logo Silvarium tisk

Opatření obecné povahy vstupuje v platnost

Opatření obecné povahy vstupuje v platnost 3. dubna 2019. Na celém území státu bude nově platit možnost odložit těžbu souší do konce roku 2022. Ve vybraných oblastech, zhruba na 14 % území lesů dojde k prodloužení lhůty pro zalesnění na 5 let a zajištění na 10 let. Veškeré síly se zaměří na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce. Na tiskové konferenci to 2. 4. oznámili ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a náměstek ministra pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář. 

Na nejhůře postiženém území, tedy v červené zóně, které tvoří zhruba 14 % území lesů (155 000 ha), mají nově vlastníci možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření (lapače, lapáky). I zde jim však nadále zůstává povinnost aktivně vyhledávat napadené stromy a včas je těžit a účinně asanovat.

Kalamitní zóna zasahuje sedm krajů od středu ČR dále na východ. Patří do ní část kraje Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského, Jihočeského, Pardubického a Vysočiny, mimo jiné prakticky celý okres Třebíč.

Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.

V případě kalamitních holin nad 2 hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.

„Všechna opatření, která přijímáme, reagují na nedostatek pracovních kapacit a očekávané problémy se zalesňováním kalamitních holin. Nově bude možné odložit těžbu souší, tedy zjednodušeně stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022. Veškeré pracovní síly chceme soustředit na vyhledávání a těžbu kůrovcových stromů. V červené zóně se také prodlouží lhůta pro zalesnění na pět let," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Oceňujeme, že stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství velmi rychle umožnil využít v mimořádné situaci zcela mimořádných prostředků, které všem vlastníkům lesů pomohou zvládnout kůrovcovou kalamitu," uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Všechna opatření budou účinná okamžikem jejich uveřejnění na úřední desce Ministerstva zemědělství. Opatření obecné povahy bude rovněž uveřejněno na úředních deskách obcí s rozšířenou působností.

Ministerstvo podle slov ministra Tomana rovněž připravuje podporu pro řešení zhoršené ekonomické situace nestátních vlastníků lesů v důsledku propadu cen jehličnatého dříví. V letošním roce by podpora mohla dosáhnout výše 3 miliard korun. V současné chvíli MZe čeká na notifikaci pravidel ze strany Evropské komise, souběžně jedná s Ministerstvem financí o uvolnění požadované částky.

Zobrazení mapy Rajonizace území na webovém portálu ÚHÚL: podrobný návod, jak na to, stáhnete zde.

Pro vlastníky lesů zřídilo MZe centrální webovou adresu, na které najdou kompletní informace o všech podporách, které mohou v rámci podpory hospodaření v lesích získat. Jsou na ní i veškeré informace související s podporou dle příslušného nařízení vlády, včetně příručky pro žadatele, metodiky, modulu pro žadatele apod. Více najdou zájemci zde.

Podle ekologického Hnutí Duha jsou aktuální kroky ministerstva nedostatečné. "Prakticky znamenají, že vlastníkům, kteří nebudou mít k zajištěný personál pro těžbu včetně odvozu dřeva, nezbude než stromy aspoň pokácet a asanovat chemicky postřiky jedovatých pesticidů," uvedl koordinátor kampaně hnutí Zachraňme lesy Jan Skalík. Celé stanovisko Hnutí Duha si můžete stáhnout zde.

Podle TZ MZe a ČTK, red.

Video z tiskové konference:

Video

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+2 # František Čepický 2019-04-06 23:24
"Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech."

...rád bych poslal dál prohlášení nejmenovaného pana docenta, které jsem v tomto týdnu slyšel. Podle jeho slov navrhoval na ministerstvo tvorbu pásů v porostech, aby se v těchto pásech shromažďovala zvěř za účelem pastvy a nalézala zde klid, nikoliv aby sloužily tyto pásy ke snadnějšímu lovu, jak je zjevně interpretováno. Pokud by zvěř v pásech lovena nebyla tak by se v nich zdržovala více a méně by škodila v porostech, když se v nich ale lovit bude, tak se docílí leda tak toho, že zvěř bude nadále působit škody zalezlá v porostech a celá tvorba pásů nebude mít jiný smysl než zmiňovanou úsporu sazenic.

Opravdu jsem zvědav jak bude tato novinka vypadat v praxi.
+13 # Starý 2019-04-07 01:06
Ano, ale sazenice jsou...
A pásy, už o podobných slyším cca 7 let v polích a co???
Stavy zvěře stále stoupají.
V lesích jsou jiná účinná opatření, ale pěstování zvěře je snadné a nikdo s tím nic nedělá.
Na stavy zvěře je celý zákon o myslivosti a co ....nic!!!
Tak co proboha spasí opatření obecné povahy!!!
Jen další neúčinný papír.....
A co pásy, jak budou široké???
5 m...10 m...15m...jak se budou měřit? Od paty kmenů, průmětu koruny, okraje koruny...a co když přidám lesní cestu či linku..jak daleko mohou být od sebe,,,To už bude pořádná holina-y.
Tak to už rovnou není třeba vůbec zalesňovat...a budem dělat pásy.
Další skvělá novinka.
Zvěř bude jistě jen poslouchat a nehne se z těchto pásů a bude čekat na myslivce...
Malý vlastník lesa často nic neovlivní a střílet mu nepovolíme. Co kdyby opravdu začal stavy zvěře snižovat......
+2 # František Čepický 2019-04-07 08:42
Zřejmě jste špatně pochopil, co jsem psal když píšete že "Zvěř bude jistě jen poslouchat a nehne se z těchto pásů a bude čekat na myslivce...", to je možná interpretace ministerstva, ale snažil jsem se sdělit, že původní úmysl se kterým byla tato tvorba pásů navrhována byl opačný, a když to vezmou vlastníci a myslivci v potaz, tak to může být zajímavým způsobem v práci se zvěří. V pásech by se zvěř lovit neměla, aby se zde na rozdíl od porostů zdržovala a nepůsobila škody v porostech.

Všichni volají po tom, aby se začaly snižovat stavy zvěře, ale to je všechno, dál už nikdo nic neřekne...

Co třeba tvorba směsí, kde budou dřeviny pro zvěř atraktivnější a z hlediska produkce opomenutelné ve směsi s cílovými dřevinami?

A když už lovit tak jak? Intenzivní individuální lovy, které zvěř donutí zdržovat se ještě více v porostech asi nebudou to pravé a na intervalový lov asi jen tak myslivci nepřistoupí a u laické veřejnosti by zřejmě způsobily nemalý rozruch.
+12 # Starý 2019-04-07 13:08
Asi jsem to večer špatně napsal, koukněte na čas, ale nevadí-vysvětlím.
Naši "novodobí" myslivci jsou schopni se v porostech postřílet, což dnes v pohodě zvládají na lesních cestách při honech a i při čekané si pletou koně s divočáky a pod. a opět se postřílí...
Ostatně v porostech opravdu neloví a lovit zde dle mojí praxe nejde.
Z porostů jde ale zvěř vyhnat a vylákat na pole, dokud je na ni vidět a to opravdu nikdo nedělá.
Mimo honů jsem v porostech myslivce neviděl.
Mimo porosty mají posedy v takovém stavu, že padají a lovit z nich nejde...stačí se leckde podívat.
No a o drobnou se moc nestarají-skoro vůbec. Opět stačí projít les.
Dále jsem věc bral čistě z lesnické hediska.
+17 # Starý 2019-04-07 13:20
Ostatně chápejte i mé poznámky.
Mze tvrdí, že chce pomoci malým vlastníkům, ale vše je šité pro velké vlastníky a lčr.Ti si mohou takovéto věci dovolit a jsou v jejich prospěch.

Malý vlastník se může nechat klouzat a pomoc....skutečná pomoc nikde!!!
Toto zde je dle mého solidní server, kde mohu i trochu já starý člověk diskutovat s odborníky a říci své poznatky a zjištění.
I když na to co se dnes v lesnictví děje, je velice těžké držet ten etický kodex.
+29 # Starý 2019-04-05 18:57
Já hlupák …. na Mze si nikdo nepřijde!!!
Lidi...divte se, jak legalizovat a ponechat ve státních lesích a lesích velkých vlastníků vylétané souše - porušení § 32 a 33 lesního zákona, ale zároveň udělit krásný "pardon" pro těžbu čerstvého dřeva ve všech věkových skupinách a bez jakékoli kontroly a povolení, kdy to hodnotí a povoluje státní správa lesů.
To se to kácí čerstvé dřevo, které zahlcuje trh!!!
A na koho se to pak hodí... kdo je nejníže .... na "státní správu lesů" a ten kdo to vymyslel bude z obliga!!!
Vše jsem dnes sledoval v lese a je mi z toho zle, ale co by páni neudělali pro svoji záchranu před veřejností !!!!
A úředníčku snaživej, ty se těš, dostaneš za uši....nemůžeš se nijak bránit......s tvými kompetencemi se můžeš nechat klouzat a nakonec ti páni řeknou že jsi neschopný....tak o co se snažíš, kůrovci létají všude prokaž že zrovinka tady koušou.
Vždy jsi mně radil a hlídal, hrozil pokutami, ale dnes konečně pocítíš co je bezmoc.....
Stejnou bezmoc jako my, malý vlastníci na které jako jediné si troufáš !!!!
+28 # Rensa 2019-04-03 21:08
Jsem četl a došel k následujícímu:
Opatření je postaveno na výkladu zákona, že každý vlastník lesa je povinen nejdříve zpracovat veškerou nahodilou těžbu a až tak učiní, může teprve těžbu úmyslnou. Dokud nahodilku nezpracuje, úmyslně těžit nesmí.
A tak MZe milostivě dovoluje na jím určeném území kůrovcové souše nekácet a věnovat se pouze stíhání kůrovce. Avšak z majitelů lesů nesnímá povinnost provádět ostatní nahodilé těžby, jako těžit stromy nemocné, vývraty, zlomy či souše suchem uschlé apod.
Jenže dosud zákon takto, to znamená že bez zpracování veškeré nahodilky pro živý zelený klacek do lesa do lesa jíti zapovězeno, nevykládal ani nevyžadoval. Pakliže nehrozilo nebezpečí „působení biotických či biotických činitelů“ (rozuměj namnožení kůrovce), nikdo nenutil sterilní souše těžit.
Nebo se snad někomu stalo, že za ním přišel pan SSL či Inspektor a právě probíhající např. zimní mýtní těžbu zarazil s tím, že „máte v sousedním porostu pět souší a v dalším nepočítaně suchých podkápků, takže dokud je nezpracujete, těžbu zastavte (a harvestor pošlete domů)“?
A co LČR, zastavily snad úmyslnou těžbu v západních Čechách, když na Moravě nestíhaly kůrovcovou nahodilku?
A tak si myslím, že buď ten snaživec, který to sepsal, došel k převratnému výkladu zákona, o kterém jsme neměli potuchy, nebo uvažuje správně a potom se tu dlouhou dobu zákon vesele porušuje tak brutálním způsobem, že snad není vlastník lesa, který by se toho nedopustil.
Zdravý rozum zůstal kde?
+31 # schutzmeister@iex.cz 2019-04-03 12:17
Tak minimálně ta "kůrovcová mapa" - aspoň u nás - má data naposled z loňského července.
Můžete být v klidu - situace je pod kontrolou.
Říkali ze satelitu....
Tady se teď řeže čerstvý polom, ostatní stojí a do borovice se radši nikdo nechodí ani dívat.....
Zdraví Pošumaví. 8)
+61 # Starý 2019-04-02 19:37
Skvělé kůrovec se už třese strachy, konečně po 1,5 roce něco, jen není trochu pozdě.... pánové co vy na to???

Ale na co ještě není pozdě....Po procházce lesem takzvaného nového složení-MD,BO, BK,DB, DG, JD a SM, kdy jsem seznal, že ze všech jmenovaných mimo smrků je vše otlučené a poškozené. Tak si dovolím zavčasu navrhnout trochu jiné opatření obecné povahy ... a to snížení stavů parohaté zvěře na 0.
Pak prolhaní a líní myslivci udrží stavy zvěře na normovaných stavech. Kolem těchto zničených a neoplocených kultur vesele jezdí ve svých terénních autech a ani je nenapadne zastavit a provést nějaké opatření k jejich ochraně...hanba. Ale krmeliště na černou jsou plná a denně kontrolovaná a doplňovaná.

Tak to dnes chodí a denně se na to dívám. V čem je chyba!!!

Kdo z myslivců na Mze odpoví?
+73 # Starý 2019-04-03 05:57
Ještě přidám pro pány z hnutí Duha:
zemědělci vedle mého lesa chemizují jen od letošního jara po 4.
A to na to mají, mají krásné plošné dotace!!
A pak náhrady za cokoli, ať je sucho, mokro, úroda či neúroda-to slyšíme a je každoročně prezentováno.
Od vás jsem dosud neslyšel kritiku a nikde neprotestujete a to-to jíte.....
Pokud bych měl ve svém lese kůrovce, tak proč bych jednou za 80-100 let nepoužil chemii???

Nejsem zastánce chemie, jen hledám úměru.
Tak sakra o čem to mluvíte???
+42 # najše 2019-04-03 11:13
máte velkou pravdu !!!
zemědělci byli vzati na milost, protože lesníci jsou jednodušší terč - rádi se schovávají v lesním stínu (toho velmi ubude :sad: ). Duháci jsou sociální subkultura a politická strana s velkým vlivem, ikdyž se tváří jako chudáčci s turistickými batohy a láskou ke všemu živému, což se ovšem velmi dobré maskování !!!
+36 # Lynx 2019-04-03 18:51
Na les je vidět celý rok, řepka kvete 3 týdny. Běžný občan si to ani neuvědomí.
S tou chemií máte naprostou pravdu. Stačí se podívat na údaje, kolik litrů těch sra.ek zemědělci použijí každý rok. V podstatě je jedno, jestli to vylijí anebo v malé koncentraci aplikují plošně. Rezidua končí ve spodních vodách, to si málokdo uvědomuje.
Prolhaní a líní myslivci zpívají stejnou písničku už skoro 30 let a stavy spárkaté zvěře v podstatě neklesají. Bez oplocení téměř nelze dosáhnout zajištěné kultury.
A profesionální lehkoživky na MZe předstírají práci, aniž by se cokoliv změnilo.
Co si člověk neudělá sám, to nemá (lov spárkaté, stavění oplocenek atd.) Spoléhat na úředníky a myslivce nelze.
Ale navenek se všichni tváří, že dělají maximum pro lesy, kret.ni.
+26 # Starý 2019-04-03 19:25
Tak a ještě reálně myslivci....
Dnes jsem si dal vycházku do lesa a polí, ještě je krásně vidět a počítal jsem.
Ostatně dle mého velice brzy bude sčítání zvěře. Tak jak to u nás funguje!!!
No na cca 80 ha pozemků co jsem prošel jsem napočítal 46 ks srnčího, 2 zajíce a ani jeden bažant.
No a dal jsem si práci na stránkách ÚHÚL jsem našel honitbu a opět jsem počítal. Na tuto honitbu mi vyšel normovaný stav v srnčí zvěři na 118 ks, ale při přepočtu na celkové ha mi vychází z mého počítání cca 820 ks....no uznám chybovost a že jsem neviděl vše. Ale stejně si při chybovosti a náhodě nemohu pomoci, ale ten stav bude tak kolem 500 Ks.
Věřím, že páni myslivci vykáží přesně 118 ks.

Tak pár přesných čísel pro pány poslance a senátory a samozřejmě Mze.
Klidně si to zkontrolujte...zvu vás.....rezervu mám velikou

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 3733

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2090

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 1982

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Proč a jak se sceluje lesní majetek církve?

Zobrazení: 1728

Od poloviny loňského roku jedná církev o směnách lesních pozemků s Lesy České republiky. Jaké jsou hlavní důvody...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 1502

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1496

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě