovou kalamitu. "Usnesli jsme se, že požádáme ČIZP, aby nám neprodleně vydala protokol," řekla Balcarová. Podle jejích informací není průzkum ještě zcela uzavřen, závažná zjištění jsou ale již popsána. 

Podle mluvčí ČIŽP Jany Jandové začala zmíněná kontrola loni. "Kontrola Lesů ČR není ukončena, proto není možné podle zákona v tuto chvíli sdělit více informací. Pokud budeme požádáni o výsledky z kontroly, žádostí se budeme zabývat," sdělila Jandová.

Podvýbor se hodlá obrátit i přímo na státní podnik. "Zároveň budeme žádat Lesy ČR, aby nám vydaly informace o hospodaření v lokalitě kůrovcové kalamity na severní Moravě od roku 2015," řekla Balcarová. Důvodem jsou pochybnosti, zda Lesy ČR nepochybily.

Podle ČTK, red.

Lesnicko-dřevařská komora se ohrazuje proti "apokalypse" v českých lesích

Andrea Pondělíčková, členka předsednictva Lesnicko-dřevařské komory (LDK), prezentovala v rámci semináře „Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR stanovisko LDK ke kampani Hnutí Duha pod názvem ‚Zachraňme české lesy'.
„Vítáme krok Hnutí Duha směrem k racionální diskuzi. Hnutí Duha musí ale zároveň přestat strašit veřejnost a politiky neexistující apokalypsou českých lesů a začít skutečnou diskuzi založenou na faktech," uvedla Pondělíčková.

Kampaň Hnutí Duha 'Zachraňme české lesy' obsahuje dvě zcela rozdílné roviny. „Tou první je dokument 'Sedm bodů pro zdravé lesy', který vítáme, k jeho principům se v zásadě hlásíme. Věříme, že se nám Hnutí Duha prostřednictvím těchto sedmi bodů podaří ukázat, že máme společný zájem – trvalou udržitelnost lesů v ČR. Na těchto principech hospodaří čeští lesníci několik generací, na těchto principech stojí i naše legislativa, která patří k nejpřísnějším v Evropě. 'Sedm bodů pro zdravé lesy' považujeme za dobrý základ pro racionální a odbornou diskuzi obou stran o stavu našich lesů a péči o ně. Lesnicko-dřevařská komora ČR tedy tuto část kampaně Hnutí Duha vítá a připojuje se k ní," řekla Pondělíčková. K podpoře této části kampaně se připojil i generální ředitel LČR Daniel Szórád.

Zároveň ale LDK odmítá tu část kampaně, která zavádějícím způsobem hovoří o 'totálním kolapsu českých lesů' a vyvolává strach o budoucnost českých lesů a otázky ohledně kvality péče o ně. Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru však jasně odmítají tvrzení, že se jedná o apokalypsu v českých lesích. Je skutečností, že máme v našich lesích mimořádnou kalamitu. Ale lesníci ví, jak postupovat. Potřebují však účinnou součinnost a podporu státních orgánů. Je nutné opustit některá dogmata a revidovat současné postupy. Vliv klimatických změn je jistě dominantní příčinou současného stavu.

„Je opakovanou skutečností, že Hnutí Duha pracuje s fakty velmi selektivně a nevybíravě. Nikde se v jejich kampani nedozvíte, že se celková plocha lesů v ČR zvýšila za posledních 50 let o více než 415 tis. hektarů, že je podíl jehličnanů a listnáčů v poměru 59% ku 41% , ani že 80% rozlohy lesů tvoří lesy smíšené. Proto s touto částí a formou kampaně samozřejmě souhlasit nemůžeme. Pečujeme o naše lesy desítky a stovky let. Lesy, tvořící třetinu území naší země, jsou tu díky nám, lesníkům, nikoli Hnutí Duha. Poplašná a zavádějící kampaň této organizace našim lesům nepomůže. Pomůže jim skutečně věcná a odborná diskuze všech, kterým na nich záleží," uvádí se ve stanovisku LDK.

Zdroj: TZ LDK

 

Kůrovec v parlamentu (Vladimír Simanov)

Dne 24. dubna 2018 uspořádal Výbor pro životní prostředí v prostorách parlamentu seminář pod záštitou poslance Vladimíra Koníčka "Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení". Tisková zpráva ČTK, překvapivě zveřejněna ještě v průběhu jednání nevystihuje ducha jednání, byť odráží, co bylo na semináři řečeno.

V dnešních dnech je v mediích věnován tématu kůrovec nebývalý prostor, ale ještě koncem roku tomu tak nebylo. Spolu s několika lesníky jsme diskutovali, jak vzbudit zájem o tento problém, a vzhledem k tomu, že lesy jsou dominantní složkou životního prostředí, informovali jsme stručně o závažnosti stavu poslance RNDr. Koníčka, člena poslaneckého výboru pro životní prostředí. Pan poslanec zorganizoval seminář a požádal mně o úvodní informaci. Po ní následovala vyjádření MZe, MŽP, LČR, VLS a dalších. Všechny přednesené informace i volná diskuse byly určeny jako podklad pro rozhodnutí poslaneckého Výboru pro životní prostředí. Hodnotící funkce, kdo za co může, nebyla žádnému subjektu přiřknuta!

Mottem mého úvodního vystoupení „Kůrovcová kalamita v českých lesích a její souvislosti" bylo, že lesy poskytují nejen dříví, ale i lidské společnosti prospěšné účinky, vzhledem k nimž byly vždy zvláštním majetkem, nakládání s nimi nebylo nikdy úplně liberalizováno, a stát si nad nimi vyhradil dozor, bez ohledu na to, kdo je jejich aktuálním vlastníkem. A to je důvod, proč nemůže být dnes stav lesů záležitostí jen jejich vlastníků a správců, ale musí za něj cítit a nést odpovědnost i stát, - tj. vláda a parlament.

Jednáním se jako červená nit mělo táhnout, že příčina vzniku současného kritického stavu není jediná, a že je nutné říci, jaká opatření může poslanecký výbor iniciovat; co je možné a nutné na které úrovni ihned udělat pro zmírnění kalamity; vyhodnotit proč nastala; a vyvolat modifikaci legislativy a systému řízení lesního hospodářství, aby se situace neopakovala. V žádném případě nebylo cílem „najít na místě pachatele". Očekával jsem, že každý si svůj podíl na kalamitě přizná, protože bez identifikace problému nemůže být jeho řešení úspěšné.

Tisková zpráva ČTK ducha ani význam jednání ze 24. dubna nevystihuje, a její dikce budí dojem, že autorem není nezávislý novinář, ale Ministerstvo životního prostředí. Proti vyznění zprávy se důrazně vymezuji, a považuji za nutné zdůraznit, že lesnicky hospodařící subjekty, zejména ty, které spravují lesy ve vlastnictví státu, musí dodržovat pravidla, která si nevymyslely, ale kvůli jejichž dodržování si do nich „může každý kopnout". Je jisté, že na eskalaci kůrovcové kalamity mají také svůj podíl, ale jak se k podílu resortů postavilo MZe a MŽP „my nic – my muzikanti" - je nečestné.

V první větě tiskové zprávy označil náměstek ministerstva životního prostředí Vladimír Dolejský současný stav lesů za bezprecedentní ekologickou katastrofu, a podle něj se o zhoršování situace vědělo dlouhodobě. Toto prohlášení mně zaráží, protože si myslím, že ministerstvo životního prostředí existuje proto, aby ekologickým katastrofám zabránilo. Pokud toho nebylo schopno, i když dlouhodobě o nástupu katastrofy vědělo, pak je nejen zcela zbytečné, ale i škodlivé (třeba tím, že blokuje plošné chemické zásahy proti škůdcům). Podobně se z odpovědnosti a koncepčních opatření vykroutilo MZe.

V průběhu jednání bylo jednoznačně formulováno, že pojem kůrovcová kalamita je eufemismem pro krizi lesnictví. Tu nevyřeší výjimka z dovoleného zatížení kamionů, nákup dalších lapačů, umělé mokřady a nábor dřevorubců v zahraničí. Bez systémových změn a změn legislativy (zejména zákona o veřejných zakázkách) nelze krizi lesnictví vyřešit.
„Na tahu" je teď Výbor pro životní prostředí, a nezávidím mu.

Vladimír Simanov

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+30 # Mgr. Ing. František Dvořák 2018-05-07 09:57
Už roky pracuji mimo lesnictví (ve veřejné správě), ale musím dát zcela za pravdu pan Buršíkovi. V roce 1997, ve čtyřiceti letech, v době, kdy jsem měl nezaopatřenou rodinu, jsem byl propuštěn od Lesů ČR, s. p., pro nadbytečnost. Se mnou tehdy odešly z provozu stovky dalších lesníků. Tvrdilo se, že hajní nejsou potřeba, že není nutné, aby každý den procházel 500 - 600 ha lesa člověk, který lesu rozumí a s lesem žije. A tady je výsledek! Ne, nemluví ze mne zatrpklost a zloba, všechno už za ty roky přebolelo a ve veřejné správě jsem dosáhl celkem významného postavení, ale nesvádějte prosím současný stav na klimatické změny! I v devadesátých letech byla období sucha, i my jsme s kůrovcem bojovali, i my jsme s kůrovcem občas prohrávali, ale po lese jsme chodili pěšky, sledovali každý smrkový porost, a pokud se nalezlo sebemenší ohnisko, okamžitě jsme přijímali potřebná opatření. František Dvořák
+9 # Máchal 2018-04-30 08:58
Nic proti tvrzení, že Hnutí Duha si vybírá hlavně informace, které se mu hodí a interpretuje je tak nějak po svém.
Stejně tak by mě ale zajímal zdroj informací LDK, kteří tvrdí, že "podíl jehličnanů a listnáčů v poměru 59% ku 41% , ani že 80% rozlohy lesů tvoří lesy smíšené".
Zelená zpráva MZe http://eagri.cz/public/web/file/567452/Zprava_o_stavu_lesa_2016.pdf říká něco trochu jiného: jehličnaté porosty (s podílem listnáčů do 25 %) tvoří 64,7 %, celkový úhrn jehličnatých dřevin 72 %. Je jasné, že trend je v tomto ohledu příznivý a že změny v druhové skladbě lesů jsou běh na dlouhou trať, a všichni to víme. Takže předkládat takto nepravdivé informace poslancům, veřejnosti nebo sami sobě do kapsy je zbytečné. Ono stačí vylézt za ves do lesa (dokud se to ještě smí), aby člověk těch 80 % smíšených porostů viděl sám.

Co se týká toho obmýtí, 115 let snad úplně přestárlý porost není a těžko to lze vypichovat jako jádro problému. Ono to bude taky o struktuře porostů a tlak na nízké obmýtí pak tím, co tu uvádí pan Buršík - jde tu především o prachy. Kam se poděje charakter lesů jak jsme ho znali, vč. starších porostních skupin, je každému ukradené. O biologické rozmanitosti porostů, kde tyhle složky budou chybět ani nemluvě.
+7 # Pavel Boucký 2018-04-30 09:41
Údaje kolem obmýtí jsou ale průměrem. Chce to asi hlubší vysvětlení, co konkrétně způsobuje onen nárůst. Kolik je opravdu "předržených" porostů a v jaké dřevinné skladbě. Já to hodně pamatuji v horských bukových porostech na dopravně hůře přístupných svazích. Přestárlé smrkové porosty si až tolik neuvědomuji, ale samozřejmě současná kalamita s omezením úmyslných těžeb pomístně jistě vede i k tomuto efektu.
+10 # Pavel Boucký 2018-04-27 10:14
Vina lesníků určitě nespočívá určitě ve vzniku celého problému. Jde zde jednoznačně o zcela přirozenou přírodní reakci na ne zcela přirozenou změnu základních ekologických podmínek způsobenou globálními klimatickými změnami. Takže tady jde pouze o důsledek příčin v lesnictví neovlivnitelných. Chybou lesnictví je možná nedostatečná flexibilita změny myšlení. Snažíme se klasickými standardními postupy a prostředky řešit zcela nestandardní situaci. Částečně to omezuje legislativa, částečně neschopnost aktualizace cílů lesnické politiky, ale řešení je nejspíš někde jinde, než nás fakulty učily. Nezastaví se nezastavitelné. Ale o to víc je třeba řešit, jak dál, co musí přijít v následném kroku obnovy lesa.
+51 # cvonza 2018-04-27 08:17
Dnešní hajný (revírník ) je šikanován vlastní gestap ..(kontrolorem) a proto ani nestihne pořádně procourat revír nebot nejdůležitější jsou papíry a papíry a řádně papíry . Skončil selský rozum vznikla šikana ve vlastní firmě , nedůvěra v lesnictví ve vlastní lidi je řízená shora - nestratit ani jednu bezcenou soušku jinak průser ale na druhé straně milionové ztráty v kuchařkách IT zakázkách a jiné a jiné . Celá společnost je postavená na šikaně na pracovišti .
+61 # Ota-Buršík 2018-04-28 08:55
Prapříčinou je nepovedená transformace lesního hospodářství. Už na začátku jsme upozorňovali, že lesní personál při tak nesmyslných výměrách nemůže řádně vykonávat ochrannou službu, vyhnali personál z hájenek a mysliven, aby byl co nejdále od lesa, nevážili jsme si dělníků a dělnic, kteří v lese pracovali a měli svůj les rádi, dokonce i z THP u a.s. jsme udělali pouhou námezdní sílu. Bude mě 74 let, můj otec mě říkal, neslouží se pro hraběte pána, ani pro kapatitalismus nebo socialismus, pamatuj, slouží se pro les. Tady se slouží jen a jen pro peníze, po nás potopa.
+23 # Pavel Boucký 2018-04-30 08:57
To je určitě krutá pravda. Fungující systém LZ nebyl bez chyb, ale vytvářel strukturu s regionální vazbou, technickým i sociálním zázemím a jasnými osobními vztahy. Transformace provedená partou kolem Olivy, Mičánka, Rybníčka a ostatních. tuto strukturu totálně rozhodila. Současný GŘ LČR Dan Szórád je, jak ho znám z fakulty, velmi schopný a inteligentní člověk, ale je typickým výplodem vzešlým z potransformačního vývoje u LČR a pak CE WOODu. Těžko od něj čekat popud k nějaké radikální změně. Dějí se kosmetické úpravy , odcházejí obětní beránci jako pánové Lidický a Půlpán, ale do systému samotného se moc nehrabe.
+55 # cvonza 2018-04-27 07:25
Důvodem nejsou a opět nejsou dřevorubci a koně v lese. Harvestory udělaj to lepší a nejsou a nebudou dřevorubci - dělat zbytky , bordel ve stráních roklích atd nikdo nebude , máme moc harvestorů a dělaj pod cenou , přeplácí se dřevo na vyhraných jednotkách a na práci a peníze za práci nejsou peníze . Je směšné jak se a.s. nebo s.r.o. dohadují s lidma o 10 kč za těžbu a přibližování a takto to dopadlo.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 2444

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2221

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2117

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

ČLA Trutnov otevřela moderní výukové středisko operátorů TDS

Zobrazení: 1756

V prostorách budovy Centra odborné přípravy ČLA Trutnov se otevírá nové moderní výukové středisko budoucích operátorů...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1609

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1593

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Domníváte se, že lesnictví potřebuje nové přístupy založené na šlechtění lesních dřevin pro vyrovnání se se současnými problémy?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě