Přihlásit

Jako vlastníci lesů musíme usilovat o výrazně důstojnější postavení

Na XXI. konferenci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 7. září 2021 byl novým předsedou zvolen Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav. V úvodním proslovu předeslal, že očekává přísun náročných výzev a úkolů, které jsou spojeny zejména s budováním respektu vůči SVOL ze strany politiků i veřejnosti či dosažením smysluplného modelu financování lesních majetků.

Rozhovor s Jiřím Svobodou, novým předsedou Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

Doporučený Jako vlastníci lesů musíme usilovat o výrazně důstojnější postavení

Vize a cíle

– Na začátku září jste byl na XXI. konferenci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR zvolen novým předsedou s mandátem na funkční období 2021-2025. Původně jste kandidovat na předsedu SVOL nechtěl, co vás přesvědčilo?

Přesvědčili mě kolegové z vedení SVOL. Byl jsem připraven odolávat z pochopitelných důvodů. Jsem hlavně ředitelem Lesního družstva obcí a nemám pocit, že mám málo práce. Čas, který bude třeba věnovat práci pro SVOL, musím někde najít a nebude to snadné. Velmi nerad bych se dostal do situace, že budu mít pocit, že obě funkce nemohu dělat na sto procent.

- S jakými hlavními vizemi a cíli jste vstupoval do volby předsedy SVOL?

Moje představy nebyly pro kolegy asi žádným překvapením. Chci jednak navázat na dílo, které vykonal první předseda SVOL František Kučera, a rád bych pro nestátní vlastníky lesů získal respekt, který si zaslouží. Nejen u politiků, ale také v očích veřejnosti.

- Jaké podstatné úkoly před SVOL bezprostředně stojí?

Není nadále možné, aby stát nezačal vlastníkům kompenzovat náklady za služby, které poskytují veřejnosti. Musíme usilovat o čitelné a dlouhodobé programy podpory zakotvené v legislativě. Chceme, aby SVOL dosáhl liberalizace lesního zákona, abychom mohli více rozhodovat o našem lesním majetku a omezení byla nahrazena pozitivní motivací. Velkým úkolem bude změna státní správy lesů, její propojení s OLH a vyvedení z vlivu samosprávy. Zásadní bude jistě i zabránit omezování hospodaření v lesích bezbřehým vyhlašováním dalších a dalších zvláště chráněných území. Již více než třetina lesů v České republice je v nějakém režimu ochrany.

Dokument „Zelená kniha – lesy i pro příští generace"

– SVOL v první polovině září zveřejnil dokument „Zelená kniha – lesy i pro příští generace“ – výzvu pro budoucí vládu a poslance. Jedním z bodů je požadavek na založení státního kalamitního fondu. Jak by měl podle vás fungovat, kdo by jej měl financovat a na základě jakých hlavních principů by měla být případná podpora z tohoto fondu distribuována?

Toto je reakce na chaos a tápání úředníků při snaze o podporu vlastníků po vypuknutí kůrovcové kalamity. Byla nutná novela lesního zákona, jenže notifikace a vůbec celé to vše trvalo hrozně dlouho. Poučme se z toho a nastavme preventivně mechanismy, které bude možné aktivovat ihned, jak bude třeba. Řešíme stále kůrovce, ale přijde vítr a mokrý sníh. Porosty jsou toulavými těžbami narušeny a jsou velmi nestabilní. Přijdou jistě další pohromy – houbové patogeny na listnáčích apod. Kalamitní fond by byl podobným nástrojem, jako mají zemědělci, a mechanismy na distribuci mohou být analogické.
– Dalším z bodů dokumentu je požadavek na založení ministerstva lesního hospodářství a oddělení státní správy lesů od samosprávy s vytvořením samostatných lesních úřadů. Jaké hlavní výhody byste si od tohoto kroku slibovali a jak reálné je uvedené uspořádání při vědomí, že diskuze o oborovém ministerstvu byla již vícekrát smetena ze stolu?

Celá řada věcí, které jsme za dobu existence SVOL navrhovali, a nakonec i prosadili, byla na počátku smetena ze stolu. Vytvoření samostatného ministerstva je vyvrcholením snahy o reformu státní správy, která je dnes součástí pověřených měst a krajů. Na pověřených městech často vykonává státní správu úředník jen na část úvazku, a dokonce jsou případy, že tento člověk nemá ani lesnické vzdělání. Státní správa je dvoukolejná a je vykonávána i MŽP. Odborná správa lesů je vykonávána bez dostatečné vazby na státní správu a celá řada vlastníků s tím není spokojena. Je nezbytné vytvořit samostatné lesní úřady obsazené fundovanými, lesnicky vzdělanými pracovníky, kteří budou státní správu řešit obdobně jako v Bavorsku či Rakousku. Ke státní správě lesů je pak logické přiřadit i státní správu myslivosti a vodního hospodářství. Tyto úřady následně budou řídit a úkolovat OLH a zajišťovat poradenství pro vlastníky. Na vrcholu pak musí být nějaký zastřešující orgán a z našeho pohledu by to mělo být samostatné ministerstvo.

– Obrovským problémem při zalesňování kalamitních holin je přemnožená zvěř. Na podzim se mělo měnit na základě novely lesního zákona myslivecké hospodaření, nakonec se v myslivecké legislativě nic podstatného nemění. Jak uvedenou situaci vnímáte a s jakými návrhy v této problematice přicházíte?

Škody zvěří jsou jedním z problémů, který limituje hospodaření v lesích, a snaha SVOL o změnu tohoto stavu je tu snad od počátku našeho fungování. Bohužel narážíme na stále stejný tuhý odpor a problémy, které končí tak jako zmíněná poslední novela. Je nutné začít znovu a lépe. Budeme muset s novým vedením ministerstva po volbách začít tuto věc opětovně řešit způsobem, který posílí postavení vlastníků pozemků a umožní konečně snížit stavy zvěře.

– Říkáte, že je potřeba liberalizovat lesní zákon, dát lesníkům větší prostor. Jak by podle vás měl v hrubých konturách vypadat moderní lesní zákon do současných dynamicky se měnících přírodních i socioekonomických podmínek?

Je třeba zdůraznit, že dle Jiřího Olivy, který porovnal zákony několika lesnicky vyspělých evropských zemí, je ten náš zákonem s největším počtem omezení a příkazů. Tedy nejpřísnějším. Ale kde nyní jsme, nejpřísnějšímu lesnímu zákonu na světě navzdory? Naše lesy jsou rozvráceny, státní správa tomu nedokázala zabránit a obviňováni jsou vlastníci, protože sázeli smrky. Celou dobu platnosti lesního zákona jsme museli respektovat samá omezení, která ve svém důsledku způsobila zestárnutí porostů, protože se stále prodlužovalo obmýtí i obnovní doba. Z uvedeného vyplývá, že přísný zákon nic neřeší. V sousedních zemích jsou lesní zákony podstatně liberálnější a lesy pestřejší i v lepší kondici. Méně omezení a příkazů, více svobodné vůle vlastníků a správců a pozitivní motivace. To je cesta.

Podpora nestátních vlastníků lesů

– Ve svém projevu po zvolení jste uvedl, že se jako lesníci rozhodně nesmíme dostat do pozice jakýchsi „přijímačů“ dotací, až prosebníků a ztratit svobodu v lesích hospodařit. Jak se uvedenému vyhnout – není například platba za poskytování ekosystémových služeb lesních majetků, po které SVOL volá, jedním z takových kroků ztráty svobody hospodaření?

Jde o tu míru, kterou je třeba vždy nastavit tak, aby stát mohl na jedné straně prosazovat své představy a na druhé straně ponechal vlastníkům prostor pro hospodaření. Požadavek na plošnou platbu je legitimní proto, že se jedná o náhradu nákladů na zajištění společenských funkcí poskytovaných prostřednictvím nestátního lesního majetku všem. Vlastníci uklízejí odpadky, hasí požáry, udržují cesty, umožňují na svých pozemcích jímání pitné vody apod. To přece stojí nějaké prostředky a není důvod, aby je vlastníci vydávali z vlastní kapsy. Ale zároveň to nejsou peníze, ze kterých by vlastníci žili, když jim budou spravedlivě kompenzovány. Takové prostředky jsou totiž jen zlomkem celkově vynaložených prostředků na správu lesa. Zásadní pro ně stále bude příjem z hospodaření, tedy z prodeje dříví.

Ing. Jiří Svoboda

* 1962

– Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně

– Pracoval krátce jako revírník a také ve Výzkumném ústavu Akademie věd

– Od roku 1996 působí ve společnosti Lesní družstvo obcí Přibyslav, od roku 2001 je jejím ředitelem

– Ve SVOL působí od roku 2001, k nejužšímu vedení patří mnoho let. Předsedou SVOL byl zvolen na období 2021–2025. 

Děkujeme za odpovědi (27. 9. 2021), Petra Kulhanová, Jan Příhoda
Celý rozhovor vyšel v říjnovém čísle Lesnické práce

Naposledy změněno: pondělí, 25 říjen 2021 11:21

(0 hlasů)

Komentáře   

+9 # Starý 2021-10-26 09:08
Vše je dobré, jen jak na to les je zdarma a tak se na les i pohlíží. Co je zdarma, nikoho netrápí a je to samozřejmé !
Viz dnes automobilky, nemají z čeho vyrábět, stojí a z korony těží ještě 80 % na platy a to ze státního, z peněz nás všech...ale auto má už jen někdo a auto zdarma...možná jen politici, jinak si vše několikrát zaplatíme a to včetně dalšího-příkladem, pojištění-povinně ze "zákona", včetně likvidace a dalšího.
Z toho plyne porovnání hodnot této společnosti.
CO SI PLATÍME A MÁME JEN NĚKDO, TOHO SI STÁT VÁŽÍ A PODPORUJE....
CO UŽÍVAJÍ VŠICHNI, VČETNĚ KOJENCŮ A JE ZDARMA, TO POHŘBÍME.

Jakpak dlouho asi tyto vize a skutečnosti této společnosti vydrží a co ji zahubí - je jen otázkou do budoucna ???

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Soud pravomocně zprostil bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda obžaloby z podvodu

Soud pravomocně zprostil bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda obžaloby z podvodu

Lesnictví

Krajský soud v Hradci Králové dne 30.11. pravomocně zprostil bývalého generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Daniela Szóráda obžaloby z podvodu. Podle státního...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč z loňských 2,9 mld. Kč

Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč…

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky za první tři čtvrtletí roku meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy korun. Hlavním...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:5787

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:4109

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:4003

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem, loni jich bylo 40

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem…

Lesnictví

Zobrazeno:3869

Do dvanáctimiliardového pětiletého tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva 2023+ podalo nabídky 48 firem. Loni se do...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby