logo Silvarium tisk

Zpráva o stavu lesa 2020: rekordní zalesňování s převahou listnatých dřevin

Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020 vzala dnes na vědomí Vláda ČR. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2020 dosáhly nahodilé těžby rekordní výše – 33,91 milionu m3, což je o 2,97 milionu m3 více než v předchozím roce. Rekordní bylo také zalesnění holin po rozsáhlých těžbách. Plocha obnovených lesních porostů dosáhla 40 286 hektarů. U výsadeb převažovali listnaté druhy. 

Negativní působení hmyzích škůdců generovalo výrazně vyšší objemy nahodilých těžeb, než tomu bylo v případě dalších činitelů, např. větru, námrazy nebo sucha. Dosáhly rekordní hodnoty 33,91 mil. m3, což představovala 95 % celkové těžby dřeva, která činila 35,75 mil. m3. Z hlediska složení těžeb dle dřevin se objem těžeb jehličnatého dříví oproti roku 2019 zvýšil o 3,18 mil. m3 na celkových 34,49 mil. m3. Podíl těžeb jehličnatého dříví na celkových těžbách tak činil přibližně 96 %. Proporce těžby listnatého a jehličnatého dříví je dána především zpracováním nahodilých těžeb, zejména tzv. kůrovcového dříví.Rekordní byla i plocha obnovených lesních porostů 40 286 ha, která oproti předchozímu roku vzrostla o 6 392 ha. Pozitivně lze hodnotit nárůst plochy přirozené obnovy o 1 391 ha, a to i přes to, že podmínky pro přirozenou obnovu jsou na kalamitních plochách značně zhoršené. Podíl listnatých dřevin na celkové umělé obnově dosáhl stejných relativních hodnot 51,3 % jako v minulém roce. Celkově bylo listnatými dřevinami osázeno 17 264 ha, což je o 2 548 ha více než v roce 2019.

„Kůrovcová situace v našich lesích je příležitostí, jak změnit jejich podobu, aby v budoucnu byly odolnější vůči klimatické změně. Naše ministerstvo zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a obnovu lesů finančně podporuje, i díky tomu jsou osazované plochy rekordní. Dochází k výrazné obměně skladby stromů ve prospěch listnáčů, takže naše lesy budou druhově pestřejší a odolnější," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Řešení kůrovcové kalamity, kdy bylo nutné zpracovat napadené tzv. kůrovcové dříví, mělo dopad na ceny surového dříví. Vývoj průměrných cen tak reflektoval výrazný převis nabídky ze strany majitelů lesů a podnikatelů nad poptávkou ze strany zpracovatelů surového dříví na tuzemském trhu u všech sortimentů jehličnatého dříví. Např. průměrná cena sortimentu smrk III A/B třídy (smrkové kulatiny), ve výši 1 372 Kč/m3 v roce 2020, meziročně poklesla o 178 Kč/m3, tj. o 11,5 %.

Situace ve stavu lesa se odrazila rovněž v ekonomické situaci vlastníků lesů. Porovnáním průměrných hospodářských výsledků, včetně příspěvků na hospodaření v lesích, všech vlastníků lesů (státních, obecních a soukromých) se rok 2020 řadí za krizová léta 2018 a 2019. Průměrný hospodářský výsledek ve sledovaném období činil 1 291 Kč na 1 hektar lesa, meziročně se sice zvýšil o 640 Kč/ha, oproti roku 2017 se však snížil o 1 420 Kč/ha. K meziročnímu zlepšení hospodářského výsledku došlo především v důsledku vyplacených dotací ze státního rozpočtu. Bez celkové dotační podpory by se hospodářský výsledek u všech vlastníků lesů propadl do ztráty, a to u státních lesů na hodnotu -1 999 Kč/ha lesa, u lesů v majetku obcí a měst na hodnotu -2 908 Kč/ha lesa a u lesů soukromých na hodnotu -2 875 Kč/ha lesa.


Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020


Podle TZ MZe

Čtěte také: Zpráva o stavu lesů: žádná změna k lepšímu (TZ Hnutí Duha)

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

ŠLP Křtiny je prvním hospodářským lesem v ČR se schváleným LHP založeném na dvou metodách zařízení lesů

ŠLP Křtiny je prvním hospodářským lesem v ČR se schváleným LHP založeném na dvou metodách zařízení lesů

Zobrazení: 5870

Pracovat s lesním hospodářským plánem (LHP) založeným na dvou metodách zařízení lesů umožnila Školnímu lesnímu podniku...

Lesy ČR budou moci příští rok do rozpočtu odvést dvě miliardy Kč, uvedl ředitel Dalibor Šafařík

Lesy ČR budou moci příští rok do rozpočtu odvést dvě miliardy Kč, uvedl ředitel Dalibor Šafařík

Zobrazení: 5338

Aktualizováno. Státní podnik Lesy ČR bude příští rok schopen do státního rozpočtu z letošního zisku odvést...

Hnutí DUHA: Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů s neoprávněnou výzvou k odstranění souší. Jde o neporozumění, reagují Lesy ČR

Hnutí DUHA: Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů s neoprávněnou výzvou k odstranění souší. Jde o neporozumění, reagují Lesy ČR

Zobrazení: 4954

Podle Hnutí DUHA soukromí vlastníci lesů dostávají v poslední době výzvy od pracovníků státního podniku Lesy...

Vojenské lesy spustily dva agrolesnické projekty, chtějí posunout enviromentální rozměr svého agrárního programu

Vojenské lesy spustily dva agrolesnické projekty, chtějí posunout enviromentální rozměr svého agrárního programu

Zobrazení: 4585

Vojenské lesy a statky ČR, které hospodaří v lesích, ale i na zemědělské půdě ve vojenských újezdech...

Rozvoj ekoturismu je jedním z hlavních úkolů chráněných území

Rozvoj ekoturismu je jedním z hlavních úkolů chráněných území

Zobrazení: 3980

Rozhovor s Nato Sultanishvili, vedoucí divize plánování a rozvoje Agentury chráněných území v Gruzii.

Poslanci Evropského parlamentu uzavřeli dohodu o obnově 20 % půdy a moří v EU

Poslanci Evropského parlamentu uzavřeli dohodu o obnově 20 % půdy a moří v EU

Zobrazení: 2535

Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí nalezli dohodu ohledně návrhu zákona o obnově přírody. Nový zákon, na...

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě