Přihlásit

Oheň v srdci Šumavy by neměl kdo hasit, park dostal pokutu (Právo)

Pokud by v šumavském národním parku hořelo, hasiči by se k ohni dostávali jen s obtížemi.
Přístupové cesty k lesním porostům a ke zdrojům vody, které jsou v protipožárních plánech určeny pro pohyb hasičské techniky, jsou zarostlé a leckde dokonce zcela neprůjezdné. Správa parku za to dostala pokutu, již nyní potvrdil soud.
Nedostatky vyplynuly z kontroly, kterou hasiči uskutečnili přímo v terénu v červenci 2016. Za porušení zákona o požární ochraně uložili správě parku zaplatit 50 tisíc korun, ta se proti tomu ohradila a rozhodnutí napadla žalobou. Krajský soud v Plzni ale sankci posvětil.
„Komunikace byly zúžené náletovými dřevinami, travními porosty, popřípadě byly zcela neprůjezdné kvůli stromům popadaným přes cestu. Tímto stavem nebyly vytvořeny podmínky pro hašení požárů a záchranné práce," stojí v rozhodnutí ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Výjimečný ekosystém

Šlo například o cestu z Březníku na Roklanskou hájenku, z Modravy na soutok Rokytky a Roklanského potoka nebo z Javoří Pily na Poledník.
Hasiči argumentovali tím, že volná průjezdnost techniky na místo případného požáru je podmínkou pro co nejrychlejší a nejefektivnější zásah v prostředí výjimečného ekosystému, jehož zachování je základním posláním národního parku. Podle vyhlášky o požární prevenci musí být minimální šíře přístupové cesty tři metry.
Právní zástupce správy parku Miloš Tuháček upozornil, že rozšiřování cest by bylo intenzivním zásahem do biotopů kriticky ohrožených živočichů, jako je například tetřev.
„Kromě toho v některých lokalitách je fakticky nemožné rozšíření cest na požadované tři metry, mám na mysli například oblast slatí," prohlásil Tuháček.
Zdůraznil, že správa parku je především orgánem ochrany přírody, a tedy její prvořadou povinností je zachovávat stávající stav ekosystému.
„Pokud správa parku plní svoji povinnost pečovat o přírodu a krajinu, je nesmyslné ji postihovat za to, že neudržuje mechanicky všude třímetrové cesty," dodal advokát.
Hasiči ale naopak tvrdí, že udržování volné průjezdnosti komunikací v národním parku formou prořezávání větví, odstraňování náletových dřevin, odklízení padlých stromů či údržbou příkopů není intenzivním zásahem, který by mohl způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému.
„Míra intenzity zásahu přímo souvisí s četností a pravidelností této údržby ze strany správy parku. V případě déletrvajícího opomíjení či zanedbávání těchto činností může zprůjezdnění cestní sítě v budoucnu znamenat intenzivní zásah, ovšem to je plně v důsledku nezodpovědného jednání správy," píše se v rozhodnutí o uložení pokuty.

Správa parku se mohla ohradit

Soud ve svém verdiktu poukázal na to, že Správa parku sama v roce 2011 zpracovala dokumentaci pro zdolávání požáru v intencích zákona o požární ochraně, který mimo jiné přikazuje, aby k provedení rychlého a účinného zásahu byly dodrženy trvale průjezdné, nejméně tři metry široké příjezdové komunikace pro požární techniku.
„Zpracováním této dokumentace tak správa akceptovala požadavky, které respektují veřejný zájem na úseku požární ochrany a prevence. Tím také její role v sobě nese i odpovědnost, že takováto dokumentace v sobě zahrnuje již ochranu veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny," řekl předseda senátu Václav Roučka.
Pokud správa parku zpracovávala požární dokumentaci, podle názoru soudu musela být srozuměna s tím, že přístupové cesty, které sama k tomuto účelu vymezila, budou udržovány v souladu s požárními předpisy.
„Pokud by správa usoudila, že je nezbytné přistoupit ke změně požární dokumentace právě s ohledem na aktuální situaci, kdy by mohl být ohrožen zájem na ochraně přírody, nic jí nebránilo v tom, aby takový návrh předložila," konstatoval.
Pokud hasiči zjistili, že přístupové cesty nebyly udržovány v požadovaném stavu, soud má za to, že tím skutečně došlo k porušení povinností, které zakládají skutkovou podstatu správního deliktu.
„V daném případě bylo správě parku vytknuto porušení povinnosti, ke které se sama zavázala vytvořením dokumentace požární ochrany, jež v sobě zahrnuje povinnost dodržovat volné příjezdové komunikace pro požární techniku," uzavřel Roučka.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Práce na barvě – mimořádná akce Vánoce 2021

Práce na barvě – mimořádná akce Vánoce 2021

Myslivost

Pro čtenáře, zejména pro lovecké kynology, jsme připravili mimořádnou akci Vánoce 2021. Publikaci autora Hanse-Joachima Borngräbera Práce na barvě nabízíme za akční cenu 500 Kč...

Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Lesnictví

Společnost Slovinské státní lesy zveřejnila výzvu ke spolupráci strategických partnerů při vybudování několika regionálních center na zpracování dřeva. Termín pro odevzdání nezávazných nabídek je 31...

Vláda v demisi zvýšila příspěvky pro lesníky o miliardy Kč

Vláda v demisi zvýšila příspěvky pro lesníky o miliardy Kč

Lesnictví

Stát zvýší příspěvky pro lesníky. Od příštího roku by měli získat o 1,6 miliardy Kč více z rozpočtu ministerstva zemědělství a od roku 2023 pak...

Správa NP České Švýcarsko: odstraňování souší trhavinami má ověřit, do jaké míry odstřel simuluje přirozený rozpad souše

Správa NP České Švýcarsko: odstraňování souší trhavinami má ověřit, do jaké míry…

Lesnictví

Rozhovor. V Národním parku České Švýcarsko v těchto dnech probíhá experimentální odstraňování souší s využitím trhavin. Zeptali jsme se tiskového mluvčího NP České Švýcarsko Tomáše...

Populární zprávy

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit jejich rozklad

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit…

Lesnictví

Zobrazeno:3527

V Národním parku České Švýcarsko začali zkoušet nový experiment – odstřelují uschlé smrky výbušninou. Chtějí tak napodobit přirozený rozpad lesa a urychlit rozpad stromů, které zahubil kůrovec...

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech a vztazích

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech…

Lesnictví

Zobrazeno:3430

„Les je něco úžasného... Už jako kluk jsem v něm chodil s otevřenýma očima. V mém rodu byli samí hajní, takže studium lesnictví byla přirozená...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:3247

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Lesnictví

Zobrazeno:2751

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby