logo Silvarium tisk

Vlastníci lesů koaličním lídrům K-15: Daň z pozemků u hospodářských lesů je správné zrušit, nikoliv zvyšovat

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se v souvislosti s avizovaným projednáváním úprav tzv. „konsolidačního balíčku“ vlády obrátilo na vládní koaliční lídry K15. Za nevyvážené, nespravedlivé a pro některé nestátní vlastníky lesů přímo likvidační, považuje SVOL konkrétně navrhované zvyšování daní z pozemků u hospodářských lesů.

Foto: Gerd Altmann, Pixabay Foto: Gerd Altmann, Pixabay
„Chápeme snahu konsolidovat veřejné rozpočty, s dalším zvyšováním daní z pozemků u hospodářských lesů pro nestátní majitele lesa však zásadně nesouhlasíme,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL. „Vlastníkům lesa, kteří nesou veškeré náklady spojené s péčí o les související s návštěvností lesů veřejností, reálně hrozí významná daňová zátěž v podobě zvýšení daně z pozemků u hospodářských lesů. Přitom na rozdíl od státních lesů platí všichni vlastníci nestátních lesů z hospodářských lesů daň z nemovitých věcí.“

„Jediným správným a spravedlivým řešením je proto vyjmutí hospodářských lesů z předmětu daně z nemovitých věcí v rámci projednávání návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. V tomto směru také SVOL vede veškerá jednání a věříme, že při projednávání avizovaných změn v konsolidačním balíčku budou logické a rozumné argumenty vyslyšeny,“ říká Jiří Svoboda.

SVOL upozorňuje, že veřejná přístupnost lesů je zájmem státu a jeho lesnické politiky, nikoliv záležitostí místních samospráv. „V žádném případě nechceme bránit vstupu veřejnosti do lesů a sběru plodů či hub pro vlastní potřebu jejich návštěvníků, ani nic z toho zpoplatňovat,“ vysvětluje Jiří Svoboda. „Je ale třeba férově přiznat, že často dochází až k bezuzdnému využívání cizího lesního majetku, poškozování lesních kultur i lesních cest a zanechávání spousty odpadků v lesních porostech. To vše na účet vlastníka lesa, který nese i břímě odpovědnosti za bezpečnost návštěvníků lesa, zejména v okolí lesních cest, odpočinkových míst apod.“

K15 – Schůzka zástupců vedení koaličních 

Jednání svolává předseda vlády zpravidla jedenkrát za dva měsíce. O svolání může též požádat kterýkoli předseda koaliční strany. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a vyhodnocuje průběžně plnění koaliční smlouvy. Přiměřeně řeší i personální záležitosti včetně projednání případných návrhů na změny ve složení vlády. Program schůzky sesta- vuje předseda vlády a je doplněn zbývajícími koaličními stranami. Zápis se pořizuje, nedohodnou-li se zástupci jinak.

Navýšení daňové povinnosti z hospodářských lesů považuje SVOL za nevyvážené a nespravedlivé, a navíc z hlediska konsolidace veřejných rozpočtů ne příliš účinné. Na dani z hospodářských lesů bylo v roce 2021 vybráno cca 165 miliónů korun, což je 1,4 % podílu na celkovém výběru daně ze všech nemovitých věcí. Tato daň je celá příjmem samospráv, ale náklady státu na výběr daně činí 1,2 miliardy korun. Z makroekonomického hlediska je evidentní, že i pokud by všechny obce v ČR uplatňovaly místní koeficient 5 a současně i inflační koeficient, nemá takové opatření významný vliv na konsolidaci veřejných rozpočtů. Významný negativní dopad by to ovšem mělo na dotčené vlastníky lesů, kteří jsou plátci i ostatních daní.

„Loni si veřejnost odnesla z lesů 39 tisíc tun plodů v hodnotě téměř osm miliard korun. To by mělo být důvodem naopak pro spravedlivou kompenzaci vlastníkům lesů za veřejné užívání jejich majetku formou osvobození od daně z nemovitých věcí u hospodářských lesů, nikoliv ke zvyšování této daně. Do budoucna je pak nutné najít koncepční řešení kompenzací za poskytování mimoprodukčních funkcí lesa celé společnosti.“

TZ SVOL

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

0 # Rensa 2023-08-23 20:57
Tak daně by se platit měly, byť by to byla 1 koruna. A z lesů všech.
Ale koeficient navýšení samosprávou by se měl týkat pouze intravilánu, případě takových nemovitostí, se kterými je spojeno výrazně vyšší požívání služeb samosprávy.
Než odpouštění daní bychom měli požadovat omezení obecného užívání lesů, které nemá obdoby u jiných druhů nemovitostí. Zavedeno bylo v době téměř výlučného vlastnictví lesů státem a protože nový zákon tvořili hlavně lesáci pro lesáky, zrušeno nebylo.
+9 # Starý 2023-08-23 22:12
A jakou formou plošně hradit emisní a další novodobé poškozování lesů zapříčiněné lidskou činností?
Nebo soukromým lesům se vše vyhýbá?
A jen státní a obecní lesy jsou vyjmuty z povinností daní.
TO DÁVÁ SMYSL JEN SNAD V PATAGÓNII...
+2 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-24 12:22
Nic proti, ale jste tak trochu mimo.
Existuje tzv. Uhlíkový kredit - dnes všude používaný, včetně latino ameriky či afriky - z toho se platí ta zelená čínská zeď - jde samozřejmě o pitomost, ale funguje to tak, že slíbíte, že část přírůstu nevytěžíte a na to vám spočítají platbu, kterou si koupí elektrárny, cementárny, hutě a tak.
Ekologicky je to blbost, ale díky tomu máte příjem, určitě lepší, jak prodej hub a borůvek.
U nás se toho ještě nikdo v lesnictví nechopil. Neznámo proč.
Jen zemledělcí.

https://carboneg.eu/cs/o-nas

Daně z půdy by měli být tak vysoké, aby neumětelové, kteří ji nedokáží se ziskem obdělávat, jí museli prodat.
Drtivou většinu půdy - lesní i zemledělské - tady drží neumětelové a různí spekulanti s pozemky, přitom při dobrém hospodaření je půda fakt terno. A nemusíte tam mít jen solární elektrárny.
Tady všichni jen křičí, jak prodělávají.
Když to neumím, tak to nedělám.
Nechám to někomu, kdo to umí.

Kolem sebe mám lesy různých majitelů a povětšinou jen zvracím nad hospodařením. Kdo to ty neumětely učí ????
V zemědělství se to pomalu, velmi pomalu, zlepšuje.
+1 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-24 12:34
Takhle to funguje v praxi.

https://denikreferendum.cz/clanek/35073-potemkinova-vesnice-uhlikovych-kompenzaci-jak-si-shell-a-spol-kupuji-odpustky

"Celá situace je tak absurdní: jeden soukromý subjekt vydává druhému povolení k vypouštění emisí a tváří se, že dokáže zajistit jejich kompenzaci. Jak se ale ukázalo, bez dostatečné veřejné kontroly se takové počínání mění v Potěmkinovu vesnici — korporace se tváří, že přispívají k řešení krize, ale zároveň ji dál fatálně prohlubují.
Chybným ale není jen počínání společnosti Verra a jejích zákazníků. Neobhajitelným je i samotný princip kompenzování něčeho, co kompenzováno být nemůže: nelze dost dobře vyhandlovat několik hektarů uchráněného pralesa za několik desítek barelů ropy ".

A co - zatím se zlaťáčky sypou. 8)
+9 # Starý 2023-08-24 13:25
U nás žádný soukromý subjekt, peníze za povolenky vybírá pouze stát, sám sobě si vydělává, daně sám sobě neurčuje a nevybírá, ale za poškození opět dává většinu jen zemědělcům , tu za sucho, tu za mokro ...před deseti dny tři dny pršelo a už to bylo na dotaci, KDE TO JSME???
Vy opět mimo!
0 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-24 20:23
Cituji Starý:
U nás žádný soukromý subjekt, peníze za povolenky vybírá pouze stát!


Nejde o povolenky. Tady zatím většina zaspala dobu. Jde o "normální" nákup-prodej mezi jednotlivci a firmami, které na jedné straně dobrovolně v rámci reklamy přecházejí na "bezuhlíkový provoz" nákupem kreditů od jednotlivců a firem, které zase uhlík " zadržují ".
Mrkněte se na to, je to blbost, ale plno lesníků z toho dobře profituje. Tedy mimo ČR, tady zatím sází na dřevo a kůrovce.

https://www.offsetujemeco2.cz/
+2 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-24 21:03
Třeba tady :

https://www.kanada-immobilien.de/wald/co2-zertifikate/

"stále větší počet společností, měst a zemí naráží na hranice své schopnosti dále snižovat uhlík, a proto se musí stále více soustředit na kompenzaci emisí CO₂ , aby dosáhly svých příslušných cílů v oblasti klimatu;

poptávka po kanadských projektech ochrany lesního klimatu nadále roste, a to i kvůli právní jistotě, stávajícím velkým lesním plochám a současným nízkým cenám lesů;
že v důsledku toho se výnosy pro vlastníky lesů z tohoto nového zdroje příjmů zvyšují.
a - neexistují téměř žádné alternativy: lesy jsou největší zásobárnou uhlíku na světě, stromy jsou jedinou obnovitelnou surovinou, která dokáže extrahovat značné množství uhlíku z atmosféry.
Mnozí účastníci trhu proto očekávají nejen růst cen lesů a CO ₂ ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, ale také – vzhledem k tomu, že díky nárůstu projektů CO ₂ lze pokácet méně dřeva – i zvýšení cen dřeva. Stručně řečeno, příležitosti, které z tohoto nového zdroje příjmů pro vlastníky lesů vyplývají "
+2 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-25 12:10
A nejde o žádný drobáky.

https://www.argusmedia.com/en/news/2467768-japanese-firms-target-carbon-credits-with-forestry-fund

" Společnost Sumitomo Forestry dne 10. července 2023 uvedla, že v červnu spustila fond v hodnotě přibližně 415 mil. USD za účelem správy lesů na východním pobřeží USA a Kanady, na západním pobřeží USA a Latinské Ameriky za účelem vytváření uhlíkových kreditů. "
+1 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-28 12:14
https://ecotree.green/de/unternehmen/manifeste-carbone

" Z právního hlediska je dobrovolný uhlíkový kredit definován jako obchodovatelný nástroj ekvivalentní snížení emisí nebo odstranění množství emisí skleníkových plynů (GHG) ekvivalentních jedné tuně CO2 z atmosféry. Podstata kreditů zachycování uhlíku je definována jako množství (nebo ekvivalentní míra) ekvivalentu CO2, které je třeba zachytit (ex ante kredit) nebo které bylo skutečně zachyceno (ex post) po ověření realizací projektu zachycování - Kredit množství). Protože uhlíkové kredity jsou obchodovatelné nástroje (ex-ante nebo ex-post), lze je kupovat a prodávat, což znamená, že uhlíkové kredity jsou obchodovatelné zboží.

Uhlíkové kredity jsou vytvářeny a vydávány soukromými subjekty a organizacemi, které vyvinuly metody pro stanovení objemu a množství vytvořených uhlíkových kreditů a podrobné postupy pro přidělování těchto kreditů. Postup pro přidělování dobrovolných uhlíkových kreditů proto vyplývá ze společných postupů a pravidel vypracovaných různými aktéry. "
+5 # Starý 2023-08-24 13:22
V zemědělství za nehorázné plošné platby je to sakra slabé zlepšení...jen mrtvá půda.
Jste trochu mimo.
+1 # schutzmeister@iex.cz 2023-08-28 12:51
A takhle to dělá strýček "SAM".
Todle by tady měla dělat ta Svol, kdyby byla co k šemu.

https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/family-forests-powerhouse-in-climate-mitigation/

"při vývoji programu Family Forest Carbon Program (FFCP), aby odstranily bariéry, kterým často čelí menší vlastníci pozemků – přístup na trh s uhlíkem, nedostatek odborných znalostí v oblasti lesního hospodářství a náklady – s cílem pomoci jim optimalizovat potenciál pro ukládání uhlíku 290 milionů akrů soukromé lesní půdy v USA.

Naplnění tohoto potenciálu vyžaduje pomoc těmto jednotlivcům a rodinám osvojit si vědecky podložený přístup a využít pobídky pro konkrétní postupy hospodaření v lesích, které měřitelně zvyšují sekvestraci uhlíku. Vyžaduje to zapojení místních lesníků, kteří mají desítky let zkušeností s prací se soukromými vlastníky pozemků. "
+3 # Starý 2023-08-24 13:17
Docela mimo realitu pane Renso, již dnes máme početnou policii /BOHUŽEL I ŘÁDNĚ PLACENOU JAK MZDOU TAK TZV. VÝSLUHAMI DO JEJICH SKONÁNÍ/, lesní a myslivecké stráže...ale vše je jen na nic.
Kolik policajtů jste viděl v lese /TI BY MĚLI ZA DVOJÍ PLACENÍ SAKRA FUNGOVAT/, kolik zasahujících a znalých lesních a mysliveckých stráží??
Já nic a od Mze si lehce stáhnete dle zákona 109, že se o nic mimořádného v hlídání lesa nejedná...nebo prakticky nic neděje, jde jen o "placebo".
KDO BUDE JAKÁ OMEZENÍ HLÍDAT !!!

Kdežto u daně - plošné je to alespoň něco za náklady čas a práci !!!

Ostatně nejvíce terénních aut vidím v lese provozovaných myslivci a zejména v zimě, když loví... to míjí prázdné krmelce a loví u svých krmelišť...TO JE REALITA.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 3733

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2090

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 1982

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Zobrazení: 1728

Od poloviny loňského roku jedná církev o směnách lesních pozemků s Lesy České republiky. Jaké jsou hlavní důvody...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 1502

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1496

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě