logo Silvarium tisk

Horské lesy tíží těžké kovy, severní Čechy a Moravu toxické látky

Celkem 120 lokalit po celé České republice posloužilo v uplynulých letech týmu vědeckých pracovníků ke zmapování kontaminace lesních půd těžkými kovy a organickými látkami dlouhodobě zatěžujícími životní prostředí. Vznikl tak unikátní soubor dat, včetně mapových výstupů, který napomůže v praxi při hodnocení úrovně znečištění lesních půd a při dalších krocích v ochraně lesních ekosystémů. Zároveň vědci připravili metodické postupy odběrů půdy a analýz pro hodnocení kontaminace lesních půd a pro následné hodnocení zejména ekologických, ale i zdravotních rizik v konkrétních podmínkách.

Na projektu pracovali vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) spolu se zástupci České zemědělské univerzity, Masarykovy univerzity, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Například zvýšené obsahy arsenu byly naměřeny v nadložních horizontech půdy v Krušných horách, v Podkrušnohoří, v Jizerských horách, v Krkonoších a dále též na Šumavě. Ve všech sledovaných půdních horizontech a vrstvách je patrný vyšší obsah kadmia v půdách na Moravě, zejména severní a severovýchodní. Obsahy kadmia v lesních půdách obecně klesají s hloubkou, což naznačuje významný příspěvek atmosférické depozice (přenos látek z atmosféry k zemskému povrchu). Nejvyšší obsahy rtuti v nadložních horizontech se nacházejí v českých severních příhraničních horách (Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory, Jeseníky, a dále v celé západní polovině Čech, oproti tomu v hloubce 0-2 cm jsou nejvyšší obsahy rtuti na Ostravsku a v Beskydech. Z dalších kovů se v oblasti Beskyd vyskytuje olovo a zinek.

„Vzorky půd byly odebírány na místech vybraných na základě náhodného reprezentativního výběru a charakterizujících listnaté, jehličnaté a smíšené porosty ve třech skupinách vegetačních stupňů," přibližuje postup prací čtyřletého projektu vedoucí útvaru ekologie VÚLHM Vít Šrámek. Ve vzorcích řešitelé analyzovali obsahy těžkých kovů; dále ve skupině persistentních organických látek (POP) obsahy polyaromatických uhlovodíků (PAU), polychlorovaných bifenylů (PCB), organochlorovaných pesticidů (OCP – do jejich skupiny patří například DDT) a dioxinů. Rovněž provedli ekotoxikologické testy.

Perzistentní organické látky

Perzistentní organické látky (anglická zkratka POPs, Persistent Organic Pollutants) jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, jako jsou např. různé dioxiny, aldrin, DDT či polychlorované bifenyly (PCB), polyaromatické uhlovodíky (PAU) a organochlorované pesticidy (OCP). POP mají karcinogenní, mutagenní a genotoxický charakter. Rychlé a přesné určení těchto polutantů v půdách, sedimentech a kalech je zásadní pro životní prostředí. Jejich výroba, použití, transport a ukládání je regulováno Stockholmskou konvencí. Ačkoliv použití OCP pro zemědělské a potravinářské účely bylo ukončeno před několika desítkami let (např. DDT u nás v roce 1974), stále jsou detekovány zbytky těchto látek v povrchových sedimentech řek a půdách.

Z vytvořených map je patrné, že zvýšené obsahy PAU se vyskytují zejména v severních Čechách a na severní Moravě a ve Slezsku. Deriváty DDT byly zaznamenány v Polabské nížině a na Jižní Moravě. Hodnoty obsahů POP byly v mnoha případech pod mezí detekce použitých metod, a to zejména v hloubkách 2-10 a 10-20 cm.

„Hodnoty obsahů potenciálně rizikových prvků jsou nejvíce ovlivněny hloubkou odběru, průkazný je ale i vliv druhu porostu. Vyšší celkové obsahy sledovaných rizikových prvků a kovů byly zjištěny spíše pod listnatými porosty. Důvodem může být kyselejší reakce pod jehličnany, která vede k vyšší mobilitě většiny prvků (mimo arsen) a tedy vyššímu možnému vyplavení prvků z půdy," upozorňuje na zajímavý jev Vít Šrámek.

Díky projektu, který byl financován Národní agenturou pro zemědělský výzkum, se podařilo vědeckému týmu identifikovat a charakterizovat celkovou zátěž lesních půd rizikovými prvky a POP a z této zátěže vyplývající potenciální ekologická rizika zejména pro půdní organismy, vegetaci a lesní ekosystémy jako celek.

Kontakt:
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
útvar ekologie lesa
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
tel.: +420 257 892 232
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2127

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2010

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 1832

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1521

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1507

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Soukromí vlastníci lesů podporují novely zákona o lesích i o myslivosti

Soukromí vlastníci lesů podporují novely zákona o lesích i o myslivosti

Zobrazení: 1447

Soukromí vlastníci lesů na valné hromadě SVOL-komory soukromých lesů, která proběhla 22. února 2024 ve Křtinách...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě